Kai kurie darbo sutarties nutraukimo pagrindai

11 psl. / 1932 žod.

Ištrauka

Darbo sutartis - vienas svarbiausių individualios darbo teisės institutų, reguliuojantis privatinius santykius tarp darbuotojo ir darbdavio. Darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras pareigas, paklusdamas darbovietėje nustatytai darbo tvarkai, o darbdavys įsipareigoja suteikti darbuotojui sutartyje nustatytą darbą, mokėti darbuotojui sulygtą darbo užmokestį ir užtikrinti darbo sąlygas, nustatytas darbo įstatymuose, kituose norminiuose teisės aktuose, kolektyvinėje sutartyje ir šalių susitarimu (LR DK 93 str.).
Darbo sutarties pasibaigimas – plačiausia sąvoka, apimanti visus darbo santykių pasibaigimo atvejus. Vienas iš tokių atvejų yra darbo sutarties nutraukimas. Nutraukimas reiškia darbo sutarties pasibaigimą abiejų arba vienos iš šalių valia. Įstatyme yra numatyti darbo sutarties nutraukimo pagrindai. Kaip apibūdina I. Nekrošius, darbo sutarties nutraukimo pagrindai yra juridiniai faktai arba jų sudėtys, kurioms esant leidžiama nutraukti darbo sutartį.
Galima darbo sutarties pasibaigimo pagrindus klasifikuoti pagal tai, kieno valia darbo sutartis pasibaigia. Pagal šį kriterijų darbo sutartis gali pasibaigti šalių susitarimu, darbuotojo pareiškimu arba darbdavio iniciatyva.


Turinys

 • Turinys2
 • Įvadas3
 • Darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu.4
 • Teisė nutraukti darbo sutartį.4
 • Etapai.4
 • Terminuotos darbo sutarties nutraukimas.5
 • Darbo sutarties nutraukimas be įspėjimo.6
 • Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva.8
 • Rašytinis įspėjimas darbdaviui (prašymas).8
 • Atleidimo iš darbo data.9
 • Išvados10
 • Naudota literatūra:11

Reziumė

Autorius
jenna
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 20, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
11 psl.

Susiję darbai

Darbo sutarties samprata

Teisė Referatas 2013 m. sierpente
Darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras pareigas paklusdamas...

Darbo sutarties nutraukimo pagrindai

Teisė Referatas 2016 m. radikas
Darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras pareigas, paklusdamas...

Darbo sutarties nutraukimo pagrindai

Teisė Prezentacija 2023 m. radikas
Šis pristatymas supažindins su darbo sutarties nutraukimo priežastis ir aplinkybes, leidžiančias darbuotojui nutraukti darbo sutartį jo iniciatyva dėl svarbių priežasčių. Nutraukiant darbo sutartį...