Socialiniai mokslai / Teisė

Darbo sutarties nutraukimas ir atsiskaitymas su darbuotoju

0 atsiliepimų
Autorius:

Darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras pareigas paklusdamas darbovietėje nustatytai darbo tvarkai, o darbdavys įsipareigoja suteikti darbuotojui sutartyje nustatytą darbą, mokėti darbuotojui sulygtą darbo užmokestį ir užtikrinti darbo sąlygas, nustatytas darbo įstatymuose, kituose norminiuose teisės aktuose, kolektyvinėje sutartyje ar šalių susitarimu. (DK 93 str.) Darbo sutarties specifiškumas tame, jog ši sutartis negali būti neatlygintinė, priešingu atveju toks susitarimas, kuriuo bus susitarta atlikti tam tikrus darbus negaunant nustatyto atlygio, negalės būti laikoma darbo sutartimi. Taigi darbo sutarties sudarymas savaime sukuria vieną iš pagrindinių darbdavio pareigų – mokėti tam tikrą atlyginimą darbuotojui už jo atliekamą darbą. Savo ruožtu darbo sutarties nutraukimas tokią pareigą nutraukia, tačiau tai nereiškia, jog darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį tinkamai neatsiskaitęs su darbuotoju. Darbo santykiai visgi yra pagrįsti abiejų šalių bendradarbiavimu ir lojalumu, kas reiškia, jog darbuotojui ir darbdaviui nutraukus darbo sutartį, privalu tinkamai įforminti tokią teisinio santykio pabaigą. Šiuo atveju darbdavys privalo tinkamai atsiskaityti su atleidžiamu darbuotoju. Atsiskaitymas darbo santykiuose suprantamas ne tik kaip materialinis atsiskaitymas, bet ir kaip teisinis. Toliau darbe būtent ir kalbėsime apie darbdavio pareigą visiškai atsiskaityti su atleidžiamu darbuotoju (tiek finansiškai, tiek ir teisiškai), tokio atsiskaitymo terminus bei neatsiskaitymo su atleidžiamu darbuotoju teisines pasekmes. Darbe taip pat aptarsime išeitinės išmokos instituto esmę bei specifiką, nurodysime kada ši išmoka mokama, o kada ne. Darbo tikslas – dabar galiojančios atsiskaitymo tvarkos su atleidžiamu darbuotoju analizė bei palyginimas su anksčiau galiojusia. Įdomu tai, jog dabartinė Lietuvos Respublikos darbo kodekso redakcija (DK) numato kitokius uždelsimo atsiskaityti su atleidžiamu darbuotoju padarinius nei seniau galiojusi. Visgi jie taip pat yra susiję su tam tikrų piniginių sumų išmokėjimu darbuotojui už uždelsimo laikotarpį, tik skiriasi pačių sumų skaičiavimo tvarka. Apie tai taip pat bus kalbama darbe.
Darbe nesistengiama apsiriboti perskaitytos medžiagos konspektavimu ar nurašymu, į analizuojamą temą žvelgiama tiek nacionalinių aktų, tiek ir ES teisės aktų pagrindu, visgi įdomu tai, jog ES nėra suvienodinusi atsiskaitymo su atleidžiamu darbuotoju tvarkos, taip pat nėra nustatyta ir bazinių principų, koks tas atsiskaitymas turi būti. Tai paliekama valstybių narių kompetencijai. Taigi darbe daugiausia analizuojamos DK nuostatos, taip pat remiamasi moksline literatūra, didelis dėmesys skiriamas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) praktikai. Tema nagrinėjama taikant aprašomąjį, lyginamosios analizės, loginį bei sisteminį metodus.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3743 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS2
  • NUTRAUKIMO PADARINIAI3
  • ATSISKAITYMO SU ATLEIDŽIAMU DARBUOTOJU TVARKA IR TERMINAI5
  • Darbdavio pareiga visiškai atsiskaityti su atleidžiamu darbuotoju5
  • Išeitinė išmoka: išmokėjimo sąlygos ir tvarka7
  • Atsiskaitymo su atleidžiamu darbuotoju terminai8
  • Pasekmės laiku neatsiskaičius su atleidžiamu darbuotoju9
  • IŠVADOS13
  • LITERATŪROS SĄRAŠAS14

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva
Referatas Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva

Vienas iš dažniausiai pasitaikančių darbo santykių pasibaigimo pagrindų yra darbo sutarties nutraukimas. Darbo sutartis gali [...]

