Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva

12 psl. / 2314 žod.

Ištrauka

Vienas iš dažniausiai pasitaikančių darbo santykių pasibaigimo pagrindų yra darbo sutarties nutraukimas. Darbo sutartis gali būti nutraukiama abiejų šalių ar vienos iš jų iniciatyva. Svarbiausia, kad tai būtų padaryta remiantis Darbo kodekse numatytais pagrindais ir laikantis jame nustatytos tvarkos.

Darbo sutarties nutraukimo darbuotojo pareiškimu tvarka bei sąlygos siejamos su LR Konstitucijoje ir DK įtvirtintu laisvės pasirinkti darbą principu bei Konstitucijoje įtvirtintu priverčiamojo darbo draudimu, taip pat su darbdavio teise tinkamai organizuoti bei planuoti savo verslą.

Darbo sutartis, kaip žmonių socialinio ir ekonominio kooperavimosi forma, gali būti efektyvi tik tuo atveju, jeigu kaip jos išdava atsiradę darbo santykiai yra stabilūs . Bet kuriai iš darbo sutarties šalių vienašališkai nutraukus darbo sutartį gali būti sugriauti susiklostę stabilūs šalių santykiai. Darbuotojui vienašališkai nutraukus sutartį iš anksto neįspėjus darbdavio, darbdavys gali nesugebėti per trumpą laiką surasti darbuotojui pamainos ir dėl to gali patirti nemažai nuostolių: sutriks įprastas įmonės, įstaigos ar organizacijos darbas, nutrūks gamybos procesai, laiku neatlikus užsakymų gali būti prarastas klientų pasitikėjimas ir pan. DK nustatyta, kad darbuotojas gali vienašališkai nutraukti darbo sutartį tik nustatyta tvarka iš anksto apie tai įspėjęs darbdavį .

Šio darbo tikslas – išanalizuoti darbo sutarties nutraukimą darbuotojo iniciatyva (esant ir nesant svarbioms priežastims), lyginant įtvirtintą tvarką Lietuvoje bei pasirinktoje ES valstybėje narėje – Vokietijoje.

Šiam tikslui pasiekti užsibrėžiau tokius uždavinius:

Išanalizuoti darbo sutarties nutraukimą darbuotojo pareiškimu reglamentuotą tvarką Lietuvoje ir Vokietijoje;

Apžvelgti darbo sutarties nutraukimą darbuotojo prašymu dėl nepriklausančių nuo darbuotojų aplinkybių pagrindus Vokietijoje ir Lietuvoje.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo pareiškimu4
  • 2. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo prašymu dėl nepriklausančių nuo darbuotojo aplinkybių7
  • IŠVADOS11
  • LITERATŪROS SĄRAŠAS12

Reziumė

Autorius
emicro
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 19, 2015
Publikuotas
2010 m.
Apimtis
12 psl.

Susiję darbai

Kai kurie darbo sutarties nutraukimo pagrindai

Teisė Referatas jenna
Darbo sutartis - vienas svarbiausių individualios darbo teisės institutų, reguliuojantis privatinius santykius tarp darbuotojo ir darbdavio. Darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas,...

Darbo sutarties nutraukimo pagrindai

Teisė Referatas 2016 m. radikas
Darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras pareigas, paklusdamas...

Darbo sutarties nutraukimo pagrindai

Teisė Prezentacija 2023 m. radikas
Šis pristatymas supažindins su darbo sutarties nutraukimo priežastis ir aplinkybes, leidžiančias darbuotojui nutraukti darbo sutartį jo iniciatyva dėl svarbių priežasčių. Nutraukiant darbo sutartį...