Ekonomika ir verslas / Vadyba

Įmonės "X" pardavimų didinimo analizė

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos aktualumas. Įmonių, užsiimančių pramogų verslu, tikslas yra kuo pelningiau, mažesnėmis sąnaudomis parduoti prekes, plėsti rinką. Įmonė privalo nuolatos sekti rinkos pokyčius, ją įtakojančius veiksnius, tirti konkurencinę aplinką, teisingai parinkti pardavimo programą ir strategiją bei pardavimo organizavimą.

Įmonė, dirbdama šiuolaikinės rinkos sąlygomis ir siekdama aukštesnių rezultatų, privalo analizuoti savo marketinginę veiklą. Taigi ir pramogų centras privalo nuolat nagrinėti savo veiklą tiek dabarties, tiek ateities požiūriu, numatyti įvykius, pasinaudoti galimybėmis bei gauti naudos ir apsisaugoti nuo visko, kas trukdo jos sėkmei ir gresia išlikimui.

Sėkmingo pramogų verslo sėkmė gali priklausyti ne tik nuo pagrindinių būtinų paslaugų, bet ir nuo sugebėjimo patenkinti žmonių lūkesčius bei poreikius. Kadangi asmuo ar turistas lankydamas tą pačią vietovę kelis kartus iš eilės ir nerasdamas nieko naujo, vis silpniau emocionaliai reaguoja į teikiamas paslaugas. Naujų paslaugų įtraukimas yra turizmą skatinantis veiksnys. Šiame darbe taip pat bus nagrinėjamos naujų pramoginių paslaugų galimybės

Taigi, šiandieninėje dinamiškoje aplinkoje tik nuolatinis vystymasis ir tobulėjimas gali užtikrinti verslo sėkmę.

Sisteminio požiūrio išryškėjimas vadyboje bei globalizacijos reiškiniai tiek finansinėse, tiek prekių rinkose vis dažniau kaip bendrą įmonės veiklos tikslą akcentuoja įmonės vertės maksimizavimą. Šalia finansinio įmonių valdymo aspekto pripažinimo dėl stiprėjančios konkurencijos vis opesnis tampa marketingo ir finansų valdymo sąveikos klausimas – kaip suderinti pirkėjų įmonės ir savininkų interesus. Šiandien ir teoretikai, ir praktikai sutinka, kad be efektyvaus marketingo, kurio unikalios strategijos dėka pasiūloma papildoma vertė pirkėjui ir suteikiamas įmonei konkurencinis pranašumas rinkoje, įmonės vertės maksimizavimas yra tik triviali skaičiavimo koncepcija. Vis dėlto išlieka problema, kaip įvertinti marketingo veiklos ir jos sukurto nematerialaus turto indėlį į finansinės vertės kūrimą.

Remiantis šiuo darbu, daroma išvada, kad marketingo sukurtas nematerialus turtas marketingo veiklą susieja su įmonės vertės kūrimu, pinigų srautų charakteristikos, kaip vertės veiksniai, tiksliausiai gali atspindėti tiek marketingo, tiek finansų valdymo sprendimų poveikį įmonės vertės kūrimui.

Rinkos ekonomikos sąlygomis įmonei nepakanka tik reaguoti į besikeičiančias aplinkybes ir sąlygas, registruoti ir fiksuoti kitimo duomenis, jei reikia aktyviai veikti, siekiant valdyti, daryti įtaką ar net pakeisti aplinkos veiksnius.

Užsienio literatūra nurodo, kad marketingo veikloje galima išskirti tris pagrindines kryptis:

 • įėjimas (kai kurie autoriai sako išėjimas),
 • rinkos išplėtimas,
 • saugumo rinkoje garantija.

