Socialiniai mokslai / Teisė

Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva

0 atsiliepimų
Autorius:

Vienas iš dažniausiai pasitaikančių darbo santykių pasibaigimo pagrindų yra darbo sutarties nutraukimas. Darbo sutartis gali būti nutraukiama abiejų šalių ar vienos iš jų iniciatyva. Svarbiausia, kad tai būtų padaryta remiantis Darbo kodekse numatytais pagrindais ir laikantis jame nustatytos tvarkos.

Darbo sutarties nutraukimo darbuotojo pareiškimu tvarka bei sąlygos siejamos su LR Konstitucijoje ir DK įtvirtintu laisvės pasirinkti darbą principu bei Konstitucijoje įtvirtintu priverčiamojo darbo draudimu, taip pat su darbdavio teise tinkamai organizuoti bei planuoti savo verslą.

Darbo sutartis, kaip žmonių socialinio ir ekonominio kooperavimosi forma, gali būti efektyvi tik tuo atveju, jeigu kaip jos išdava atsiradę darbo santykiai yra stabilūs . Bet kuriai iš darbo sutarties šalių vienašališkai nutraukus darbo sutartį gali būti sugriauti susiklostę stabilūs šalių santykiai. Darbuotojui vienašališkai nutraukus sutartį iš anksto neįspėjus darbdavio, darbdavys gali nesugebėti per trumpą laiką surasti darbuotojui pamainos ir dėl to gali patirti nemažai nuostolių: sutriks įprastas įmonės, įstaigos ar organizacijos darbas, nutrūks gamybos procesai, laiku neatlikus užsakymų gali būti prarastas klientų pasitikėjimas ir pan. DK nustatyta, kad darbuotojas gali vienašališkai nutraukti darbo sutartį tik nustatyta tvarka iš anksto apie tai įspėjęs darbdavį .

Šio darbo tikslas – išanalizuoti darbo sutarties nutraukimą darbuotojo iniciatyva (esant ir nesant svarbioms priežastims), lyginant įtvirtintą tvarką Lietuvoje bei pasirinktoje ES valstybėje narėje – Vokietijoje.

Šiam tikslui pasiekti užsibrėžiau tokius uždavinius:

Išanalizuoti darbo sutarties nutraukimą darbuotojo pareiškimu reglamentuotą tvarką Lietuvoje ir Vokietijoje;

Apžvelgti darbo sutarties nutraukimą darbuotojo prašymu dėl nepriklausančių nuo darbuotojų aplinkybių pagrindus Vokietijoje ir Lietuvoje.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2314 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. nutraukimas darbuotojo pareiškimu4
  • 2. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo prašymu dėl nepriklausančių nuo darbuotojo aplinkybių7
  • IŠVADOS11
  • LITERATŪROS SĄRAŠAS12

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Teisės aktai ir jų rūšys. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva
Referatas Teisės aktai ir jų rūšys. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva

Temos aktualumas. Norminiai teisės aktai – oficialūs rašytiniai dokumentai, turintys privalomąją juridinę galią ir skirti [...]

Darbo sutarties nutraukimas ir atsiskaitymas su darbuotoju
Referatas Darbo sutarties nutraukimas ir atsiskaitymas su darbuotoju

Darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės [...]

Kai kurie darbo sutarties nutraukimo pagrindai
Referatas Kai kurie darbo sutarties nutraukimo pagrindai

Darbo sutartis - vienas svarbiausių individualios darbo teisės institutų, reguliuojantis privatinius santykius tarp darbuotojo ir [...]

Darbo sutarties nutraukimo pagrindai
Referatas Darbo sutarties nutraukimo pagrindai

Darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės [...]

Kolektyvinės darbo sutarties samprata: Lietuvos ir pasirinktos Europos Sąjungos lyginamoji analizė
Diplominis darbas Kolektyvinės darbo sutarties samprata: Lietuvos ir pasirinktos Europos Sąjungos lyginamoji analizė

Temos aktualumas. Daugeliui žmonių darbas yra pragyvenimo šaltinis ir vienas iš pagrindinių gyvenimo sričių, kurios [...]

Kolektyvinės darbo sutarties samprata Lietuvos ir Europos Sąjungos valstybės lyginamoji analizė
Prezentacija Kolektyvinės darbo sutarties samprata Lietuvos ir Europos Sąjungos valstybės lyginamoji analizė

Temos aktualumas. Daugeliui žmonių darbas yra pragyvenimo šaltinis ir vienas iš pagrindinių gyvenimo sričių, kurios [...]

Pirkimo pardavimo sutartis/darbo sutartys
Referatas Pirkimo pardavimo sutartis/darbo sutartys

Dabar mes gyvename labai modernioje visuomenėje ir neįsivaizduojame pasaulio be daugelio paprastų dalykų. Mūsų gyvenime [...]

Darbo sutartys
Referatas Darbo sutartys

Įmonės kolektyvinė sutartis - tai rašytinis susitarimas tarp darbdavio ir įmonės darbuotojų kolektyvo dėl darbo [...]

Darbo sutarties turinys ir jos sudarymas
Referatas Darbo sutarties turinys ir jos sudarymas

Šiuolaikinėje visuomenėje socialinės gyventojų gerovės ugdymas bei palaikymas yra ypatingai svarbus kiekvienos valstybės uždavinys. Dėl [...]

Darbo sutarties samprata
Referatas Darbo sutarties samprata

Darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės [...]

Darbo sutarties įforminimo ypatumai ir pareiginių nuostatų reikšmingumas
Referatas Darbo sutarties įforminimo ypatumai ir pareiginių nuostatų reikšmingumas

Tikslas: Išnagrinėti pagrindinius darbo sutarties įforminimo ypatumus bei pareiginių nuostatų svarbumą.Uždaviniai: 1. Išnagrinėti [...]

Distribucijos sutarčių rūšys.Distribucijos sutarties šalių teisės ir pareigos.Distribucijos sutarties nutraukimas.
Prezentacija Distribucijos sutarčių rūšys. Distribucijos sutarties šalių teisės ir pareigos. Distribucijos sutarties nutraukimas.

Distribucijos sutarčių rūšys. Distribucijos sutarties šalių teisės ir pareigos. Distribucijos sutarties nutraukimas. Pateikiamos išvados bei literaūros šaltiniai. Kai [...]

Darbo sutarties sudarymo tvarka
Kursinis darbas Darbo sutarties sudarymo tvarka

Temos aktualumas. Darbo teisės sritis yra bene svarbiausia daugumai žmonių, kadangi dirbantis asmuo didžiąją savo [...]

Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai
Referatas Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai

Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai yra esminis darbo teisės sistemos fundamentas. Valstybė privalo skatinti darbo [...]

Socialinio darbo kaip socialinių paslaugų neįgaliesiems (vaikams ir jaunuoliams) kokybės vertinimo struktūros charakteristikos analizė
Diplominis darbas Socialinio darbo kaip socialinių paslaugų neįgaliesiems (vaikams ir jaunuoliams) kokybės vertinimo struktūros charakteristikos analizė

Temos aktualumas: socialinis darbas Lietuvoje per pastaruosius dvidešimt metų tapo aktualia mokslinių tyrimų ir praktinės [...]