Teisės aktai ir jų rūšys. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva

10 psl. / 2012 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Norminiai teisės aktai – oficialūs rašytiniai dokumentai, turintys privalomąją juridinę galią ir skirti nevienkartiniam naudojimui (taikymui). Jie reguliuoja visuomeninius santykius, nustato, keičia ar naikina teisės normas, ir sukuria tam tikrus teisinius padarinius, todėl jų vaidmuo visuomeniniame gyvenime ypač svarbus.
Teisinius darbo santykius nustato darbo sutartis, kuri sudaroma abiejų darbo sutarties šalių interesais ir atitinka jų suderintą valią, todėl labai svarbu žinoti savo teises ir pareigas, darbo sutarties nutraukimą darbdavio iniciatyva ir darbo sutarties nutraukimą darbuotojo iniciatyva, kadangi teisiškai jie reguliuojami skirtingai.
Darbo tikslas: pateikti teisės aktų sąvoką ir nurodyti jų rūšis, taip pat išanalizuoti darbo sutarties nutraukimą darbdavio iniciatyva.
Darbo uždaviniai:
1. išsiaiškinti, kas yra teisės aktas, ir kaip jis klasifikuojamas;
2. apibendrinti, kas yra darbo sutartis, ir kokiais atvejais ji gali būti nutraukta darbdavio iniciatyva.
Literatūros apžvalga: naudota teisinė literatūra, kuria remiantis pateikta teorija apie teisės aktus ir ji palyginta su A. Vaišvilos teorija; rašant apie darbo sutarties nutraukimą darbdavio iniciatyva, remtasi Darbo kodeksu bei darbo teise.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. TEISĖS AKTAI IR JŲ RŪŠYS4
  • 2. DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMAS DARBDAVIO INICIATYVA6
  • IŠVADOS9
  • LITERATŪRA IR INFORMACIJOS ŠALTINIAI10

Reziumė

Autorius
kataleja
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€2.51
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 17, 2013
Publikuotas
2008 m.
Apimtis
10 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
bh

Susiję darbai

Kai kurie darbo sutarties nutraukimo pagrindai

Teisė Referatas jenna
Darbo sutartis - vienas svarbiausių individualios darbo teisės institutų, reguliuojantis privatinius santykius tarp darbuotojo ir darbdavio. Darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas,...

Darbo sutarties nutraukimo pagrindai

Teisė Referatas 2016 m. radikas
Darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras pareigas, paklusdamas...

Teisės aktas: samprata ir rūšys

Teisė Kursinis darbas laisve
Visa žmonijos raidos istorija parodė, kad negali būti visuomenės be tam tikrų taisyklių, reguliuojančių jos narių tarpusavio santykius. Jau pirmykštėje bendruomeninėje santvarkoje buvo...

Darbo sutarties nutraukimo pagrindai

Teisė Prezentacija 2023 m. radikas
Šis pristatymas supažindins su darbo sutarties nutraukimo priežastis ir aplinkybes, leidžiančias darbuotojui nutraukti darbo sutartį jo iniciatyva dėl svarbių priežasčių. Nutraukiant darbo sutartį...