Nomenklatūros kasdienybė sovietmečio Lietuvoje

19 psl. / 42900 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas : Lietuvoje, augant paklausai sovietologijos temos darbams ir žmonių susidomėjimu sovietologija,auga ir pasiūla,tą rodo ir išleistų knygų,bei straipsnių skaičius ir jų skaitomumas,pavyzdžiui humanitarinių mokslų daktaras Vilius Ivanauskas nuo 2006 metų iki šių 2015 metų publikavo per 19 darbų apie Sovietų sąjungą. Tokį reiškinį mano nuomone nesunku paiškinti, per visą laiką praleistą Sovietų sąjungos sukurtoje „realybėje“ žmonės negalėjo žinoti tikrosios tiesos, kas dabar juos privedė prie susidomėjimo sovietinės krypties temomis. Kitas dalykas atkūrus nepriklausomybę atsirado ir galimybė tirti naują temą be jokios „priežiūros“ ir baimės,kad parašius tokią temą neteksi darbo,ar prarasi galimybę publikuoti kitus savo darbus. Šį teiginį puikiai įrodo dabartinė situacija su tokio pobūdžio temomis,tiksliau jų išpopuliarėjimas ir jų nebuvimas Sovietų sąjungoje.

Šio darbo autoriaus nuomone, išpopuliarėjus sovietologijos mokslams ir susidūrus su begale parašytų kitų istorikų darbų, vis dar galima parašyti kažką naujo, pažvelgti į visą sovietologiją per kitą, dar nenagrinėtą perspektyvą. Autorius tikisi šiame darbe aprašyti nomeklatūros kasdienybę taip,kad ji nebūtų tiesiog perpasakota iš kitų istorikų publikacijų. Šio darbo vienas iš tikslų yra parašyti darbą pagal savo perspektyvą ir supratimą.

Šiam rašto darbui buvo pasirinkta Viliaus Įvanausko publikacijos tarp jų ir monografija „Lietuviškoji nomenklatūra biurokratinėje sistemoje: Tarp stagnacijos ir dinamikos (1968-1988)“ , ši Monografija yra pateikiama kaip įvairus tarybų Lietuvos nomenklatūros vaizdas sovietmečiu. Nomenklatūra nagrinėjama įvairiais požiūriais į ją taip pat žvelgiama kaip į politinio režimo subjektą, taip pat nomenklatūra šioje monografijoje yra svarbus sociokultūrinis reiškinys. Knygoje ne tik aprašomi,bet ir vertinami įvairių politinių darinių nomenklatūriniai ryšiai tarpusavyje. Monografijoje taip pat mėginama atskleisti vėlyvajam sovietmečiui būdingą valdymo rutiniškumą, socialinius įpročius ir vartojimą. Žvelgiant giliau į sovietinės biurokratijos kasdienybę išryškėja nomenklatūros laviravimas tarp politikos taisyklių ir socialinių ryšių. Šį knyga labiausiai padės atskleisti sovietinės Lietuvos nomenklatūros formas.

Taip pat šiam rašto darbui buvo pasirinkta ir kitos Viliaus Ivanausko publikacijos : „Sovietmečio laimėjimai Lietuvoje ir jų interpretacijos(nomenklatūros vertinimas)“,“Sovietinė nomenklatūra ir iškritinis vartojimas : Nuo privilegijų iki nelegalumo” , Lietuviškoji sovietinė nomenklatūra kaip kontrolės objektas ir subjektas” “Sovietinė biurokratų darbo etiką neformalios rutinos ir planavimo sistemos trūkumai”.

Šiame darbe taip pat naudoti atsiminimai tokie kaip Goda Ferensienė „Vakar ir Šiandien“ ir Vytautas Astrauskas „Įrėminti laike“

Rašto darbo tikslas : Atspindėti sovietinės Lietuvos įvairaus sluoksnio nomenklatūros kasdienybę per darbo,laisvailaikio,buities ir socialinių ryšių perspektyvą.

Rašto darbo uždaviniai :Ištirti ir Aprašyti nomenklatūros sluoksnio kasdienybės aspektą.


Turinys

 • TURINYS
 • ĮVADAS3
 • 1. Nomennklatūra ir kasdienybė5
 • 1.1 Nomenklatūros ir kasdienybės sąvokų paiškinimas5
 • 2. Nomenklatūros kasdienybė buityje7
 • 2.1. Nomenklatūrininko išvaizdos ypatybės7
 • 2.2. Nomenklatūros stalas8
 • 2.3. Nomenklatūrinė šeima9
 • 2.4. Kur gyveno nomenklatūra?10
 • 3. Nomenklatūros kasdienybė laisvalaikiu11
 • 3.1. Kasdienynė laisvalaikio forma11
 • 3.2. Medžioklė12
 • 3.3. Žvejyba13
 • 3.4. Nomenklatūros šeimos narių pramogos14
 • 4. Darbas,politika ir socialiniai ryšiai – tai kasdienybė14
 • 4.1. Darbas ir politika14
 • 4.2. Nomenklatūros socialiniai ryšiai16
 • 5. IŠVADOS18
 • 6. LITERATŪROS SĄRAŠAS IR INFORMACINIAI ŠALTINIAI19
 • 7. SANTRAUKA20
 • 8. SUMMARY21

Reziumė

Autorius
soundlis
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Istorija
Kaina
€16.50
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 4, 2017
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
19 psl.

Susiję darbai

Lietuva Pirmojo Pasaulinio karo metais

Istorija Prezentacija evitkus
Karo pradžia ir pokyčiai Lietuvoje karo metais Kaizerinė Lietuvos okupacija Visuomeninė politinė lietuvių veikla karo pradžioje ir valstybingumo siekiai Lietuvos valstybingumo atkūrimo pastangos...

Lietuvos partizanų bunkeriai

Istorija Prezentacija ernis45
Pirmaisiais okupacijos metais partizanai apsistodavo miško stovyklose ar pas ūkininkus. Vėliau, po didelių NKVD kariuomenės siautimų ir kautynių, jie pradėjo rengtis gerai užmaskuotas...

Medinės pilys Lietuvoje

Istorija Rašinys 2013 m. munder21
Šiame nedideliame darbe aptariamas pirmųjų Lietuvoje medinių pilių atsiradimas:aplinkybės, kontekstas. Trumpai apibūdinami pilių tipai, jų savybės.