Išėjimo į rinką kryptis labai svarbi pradedančioms savo veiklą rinkoje įmonėms ir toms, kurios siekia sukurti rinką savo produktams. Ši marketingo veiklos krytis susijusi su produkto ir paslaugos, atitinkančios vartotojų poreikius, sukūrimu, tinkamu kokybės ir kainos santykio užtikrinimu, geru klientų ir pirkėjų aptarnavimo organizavimu. Įmonė, veikdama šia kryptimi, turi sistemingai tirti rinką, vartotojų reikalavimus, ieškoti geresnio poreikių tenkinimo būdu.

Rinkos plėtimo kryptis dažniausiai taikoma įmonėse, kurios jau dirba tam tikroje rinkoje. Rinkos plėtimo veikla atliekama šiomis kryptimis:

Darbo problema. pramogų ir poilsio centras, kaip turistinis traukos objektas, siūlo nepakankamai pramoginių paslaugų.

Darbo tikslas Išanalizuoti ir pateikti kokios yra įmonės pardavimo didinimo galimybės, vertinant pramoginių paslaugų pardavimų potencialą.

Darbo objektas

Uždaviniai:

 1. Išanalizuoti mokslinę literatūrą teoriniu aspektu.
 2. Ištirti pramoginių paslaugų taikymą turizmo srityje.
 3. Išnagrinėti pramogų ir laisvalaikio verslo situaciją Lietuvoje.
 4. Atlikti Įmonės…………………. paslaugų pasiūlos analizę.
 5. Išsiaiškinti kas lemia perkamumo mažėjimą.
 6. Pateikti išvadas ir siūlymus.

Hipotezė – Naujų pramoginių paslaugų taikymas pritrauktų daugiau klientų ir bei padidintų Įmonės................ patrauklumą.

Tyrimo metodai:

 1. Informacijos šaltinių analizė.
 2. Palyginamoji aprašomoji analizė.
 3. Anketinė apklausa.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
10000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS2
 • 1. PRAMOGINIŲ PASLAUGŲ PARDAVIMO DIDINIMO GALIMYBĖS TEORINIU ASPEKTU4
 • 1.1 Pramoginių paslaugų ir paslaugų sampratos analizė4
 • 1.2 Paslaugų pardavimo taikymas pramogų versle10
 • 1.3 Paslaugų padravimo marketingos pramogų verslo įmonėje15
 • 1.4 Įmonės aplinkos analizė22
 • 1.4.1. Įmonės mikroaplinka24
 • 1.4.2. Įmonės makroaplinka26
 • 1.4.3. Įmonės konkurentų vertinimas27
 • 1.5 Pardavimų didinimo programos28
 • 2. ĮMONĖS„TRASALIS – TRAKAI RESORT & SPA“PRAMOGINIŲ PASLAUGŲ DIDINIMO GALIMYBĖS ANALIZĖ32
 • 2.1 Įmonės „Trasalis – Trakai Resort & SPA“ veiklos aprašymas32
 • 2.2. Paslaugų pasiūlos tyrimo metodika35
 • 2.3 Pramogų ir poilsio įmonių Lietuvoje lyginamoji analizė36
 • 2.4 Įmonės „Trasalis – Trakai Resort & SPA“ paslaugų pasiūlos tyrimas41
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI53
 • SUMMARY55
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS58
 • PRIEDAI60

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Įmonės analizė. UAB ,,Pardavimo Automatai
Prezentacija Įmonės analizė. UAB ,,Pardavimo Automatai"

Įmonės valdomi prekių ženklai. VENDING – karštų ir šaltų gėrimų, užkandžių prekybos automatų eksploatacija privačiose įmonėse [...]

Įmonės X pardavimų apskaitų analizė teoriniu ir praktiniu aspektu
Diplominis darbas Įmonės X pardavimų apskaitų analizė teoriniu ir praktiniu aspektu

Darbe bus nagrinėjami įmonės „X“ pardavimai. Individuali įmonė yra neribotos turtinės atsakomybės, visas turtas priklauso [...]

