Taikomieji mokslai / Inžinerija

Švaresnės gamybos inovacijos AB „ORLEN Lietuva“

0 atsiliepimų
Autorius:

Pastaruoju metu daug kalbama apie gamtos išsaugojimą, kadangi žmogaus veikla kelia gamtai pavojų. Dėl žmonių veiklos vyksta klimato kaita, gyvūnų ir augalų įvairovės nykimas bei gamtos išteklių mažėjimas, ozono sluoksnio plonėjimą ir daugelį kitų neigiamų padarinių. Pagrindiniai šių problemų kaltininkai yra įvairūs fabrikai, gamyklos. Norint visa tai sustabdyti reikia suvokti aplinkosaugos svarbą ir diegti darnaus vystymosi principus. Šiuo metu švaresnės gamybos koncepcija taikoma daugelyje ekonomikos sektorių bei įvairiose aplinkos srityse. tuo atveju, kai procesuose naudojama energija, vanduo ar kitų ištekliai, švaresnė gamyba gali padėti sumažinti poveikį aplinkai bei su tuo susijusius kaštus. Ši koncepcija suteikia įmonėms didelių galimybių pagerinti aplinkos apsaugos veiksmingumą, sulaukti visuomenės palankumo, o kartu padidinti ekonominį efektyvumą, darbų našumą. Remiantis ŠG gerinama aplinkos apsaugos būklė – efektyviau vartojama energija, sumažėja atliekų, mažiau naudojama natūraliųjų išteklių, sumažėja „ šiltnamio efektą “ sukeliančių dujų išlakos. ŠG padeda sumažinti taršą, žaliavų, energijos ir vandens sąnaudas tokiu būdu mažinami bendrieji kaštai. Įdiegus ŠG projektą gali padidėti įmonės konkurencingumas taip pat ŠG įgalina nuolat gerinti aplinkos apsaugą [1].

Kursinio darbo objektas – AB „ORLEN Lietuva“ yra naftos perdirbimo įmonė, valdanti vienintelę Baltijos šalyse naftos produktų gamyklą, naftotiekių tinklą ir jūrinį naftos terminalą.

Darbo tikslas – švaresnės gamybos galimybių įvertinimas AB „ORLEN Lietuva“ šiluminėje elektrinėje.

Uždaviniai tikslui pasiekti:

 • Atlikti įmonės pirminį aplinkos apsaugos įvertinimą ir nustatyti pagrindines aplinkos apsaugos problemas;
 • Atrinktam procesui sudaryti įmonėje vykstančių procesų medžiagų ir energijos balansą;
 • Pasiūlyti aplinkos apsaugos problemų sprendimus ir atlikti dviejų inovacijų įdiegimo galimybių įvertinimai;
 • Įvertinti įmonėje vykstančių procesų aplinkos apsaugos efektyvumą po švaresnės gamybos inovacijų įdiegimo.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
4400 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas4
 • 1.2. AB „ORLEN Lietuva“ mazuto ir kuro dujų deginimo srautų diagrama6
 • 1.3. Šiluminės energijos gamybos „ORLEN Lietuva“ įmonėje balansas7
 • 1.4. Įmonės srautų diagramos aprašymas8
 • 2.1. AB “ORLEN Lietuva” įmonės medžiagų ir energijos balansas10
 • 2.2. Įmonės gamybinis pajėgumas11
 • 2.3. Mazutas12
 • 2.4. Kuro dujos12
 • 3.1. Teršalų susidarymas13
 • 3.2. Anglies monoksido susidarymas14
 • 3.3. Sieros junginių susidarymas14
 • 3.4. Azoto oksidų susidarymas15
 • 3.4. Vanadžio pentoksido apskaičiavimas15
 • 3.5. Kietų dalelių susidarymas deginant mazutą15
 • 4 Švaresnės gamybos inovacijų pasiūlymai17
 • 4.2 Šiluminės energijos gamyba, vietoj mazuto, naudojant gamtines dujas20
 • 4.3. Mažų NOx degiklių įdiegimas dideliame kurą deginančiame įrenginyje22
 • 4.4. Anglies monoksido susidarymas deginant dujas23
 • .4.5. Azoto oksidų susidarymas deginant dujas23
 • 5. Aplinkosaugos veiksmingumo įvertinimas24
 • Ekonominio įvertinimo rezultatas – atsipirkimo trukmės įvertinimas25
 • Išvados26
 • Literatūra27
 • Priedai28

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Aplinkos apsaugos kaštų analizė AB „ORLEN Lietuva“ įmonėje
Referatas Aplinkos apsaugos kaštų analizė AB „ORLEN Lietuva“ įmonėje

Akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“ yra naftos perdirbimo įmonė, valdanti vienintelę Baltijos šalyse naftos produktų gamyklą [...]

