Socialiniai mokslai / Teisė

Darbo sutarties sudarymo tvarka

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos aktualumas. Darbo teisės sritis yra bene svarbiausia daugumai žmonių, kadangi dirbantis asmuo didžiąją savo laiko dalį praleidžia darbe. Tačiau prieš užsitikrindamas tokį laiko praleidimo būdą, asmuo privalo su darbdaviu sudaryti darbo sutartį ir taip užsitikrinti, kad bus priimtas į darbą ir taps darbo teisinių santykių dalyviu. Praktikoje nemažai pavyzdžių, kuomet darbo sutarties institutas „paminamas“ – tarp darbuotojo ir darbdavio kyla ginčai, susiję su darbo sutarties sąlygomis; dažnai darbo sutartis sudaroma nesilaikant įstatymuose nustatytų reikalavimų, o viso to pasekmė – pažeistos vienos iš darbo sutarties šalių teisės ar interesai, todėl siekiant išvengti tokių pasekmių kiekvienam darbo teisinių santykių dalyviui aktualu žinoti, kaip turi būti sudaroma darbo sutartis ir kokių reikalavimų reikia laikytis priėmimo į darbą metu.

„Tikslus ir nedviprasmiškas darbo sutarties formos įtvirtinimas ir taikymas darbo teisės normose darbuotojui garantuoja apibrėžtumą darbo santykiuose, užtikrina darbo teisinių santykių egzistavimą ir darbuotojo teisių gynybą“[1]- ši teisininkės Agnės Razgūnienės mintis suponuoja šio kursinio darbo tikslą – nustatyti ir aprašyti, kaip yra sudaroma darbo sutartis ir kokia tvarka asmuo priimamas į darbą. Šiam tikslui pasiekti yra keliami tokie darbo uždaviniai:

 1. Paaiškinti, kas yra darbo sutartis ir kam ji reikalinga;
 2. Nustatyti, kokie įstatymai ir kaip reglamentuoja darbo sutartį ir priėmimo į darbą tvarką.
 3. Nustatyti, kokios garantijos ir apribojimai egzistuoja sudarant darbo sutartį ir priimant asmenį į darbą.

Svarbiausi šaltiniai. Šiame kursiniame darbe bus remiamasi ne tik Lietuvos Respublikos įstatymais (Darbo kodeksas, kuriame reglamentuojamos pagrindinės su darbo sutarties institutu susijusios sąvokos, taip pat pats darbo sutarties teisinis reguliavimas; Lygių galimybių ir Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymai, kurie šiek tiek platesnės apimties, tačiau taip pat reguliuoja darbo teisinių santykių sritį darbuotojo teisių aspektu), bet ir tarptautiniais teisės aktais, taip pat specialiąja literatūra bei LR teismų praktika.

Tyrimo objektas. Rašto darbe bus tiriamas darbo sutarties institutas, konkrečiai, kaip jis suprantamas Lietuvos darbo teisėje, taip pat bus analizuojama priėmimo į darbą tvarka – kokių reikalavimų turi laikytis tiek darbuotojas, tiek darbdavys, ką darbo sutarties sudarymas garantuoja būsimų darbo teisinių santykių metu ir kaip priėmimo į darbą tvarka gali apriboti darbuotoją ir darbdavį.

Tyrimo metodai. Nagrinėjamos temos darbe vyraus aktualių teisės aktų, normų, aktualios literatūros ir įvairių sąvokų lingvistinė (šis metodas naudojamas atskleidžiant naudojamų teisinių terminų reikšmes, remiantis bendrinės ir teisinės kalbos žodžių reikšmėmis), loginė (šis analizės būdas panaudotas siekiant pateikti savo poziciją tam tikru klausimu) ir sisteminė (darbe sistemiškai analizuojami teisės aktai) analizė.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
5788 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas
 • 1. Darbo sutarties samprata ir turinys
 • 1.1. Darbo sutarties samprata
 • 1.2. Darbo sutarties turinys
 • 2. Darbo sutarties sudarymo tvarka pagal DK ir kitus įstatymus
 • 3. Garantijos priimant į darbą ir apribojimai
 • 3.1. Garantijos
 • 3.2. Apribojimai
 • Išvados
 • Literatūros sąrašas
 • Santrauka

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Darbo sutarties turinys ir jos sudarymas
Referatas Darbo sutarties turinys ir jos sudarymas

Šiuolaikinėje visuomenėje socialinės gyventojų gerovės ugdymas bei palaikymas yra ypatingai svarbus kiekvienos valstybės uždavinys. Dėl [...]

