Darbo sutarties sudarymo tvarka

23 psl. / 5788 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Darbo teisės sritis yra bene svarbiausia daugumai žmonių, kadangi dirbantis asmuo didžiąją savo laiko dalį praleidžia darbe. Tačiau prieš užsitikrindamas tokį laiko praleidimo būdą, asmuo privalo su darbdaviu sudaryti darbo sutartį ir taip užsitikrinti, kad bus priimtas į darbą ir taps darbo teisinių santykių dalyviu. Praktikoje nemažai pavyzdžių, kuomet darbo sutarties institutas „paminamas“ – tarp darbuotojo ir darbdavio kyla ginčai, susiję su darbo sutarties sąlygomis; dažnai darbo sutartis sudaroma nesilaikant įstatymuose nustatytų reikalavimų, o viso to pasekmė – pažeistos vienos iš darbo sutarties šalių teisės ar interesai, todėl siekiant išvengti tokių pasekmių kiekvienam darbo teisinių santykių dalyviui aktualu žinoti, kaip turi būti sudaroma darbo sutartis ir kokių reikalavimų reikia laikytis priėmimo į darbą metu.

„Tikslus ir nedviprasmiškas darbo sutarties formos įtvirtinimas ir taikymas darbo teisės normose darbuotojui garantuoja apibrėžtumą darbo santykiuose, užtikrina darbo teisinių santykių egzistavimą ir darbuotojo teisių gynybą“[1]- ši teisininkės Agnės Razgūnienės mintis suponuoja šio kursinio darbo tikslą – nustatyti ir aprašyti, kaip yra sudaroma darbo sutartis ir kokia tvarka asmuo priimamas į darbą. Šiam tikslui pasiekti yra keliami tokie darbo uždaviniai:

 1. Paaiškinti, kas yra darbo sutartis ir kam ji reikalinga;
 2. Nustatyti, kokie įstatymai ir kaip reglamentuoja darbo sutartį ir priėmimo į darbą tvarką.
 3. Nustatyti, kokios garantijos ir apribojimai egzistuoja sudarant darbo sutartį ir priimant asmenį į darbą.

Svarbiausi šaltiniai. Šiame kursiniame darbe bus remiamasi ne tik Lietuvos Respublikos įstatymais (Darbo kodeksas, kuriame reglamentuojamos pagrindinės su darbo sutarties institutu susijusios sąvokos, taip pat pats darbo sutarties teisinis reguliavimas; Lygių galimybių ir Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymai, kurie šiek tiek platesnės apimties, tačiau taip pat reguliuoja darbo teisinių santykių sritį darbuotojo teisių aspektu), bet ir tarptautiniais teisės aktais, taip pat specialiąja literatūra bei LR teismų praktika.

Tyrimo objektas. Rašto darbe bus tiriamas darbo sutarties institutas, konkrečiai, kaip jis suprantamas Lietuvos darbo teisėje, taip pat bus analizuojama priėmimo į darbą tvarka – kokių reikalavimų turi laikytis tiek darbuotojas, tiek darbdavys, ką darbo sutarties sudarymas garantuoja būsimų darbo teisinių santykių metu ir kaip priėmimo į darbą tvarka gali apriboti darbuotoją ir darbdavį.

Tyrimo metodai. Nagrinėjamos temos darbe vyraus aktualių teisės aktų, normų, aktualios literatūros ir įvairių sąvokų lingvistinė (šis metodas naudojamas atskleidžiant naudojamų teisinių terminų reikšmes, remiantis bendrinės ir teisinės kalbos žodžių reikšmėmis), loginė (šis analizės būdas panaudotas siekiant pateikti savo poziciją tam tikru klausimu) ir sisteminė (darbe sistemiškai analizuojami teisės aktai) analizė.


Turinys

 • Įvadas
 • 1. Darbo sutarties samprata ir turinys
 • 1.1. Darbo sutarties samprata
 • 1.2. Darbo sutarties turinys
 • 2. Darbo sutarties sudarymo tvarka pagal DK ir kitus įstatymus
 • 3. Garantijos priimant į darbą ir apribojimai
 • 3.1. Garantijos
 • 3.2. Apribojimai
 • Išvados
 • Literatūros sąrašas
 • Santrauka

Reziumė

Autorius
andrijamilk
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Teisė
Kaina
€7.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 31, 2018
Publikuotas
2018 m.
Apimtis
23 psl.

Susiję darbai

Darbo sutarties turinys ir jos sudarymas

Teisė Referatas moncya
Šiuolaikinėje visuomenėje socialinės gyventojų gerovės ugdymas bei palaikymas yra ypatingai svarbus kiekvienos valstybės uždavinys. Dėl šios priežasties po II-ojo pasaulinio karo pradėta vystyti...

Darbo sutarčių sudarymo tvarka

Teisė Referatas 2015 m. juodaorchidėja
Referate aptariama kaip gerai sudaryti sutartį. Aptariama konkurso, renkamųjų pareigų sąvoka. Remiamasi LR Konstitucija.

Darbo sutarties nutraukimo pagrindai

Teisė Referatas 2016 m. radikas
Darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras pareigas, paklusdamas...

Darbo sutartis

Teisė Prezentacija 2023 m. eimabutkus123@gmail.com
Prezentacija apie darbo sutartis , jų rūšis , taisyklės bei sąlygos. Bylų , susijusių su darbo sutartimi, nagrinėjimas.