Medžiagų srautų analizė AB „ORLEN Lietuva“
Referatas Medžiagų srautų analizė AB „ORLEN Lietuva“

Analizuojama naftos pramonės įmonė AB „ORLEN Lietuva“, kurios šiluminėje elektrinėje deginamas mazutas ir kuro dujos [...]

 UAB “ORLEN Lietuva” cheminių medžiagų naudojimo įvertinimas, atsižvelgiant į teisinius reikalavimus
Kursinis darbas UAB “ORLEN Lietuva” cheminių medžiagų naudojimo įvertinimas, atsižvelgiant į teisinius reikalavimus

Cheminės medžiagos yra šiuolaikinio gyvenimo dalis. Dėl daugumos šių medžiagų didėja mūsų gerovė ir gerėja [...]

Darnus vystymasis ir švaresnė gamyba. Darnaus vystymosi principų diegimas maisto pramonėje
Referatas Darnus vystymasis ir švaresnė gamyba. Darnaus vystymosi principų diegimas maisto pramonėje

Darbo aktualumas, naujumas: Pastaruoju metu daug kalbama apie gamtos išsaugojimą, kadangi žmogaus veikla kelia gamtai [...]

Sumaniosios tekstilės interjero elementų gamybos technologijos UAB „Pico Line”
Diplominis darbas Sumaniosios tekstilės interjero elementų gamybos technologijos UAB „Pico Line”

Terminas tekstilė tampa vis reikšmingesnis, jis gretinamas su naujosiomis technologijomis, kurios po mažu užkariauja rinką.

Gamybos organizavimas ir planavimas
Kursinis darbas Gamybos organizavimas ir planavimas

Kiekvienos įmonės [...]

Gamybos proceso tobulinimas
Diplominis darbas Gamybos proceso tobulinimas

Dvidešimt pirmajame amžiuje mes susiduriame su [...]

Švaresnės gamybos diegimo praktika
Prezentacija Švaresnės gamybos diegimo praktika

Darbo tikslas: Supažindinti su teigiamais rezultatais švaresnės gamybos praktikojePateikti įmonių pavyzdžių diegiančių švarią gamybą [...]

AB „ORLEN Lietuva“ šiluminėje elektrinėje reikšmingų aplinkosaugos aspektų valdymo sistema
Referatas AB „ORLEN Lietuva“ šiluminėje elektrinėje reikšmingų aplinkosaugos aspektų valdymo sistema

Procesų valdymu yra vadinamas toks proceso organizavimas, kuris užtikrina šio proceso užduotą charakterį. Automatinis valdymas – [...]

 Naftos produktų išmetamų emisijų tvarkymas AB
Praktikos ataskaita Naftos produktų išmetamų emisijų tvarkymas AB "ORLEN Lietuva" įmonėje

Profesinę praktiką atlikau AB „ORLEN Lietuva“ įmonėje, kuri įsikūrusi Mažeikių rajone. Praktiką atlikau mėnesį, nuo [...]

UAB “XX“ įmonėje švaresnės gamybos diegimas
Referatas UAB “XX“ įmonėje švaresnės gamybos diegimas

Švaresnė gamyba (ŠG) – tai būdas, kaip vietoje spręsti iškilusias aplinkos apsaugos problemas, o ne [...]

Augalininkystės technologijų ir technikos inovacijos
Praktikos ataskaita Augalininkystės technologijų ir technikos inovacijos

2015 m. kovo 26–28 d. Aleksandro Stulginskio universitete vyko Tarptautinė žemės ūkio paroda „Ką pasėsi...

Moteriško švarko su pamušalu gamyba
Kursinis darbas Moteriško švarko su pamušalu gamyba

   Pastaruoju metu, esant dideliai konkurencijai, kai Lietuvos rinkoje vyrauja užsienio šalių firmų drabužiai, mūsų [...]

Kiaulienos gamyba prekinėse fermose
Referatas Kiaulienos gamyba prekinėse fermose

Kiaulininkystė  –  viena  iš  prioritetinių  šakų  Lietuvos  žemės  ūkyje.  Šios  šakos  vystymui palankios gamtinės sąlygos [...]

Štampavimo procesas. Štampo gamyba
Diplominis darbas Štampavimo procesas. Štampo gamyba

Technologinis procesas, kai detalės arba jų ruošiniai gaminami plastiškai deformuojant šaltus arba karštus metalus vadinamas [...]