UAB valdymo organai ir jų sudarymo tvarka, steigimo sutartis ir įstatai
Referatas UAB valdymo organai ir jų sudarymo tvarka, steigimo sutartis ir įstatai

Temos aktualumas: Kiekviena Uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB), kaip juridinis asmuo, privalo turėti savo [...]

Darbo sutarčių sudarymo tvarka
Referatas Darbo sutarčių sudarymo tvarka

Darbas yra asmenims viena svarbiausių ekonominių ir socialinių garantijų. Kiekvienos šiuolaikinės valstybės tikslas darbo teisės [...]

Kolektyvinės darbo sutarties samprata: Lietuvos ir pasirinktos Europos Sąjungos lyginamoji analizė
Diplominis darbas Kolektyvinės darbo sutarties samprata: Lietuvos ir pasirinktos Europos Sąjungos lyginamoji analizė

Temos aktualumas. Daugeliui žmonių darbas yra pragyvenimo šaltinis ir vienas iš pagrindinių gyvenimo sričių, kurios [...]

Kolektyvinės darbo sutarties samprata Lietuvos ir Europos Sąjungos valstybės lyginamoji analizė
Prezentacija Kolektyvinės darbo sutarties samprata Lietuvos ir Europos Sąjungos valstybės lyginamoji analizė

Temos aktualumas. Daugeliui žmonių darbas yra pragyvenimo šaltinis ir vienas iš pagrindinių gyvenimo sričių, kurios [...]

Pirkimo pardavimo sutartis/darbo sutartys
Referatas Pirkimo pardavimo sutartis/darbo sutartys

Dabar mes gyvename labai modernioje visuomenėje ir neįsivaizduojame pasaulio be daugelio paprastų dalykų. Mūsų gyvenime [...]

Darbo sutartys
Referatas Darbo sutartys

Įmonės kolektyvinė sutartis - tai rašytinis susitarimas tarp darbdavio ir įmonės darbuotojų kolektyvo dėl darbo [...]

Kai kurie darbo sutarties nutraukimo pagrindai
Referatas Kai kurie darbo sutarties nutraukimo pagrindai

Darbo sutartis - vienas svarbiausių individualios darbo teisės institutų, reguliuojantis privatinius santykius tarp darbuotojo ir [...]

Teisės aktai ir jų rūšys. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva
Referatas Teisės aktai ir jų rūšys. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva

Temos aktualumas. Norminiai teisės aktai – oficialūs rašytiniai dokumentai, turintys privalomąją juridinę galią ir skirti [...]

Darbo sutarties samprata
Referatas Darbo sutarties samprata

Darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės [...]

Darbo sutarties įforminimo ypatumai ir pareiginių nuostatų reikšmingumas
Referatas Darbo sutarties įforminimo ypatumai ir pareiginių nuostatų reikšmingumas

Tikslas: Išnagrinėti pagrindinius darbo sutarties įforminimo ypatumus bei pareiginių nuostatų svarbumą.Uždaviniai: 1. Išnagrinėti [...]

Darbo sutarties nutraukimas ir atsiskaitymas su darbuotoju
Referatas Darbo sutarties nutraukimas ir atsiskaitymas su darbuotoju

Darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės [...]

Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva
Referatas Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva

Vienas iš dažniausiai pasitaikančių darbo santykių pasibaigimo pagrindų yra darbo sutarties nutraukimas. Darbo sutartis gali [...]

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo sudėtis ir sudarymo tvarka
Referatas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo sudėtis ir sudarymo tvarka

Tyrimo objektas: Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo sudėtis ir sudarymo tvarka. Rašto darbo tikslas: atskleisti Lietuvos Respublikos [...]

ES institucijų sudarymo tvarka, principai ir kompetencijos
Prezentacija ES institucijų sudarymo tvarka, principai ir kompetencijos

Prezentacijos pristatymas apie Europos sąjungą. Ši prezentacija Klaipėdos universitete buvo įvertinta 8. [...]