Įmonės "X" pardavimų didinimo analizė

63 psl. / 10000 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Įmonių, užsiimančių pramogų verslu, tikslas yra kuo pelningiau, mažesnėmis sąnaudomis parduoti prekes, plėsti rinką. Įmonė privalo nuolatos sekti rinkos pokyčius, ją įtakojančius veiksnius, tirti konkurencinę aplinką, teisingai parinkti pardavimo programą ir strategiją bei pardavimo organizavimą.

Įmonė, dirbdama šiuolaikinės rinkos sąlygomis ir siekdama aukštesnių rezultatų, privalo analizuoti savo marketinginę veiklą. Taigi ir pramogų centras privalo nuolat nagrinėti savo veiklą tiek dabarties, tiek ateities požiūriu, numatyti įvykius, pasinaudoti galimybėmis bei gauti naudos ir apsisaugoti nuo visko, kas trukdo jos sėkmei ir gresia išlikimui.

Sėkmingo pramogų verslo sėkmė gali priklausyti ne tik nuo pagrindinių būtinų paslaugų, bet ir nuo sugebėjimo patenkinti žmonių lūkesčius bei poreikius. Kadangi asmuo ar turistas lankydamas tą pačią vietovę kelis kartus iš eilės ir nerasdamas nieko naujo, vis silpniau emocionaliai reaguoja į teikiamas paslaugas. Naujų paslaugų įtraukimas yra turizmą skatinantis veiksnys. Šiame darbe taip pat bus nagrinėjamos naujų pramoginių paslaugų galimybės

Taigi, šiandieninėje dinamiškoje aplinkoje tik nuolatinis vystymasis ir tobulėjimas gali užtikrinti verslo sėkmę.

Sisteminio požiūrio išryškėjimas vadyboje bei globalizacijos reiškiniai tiek finansinėse, tiek prekių rinkose vis dažniau kaip bendrą įmonės veiklos tikslą akcentuoja įmonės vertės maksimizavimą. Šalia finansinio įmonių valdymo aspekto pripažinimo dėl stiprėjančios konkurencijos vis opesnis tampa marketingo ir finansų valdymo sąveikos klausimas – kaip suderinti pirkėjų įmonės ir savininkų interesus. Šiandien ir teoretikai, ir praktikai sutinka, kad be efektyvaus marketingo, kurio unikalios strategijos dėka pasiūloma papildoma vertė pirkėjui ir suteikiamas įmonei konkurencinis pranašumas rinkoje, įmonės vertės maksimizavimas yra tik triviali skaičiavimo koncepcija. Vis dėlto išlieka problema, kaip įvertinti marketingo veiklos ir jos sukurto nematerialaus turto indėlį į finansinės vertės kūrimą.

Remiantis šiuo darbu, daroma išvada, kad marketingo sukurtas nematerialus turtas marketingo veiklą susieja su įmonės vertės kūrimu, pinigų srautų charakteristikos, kaip vertės veiksniai, tiksliausiai gali atspindėti tiek marketingo, tiek finansų valdymo sprendimų poveikį įmonės vertės kūrimui.

Rinkos ekonomikos sąlygomis įmonei nepakanka tik reaguoti į besikeičiančias aplinkybes ir sąlygas, registruoti ir fiksuoti kitimo duomenis, jei reikia aktyviai veikti, siekiant valdyti, daryti įtaką ar net pakeisti aplinkos veiksnius.

Užsienio literatūra nurodo, kad marketingo veikloje galima išskirti tris pagrindines kryptis:

 • įėjimas (kai kurie autoriai sako išėjimas),
 • rinkos išplėtimas,
 • saugumo rinkoje garantija.

Išėjimo į rinką kryptis labai svarbi pradedančioms savo veiklą rinkoje įmonėms ir toms, kurios siekia sukurti rinką savo produktams. Ši marketingo veiklos krytis susijusi su produkto ir paslaugos, atitinkančios vartotojų poreikius, sukūrimu, tinkamu kokybės ir kainos santykio užtikrinimu, geru klientų ir pirkėjų aptarnavimo organizavimu. Įmonė, veikdama šia kryptimi, turi sistemingai tirti rinką, vartotojų reikalavimus, ieškoti geresnio poreikių tenkinimo būdu.

