Švaresnės gamybos inovacijos AB „ORLEN Lietuva“

31 psl. / 4400 žod.

Ištrauka

Pastaruoju metu daug kalbama apie gamtos išsaugojimą, kadangi žmogaus veikla kelia gamtai pavojų. Dėl žmonių veiklos vyksta klimato kaita, gyvūnų ir augalų įvairovės nykimas bei gamtos išteklių mažėjimas, ozono sluoksnio plonėjimą ir daugelį kitų neigiamų padarinių. Pagrindiniai šių problemų kaltininkai yra įvairūs fabrikai, gamyklos. Norint visa tai sustabdyti reikia suvokti aplinkosaugos svarbą ir diegti darnaus vystymosi principus. Šiuo metu švaresnės gamybos koncepcija taikoma daugelyje ekonomikos sektorių bei įvairiose aplinkos srityse. tuo atveju, kai procesuose naudojama energija, vanduo ar kitų ištekliai, švaresnė gamyba gali padėti sumažinti poveikį aplinkai bei su tuo susijusius kaštus. Ši koncepcija suteikia įmonėms didelių galimybių pagerinti aplinkos apsaugos veiksmingumą, sulaukti visuomenės palankumo, o kartu padidinti ekonominį efektyvumą, darbų našumą. Remiantis ŠG gerinama aplinkos apsaugos būklė – efektyviau vartojama energija, sumažėja atliekų, mažiau naudojama natūraliųjų išteklių, sumažėja „ šiltnamio efektą “ sukeliančių dujų išlakos. ŠG padeda sumažinti taršą, žaliavų, energijos ir vandens sąnaudas tokiu būdu mažinami bendrieji kaštai. Įdiegus ŠG projektą gali padidėti įmonės konkurencingumas taip pat ŠG įgalina nuolat gerinti aplinkos apsaugą [1].

Kursinio darbo objektas – AB „ORLEN Lietuva“ yra naftos perdirbimo įmonė, valdanti vienintelę Baltijos šalyse naftos produktų gamyklą, naftotiekių tinklą ir jūrinį naftos terminalą.

Darbo tikslas – švaresnės gamybos galimybių įvertinimas AB „ORLEN Lietuva“ šiluminėje elektrinėje.

Uždaviniai tikslui pasiekti:

 • Atlikti įmonės pirminį aplinkos apsaugos įvertinimą ir nustatyti pagrindines aplinkos apsaugos problemas;
 • Atrinktam procesui sudaryti įmonėje vykstančių procesų medžiagų ir energijos balansą;
 • Pasiūlyti aplinkos apsaugos problemų sprendimus ir atlikti dviejų inovacijų įdiegimo galimybių įvertinimai;
 • Įvertinti įmonėje vykstančių procesų aplinkos apsaugos efektyvumą po švaresnės gamybos inovacijų įdiegimo.

Turinys

 • Įvadas4
 • 1.2. AB „ORLEN Lietuva“ mazuto ir kuro dujų deginimo srautų diagrama6
 • 1.3. Šiluminės energijos gamybos „ORLEN Lietuva“ įmonėje balansas7
 • 1.4. Įmonės srautų diagramos aprašymas8
 • 2.1. AB “ORLEN Lietuva” įmonės medžiagų ir energijos balansas10
 • 2.2. Įmonės gamybinis pajėgumas11
 • 2.3. Mazutas12
 • 2.4. Kuro dujos12
 • 3.1. Teršalų susidarymas13
 • 3.2. Anglies monoksido susidarymas14
 • 3.3. Sieros junginių susidarymas14
 • 3.4. Azoto oksidų susidarymas15
 • 3.4. Vanadžio pentoksido apskaičiavimas15
 • 3.5. Kietų dalelių susidarymas deginant mazutą15
 • 4 Švaresnės gamybos inovacijų pasiūlymai17
 • 4.2 Šiluminės energijos gamyba, vietoj mazuto, naudojant gamtines dujas20
 • 4.3. Mažų NOx degiklių įdiegimas dideliame kurą deginančiame įrenginyje22
 • 4.4. Anglies monoksido susidarymas deginant dujas23
 • .4.5. Azoto oksidų susidarymas deginant dujas23
 • 5. Aplinkosaugos veiksmingumo įvertinimas24
 • Ekonominio įvertinimo rezultatas – atsipirkimo trukmės įvertinimas25
 • Išvados26
 • Literatūra27
 • Priedai28

Reziumė

Autorius
valgri
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Inžinerija
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 19, 2016
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
31 psl.

Susiję darbai

Gamybos proceso tobulinimas

Inžinerija Diplominis darbas 2011 m. daiva_pirmūnė
Tikrai rekomenduoju šį darbą (jei tik tinka tema), nes parašytas be priekaištų, įvertintas aukščiausiu balu su daug pagyrimų.