Fiskalinė politika, jos principai, įgyvendinimas ir vertinimas Lietuvoje

27 psl. / 6166 žod.

Ištrauka

Valstybės fiskalinė politika – tai valstybės valdymo, kurį galima apibrėžti kaip valdžios įtaką valstybės piliečių gyvenimo kokybei, rezultatas mobilizuojant finansinius išteklius ir juos paskirstant. Nuo to, kaip tvarkomi ir valdomi valstybės finansai, priklauso ir fiskaliniai rezultatai. Valstybės finansai – tai vienas iš pagrindinių būdų, kaip gerai valdant valstybę galima daryti įtaką valstybės piliečių gyvenimo kokybei, t. y. efektyviai paskirstyti ribotus valstybės resursus laike ir erdvėje [1]. Kai kurių ekonomistų nuomone fiskalinė politika gali tapti labai galingu ginklu, kai ją naudoja pavieniai asmenys ar vyriausybė. Nors ji laikoma pagrindine veikimo priemone atsiradus tam tikroms ekonominėms problemoms, nekonstruktyvi ir nenuosekli fiskalinė politika gali neigiamai pakreipti įvykius.

Šio kursinio darbo tyrimo objektas – Lietuvos Respublikos fiskalinė politika. Tikslas – įvertinti fiskalinę politiką Lietuvoje. Siekiant darbo tikslo, keliami uždaviniai:

 1. Išanalizuoti fiskalinę politiką ir jos principus.
 2. Išnagrinėti fiskalinės politikos įgyvendinimą Lietuvoje.
 3. Išanalizuoti pagrindines fiskalinės politikos problemas.
 4. Išanalizuoti statistinius duomenis fiskalinės politikos srityje.
 5. Įvertini fiskalinę politiką Lietuvoje.

Turinys

 • Turinys
 • 1. Įvadas3
 • 2. Teorinė dalis4
 • 2.1. Fiskalinės politikos esmė4
 • 2.2. Diskretinė fiskalinė politika6
 • 2.3. Nediskretinė fiskalinė politika7
 • 2.4. Fiskalinės politikos įgyvendinimo problemos8
 • 2.5. Visiško užimtumo biudžetas – fiskalinės politikos įvertinimo kriterijus9
 • 2.6. Fiskalinės politikos įgyvendinimo reglamentavimas9
 • 3. Praktinė dalis11
 • 3.1. Tyrimo metodika11
 • 3.2. Biudžeto deficitas11
 • 3.3. Mokesčiai12
 • 3.4. ES paramos lėšos14
 • 3.5. Dividendai15
 • 3.6. BVP16
 • 3.7. Valstybės skola17
 • 3.8. Koreliacinė analizė18
 • 3.9. Porinė regresinė analizė20
 • 3.10. Daugianarė koreliacinė regresinė analizė22
 • 3.11. Fiskalinės politikos įvertinimas24
 • 4. Išvados26
 • 5. Literatūros sąrašas27

Reziumė

Autorius
mantela
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€7.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 2, 2015
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
27 psl.

Susiję darbai

Fiskalinė politika

Ekonomika Referatas alyncikas
Fiskalinė politika – tai biudžeto politika, kurios pagrindinis uždavinys yra ne tik biudžeto subalansavimas bet visos ekonomikos stabilumo ir augimo užtikrinimas. Ekonomikos teorijoje...

Skatinamoji fiskalinė politika ir jos rezultatai

Ekonomika Referatas 2012 m. pagalba
Fiskalinė politika yra viena iš valstybės ekonominės politikos sudedamųjų dalių. Pagrindinis ekonominės politikos tikslas yra siekti ekonominio ir socialinio stabilumo, tobulinti egzistuojantį režimą...

Euro zonos pinigų politika ir Lietuvos ekonomika

Ekonomika Kursinis darbas 2016 m. matas.batas
Darbe yra nagrinėjamos ECB naudojamos monetarinės politikos priemonės bei jų įtaka Lietuvos bei Europos ekonomikai. Analizei yra naudojami regresiniai modeliai, kuriais nustatomos veiksmų...