Kai kurie darbo sutarties nutraukimo pagrindai
Referatas Kai kurie darbo sutarties nutraukimo pagrindai

Darbo sutartis - vienas svarbiausių individualios darbo teisės institutų, reguliuojantis privatinius santykius tarp darbuotojo ir [...]

Teisės aktai ir jų rūšys. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva
Referatas Teisės aktai ir jų rūšys. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva

Temos aktualumas. Norminiai teisės aktai – oficialūs rašytiniai dokumentai, turintys privalomąją juridinę galią ir skirti [...]

Darbo sutarties nutraukimo pagrindai
Referatas Darbo sutarties nutraukimo pagrindai

Darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės [...]

Kolektyvinės darbo sutarties samprata: Lietuvos ir pasirinktos Europos Sąjungos lyginamoji analizė
Diplominis darbas Kolektyvinės darbo sutarties samprata: Lietuvos ir pasirinktos Europos Sąjungos lyginamoji analizė

Temos aktualumas. Daugeliui žmonių darbas yra pragyvenimo šaltinis ir vienas iš pagrindinių gyvenimo sričių, kurios [...]

Kolektyvinės darbo sutarties samprata Lietuvos ir Europos Sąjungos valstybės lyginamoji analizė
Prezentacija Kolektyvinės darbo sutarties samprata Lietuvos ir Europos Sąjungos valstybės lyginamoji analizė

Temos aktualumas. Daugeliui žmonių darbas yra pragyvenimo šaltinis ir vienas iš pagrindinių gyvenimo sričių, kurios [...]

Pirkimo pardavimo sutartis/darbo sutartys
Referatas Pirkimo pardavimo sutartis/darbo sutartys

Dabar mes gyvename labai modernioje visuomenėje ir neįsivaizduojame pasaulio be daugelio paprastų dalykų. Mūsų gyvenime [...]

Darbo sutartys
Referatas Darbo sutartys

Įmonės kolektyvinė sutartis - tai rašytinis susitarimas tarp darbdavio ir įmonės darbuotojų kolektyvo dėl darbo [...]

Darbo sutarties turinys ir jos sudarymas
Referatas Darbo sutarties turinys ir jos sudarymas

Šiuolaikinėje visuomenėje socialinės gyventojų gerovės ugdymas bei palaikymas yra ypatingai svarbus kiekvienos valstybės uždavinys. Dėl [...]

Darbo sutarties samprata
Referatas Darbo sutarties samprata

Darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės [...]

Darbo sutarties įforminimo ypatumai ir pareiginių nuostatų reikšmingumas
Referatas Darbo sutarties įforminimo ypatumai ir pareiginių nuostatų reikšmingumas

Tikslas: Išnagrinėti pagrindinius darbo sutarties įforminimo ypatumus bei pareiginių nuostatų svarbumą.Uždaviniai: 1. Išnagrinėti [...]

Distribucijos sutarčių rūšys.Distribucijos sutarties šalių teisės ir pareigos.Distribucijos sutarties nutraukimas.
Prezentacija Distribucijos sutarčių rūšys. Distribucijos sutarties šalių teisės ir pareigos. Distribucijos sutarties nutraukimas.

Distribucijos sutarčių rūšys. Distribucijos sutarties šalių teisės ir pareigos. Distribucijos sutarties nutraukimas. Pateikiamos išvados bei literaūros šaltiniai. Kai [...]

Darbo sutarties sudarymo tvarka
Kursinis darbas Darbo sutarties sudarymo tvarka

Temos aktualumas. Darbo teisės sritis yra bene svarbiausia daugumai žmonių, kadangi dirbantis asmuo didžiąją savo [...]

Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai
Referatas Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai

Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai yra esminis darbo teisės sistemos fundamentas. Valstybė privalo skatinti darbo [...]

Socialinio darbo kaip socialinių paslaugų neįgaliesiems (vaikams ir jaunuoliams) kokybės vertinimo struktūros charakteristikos analizė
Diplominis darbas Socialinio darbo kaip socialinių paslaugų neįgaliesiems (vaikams ir jaunuoliams) kokybės vertinimo struktūros charakteristikos analizė

Temos aktualumas: socialinis darbas Lietuvoje per pastaruosius dvidešimt metų tapo aktualia mokslinių tyrimų ir praktinės [...]