Įmonės
Referatas Įmonės "X" pardavimo strategijos analizė

UAB „Deimena“, dirbanti Lietuvos rinkoje nuo 1993 m. atstovauja Suomijos įmonei Farmos Ltd., kuri yra [...]

Rankdarbių įmonės „Dygsnis“ steigimo ir veiklos plėtros tarptautinėje rinkoje analizė
Diplominis darbas Rankdarbių įmonės „Dygsnis“ steigimo ir veiklos plėtros tarptautinėje rinkoje analizė

Temos aktualumas. Smulkus ir vidutinis verslas – neatsiejama kiekvienos šalies ekonomikos dalis. Tai vienas iš [...]

Įmonės veiklos analizė
Paruoštukė Įmonės veiklos analizė

KTU Įmonės veiklos analizės testo klausimai su pažymėtais teisingais atsakymo variantais. Čia 3 variantai. [...]

Transporto įmonės plėtros galimybių analizė
Kursinis darbas Transporto įmonės plėtros galimybių analizė

 Transporto paslaugų įmonės yra labai reikšmingos tiek valstybei, tiek visuomenei. Transporto paslaugos užtikrina prekybos egzistavimą [...]

Įmonės „X“ veiklos analizė ir tobulinimo kryptys
Diplominis darbas Įmonės „X“ veiklos analizė ir tobulinimo kryptys

Lietuvai sparčiai integruojantis į bendrą Europos transporto sistemą, pasaulyje patikrinti logistikos mokslo ir verslo sprendimai [...]

Prekybos įmonės UAB „Bimbo Italija“ marketingo analizė
Kursinis darbas Prekybos įmonės UAB „Bimbo Italija“ marketingo analizė

Šiandieniniame versle vartotojo tenkinimas tapo vienintelis prasmingas verslumo požymis. Laimi tik tas verslas, kuris patenkintų [...]

Įmonės „Saugus jausmas“ reklamos analizė
Kursinis darbas Įmonės „Saugus jausmas“ reklamos analizė

Dauguma žmonių į reklamos veikimo sferą kasdieniniame gyvenime patenka kaip reklamos auditorijos atstovai. Marketingo specialistui [...]

Prekybos įmonės analizė
Praktikos ataskaita Prekybos įmonės analizė

Įvadas Praktikos objektas: UAB „X“ veikla ir finansinė atskaitomybė. Praktikos tikslas: Įtvirtinti studijų metu įgytas teorines žinias [...]

Įmonės “X” valdymo analizė
Referatas Įmonės “X” valdymo analizė

Oficialus organizacijos „X” pavadinimas nėra nurodomas, nes taip galima surinkti ir atskleisti daugiau darbui [...]

Įmonės “X” valdymo analizė
Referatas Įmonės “X” valdymo analizė

Oficialus organizacijos „X” pavadinimas nėra nurodomas, nes taip galima surinkti ir atskleisti daugiau darbui reikalingos [...]

Pasirinktos įmonės valdymo analizė ir sprendimo priėmimo proceso esmė
Referatas Pasirinktos įmonės valdymo analizė ir sprendimo priėmimo proceso esmė

Galima teigti, kad visas mūsų gyvenimas susideda iš problemų ir sprendimų, kuriuos mes priimame (arba [...]

Įmonės „X“ vartotojų poreikių analizė (žūklės reikmenų parduotuvės pavyzdžiu)
Kursinis darbas Įmonės „X“ vartotojų poreikių analizė (žūklės reikmenų parduotuvės pavyzdžiu)

Spartūs verslo aplinkos pokyčiai verčia įmones, siekiančias išsilaikyti rinkoje, ieškoti konkurencinių pranašumų, aktyviau remtis rinkodara.

Įmonės turto ir kapitalo struktūros bei dinamikos analizė
Kursinis darbas Įmonės turto ir kapitalo struktūros bei dinamikos analizė

Lietuvos ekonomikai, rinkai ir socialinei gerovei svarbus ne tik pelningas, greit besivystantis ar masinę gamybą [...]