Rinkos plėtimo kryptis dažniausiai taikoma įmonėse, kurios jau dirba tam tikroje rinkoje. Rinkos plėtimo veikla atliekama šiomis kryptimis:

Darbo problema. pramogų ir poilsio centras, kaip turistinis traukos objektas, siūlo nepakankamai pramoginių paslaugų.

Darbo tikslas Išanalizuoti ir pateikti kokios yra įmonės pardavimo didinimo galimybės, vertinant pramoginių paslaugų pardavimų potencialą.

Darbo objektas

Uždaviniai:

 1. Išanalizuoti mokslinę literatūrą teoriniu aspektu.
 2. Ištirti pramoginių paslaugų taikymą turizmo srityje.
 3. Išnagrinėti pramogų ir laisvalaikio verslo situaciją Lietuvoje.
 4. Atlikti Įmonės…………………. paslaugų pasiūlos analizę.
 5. Išsiaiškinti kas lemia perkamumo mažėjimą.
 6. Pateikti išvadas ir siūlymus.

Hipotezė – Naujų pramoginių paslaugų taikymas pritrauktų daugiau klientų ir bei padidintų Įmonės................ patrauklumą.

Tyrimo metodai:

 1. Informacijos šaltinių analizė.
 2. Palyginamoji aprašomoji analizė.
 3. Anketinė apklausa.

Turinys

 • ĮVADAS2
 • 1. PRAMOGINIŲ PASLAUGŲ PARDAVIMO DIDINIMO GALIMYBĖS TEORINIU ASPEKTU4
 • 1.1 Pramoginių paslaugų ir paslaugų sampratos analizė4
 • 1.2 Paslaugų pardavimo taikymas pramogų versle10
 • 1.3 Paslaugų padravimo marketingos pramogų verslo įmonėje15
 • 1.4 Įmonės aplinkos analizė22
 • 1.4.1. Įmonės mikroaplinka24
 • 1.4.2. Įmonės makroaplinka26
 • 1.4.3. Įmonės konkurentų vertinimas27
 • 1.5 Pardavimų didinimo programos28
 • 2. ĮMONĖS„TRASALIS – TRAKAI RESORT & SPA“PRAMOGINIŲ PASLAUGŲ DIDINIMO GALIMYBĖS ANALIZĖ32
 • 2.1 Įmonės „Trasalis – Trakai Resort & SPA“ veiklos aprašymas32
 • 2.2. Paslaugų pasiūlos tyrimo metodika35
 • 2.3 Pramogų ir poilsio įmonių Lietuvoje lyginamoji analizė36
 • 2.4 Įmonės „Trasalis – Trakai Resort & SPA“ paslaugų pasiūlos tyrimas41
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI53
 • SUMMARY55
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS58
 • PRIEDAI60

Reziumė

Autorius
sandra30
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€9.72
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 6, 2016
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
63 psl.

Susiję darbai

X įmonės valdymo metodų analizė

Vadyba Kursinis darbas irmerna
Temos aktualumas. Kiekvienos naujos įmonės veikla ap¬ima materialinių vertybių, būtinų visuomenei, gamybą, paskirstymą ir vartojimą, sujungdama gamybos techninius bei technologinius elementus, žmonių gamybinius...

“Ebay” įmonės atvejo tyrimo analizė

Vadyba Referatas 2013 m. crystallle
1995 m. rugsėjo mėn. PierreOmidyar, Silicio slėnio programuotojas, gimęs Paryžiuje, greitosiomis sukūrė namų tinklalapį, kuris vadinosi „Auctionweb“ tam, kad savo merginai padėtų parduoti...

Gamybinės įmonės vadovavimo ypatumų analizė

Vadyba Diplominis darbas 2016 m. laurad
Temos aktualumas: Šiuolaikinėje visuomenėje vis dar vyrauja didelis skirtumas tarp darbdavio ir darbuotojo. Dažnai vadovas ir darbuotojas vienas kito nesupranta, o tai verčia...

Įmonės "X" pardavimo strategijos analizė

Vadyba Referatas 2015 m. gvarnyte
UAB „Deimena“, dirbanti Lietuvos rinkoje nuo 1993 m. atstovauja Suomijos įmonei Farmos Ltd., kuri yra viena iš pagrindinių sanitarijos ir higienos, skalbimo, valymo,...