Ekonomika ir verslas / Ekonomika

Australijos gyventojų skaičiaus duomenų laiko eilučių analizė

0 atsiliepimų
Autorius:

Nagrinėjant gyventojų skaičiaus kitimo Australijoje duomenis pastebime, jog kiekvienais metais populiacija Australijoje augo. Socialine prasme galima teigti, jog toks gyventojų skaičiaus pastovus kilimas rodo, kad Australijos ekonominė padėtis yra gera, žmonės gauna tokio dydžio pajamas, jog galėtų įsigyti ne tik būtinas prekes, tačiau ir prabangos prekes. Kadangi ekonominės gyvenimo sąlygos šalyje yra geros, čia gausu imigrantų. Australijoje kas ketvirtas žmogus yra gimęs ne šalyje, o už jos ribų. Iš šalies žmonės neemigruoja, arba emigruoja tik maža jų dalis, kuri neturi įtakos pastoviam gyventojų skaičiaus augimui. Gyventojų skaičiaus Australijoje didėjimą lemia ir didėjantis gimstamumas.

Ekonometrinės analizės tikslas – turint tam tikro rodiklio laiko eilutę, sudaryti ją atitinkančio proceso modelį, pagal kurį būtų galima prognozuoti rodiklio kitimą ateityje [4]. Šiame kursiniame darbe bus kuriamas laiko eilutės modelis bei jos prognozė gyventojų skaičiaus Australijoje duomenims. Laiko eilute vadiname kintamojo X stebėjimų laike seką X1, X2, . . . , Xn. Tikimybiniai laiko eilučių modeliai remiasi prielaida, kad laiko eilutės reikšmės yra tam tikro atsitiktinio proceso {X(t), t ∈ T} realizacija, kur T yra laiką atitinkanti indeksų aibė. Laiko eilučių modeliais galime prognozuoti ekonominių rodiklių elgesį pagal jų stebėjimus praeityje. Matematinis modelis rašomas stacionariai laiko eilutei, todėl būtina patikrinti, ar nagrinėjama laiko eilutė yra stacionari. Šiame darbe bus kuriamas ARMA modelis. Tai autoregresijos slenkančio vidurkio modelis.

Darbo tikslas – realių demografinių duomenų laiko eilutei sukurti modelį bei prognozę ateityje.

Darbo uždaviniai:

 • pasirinkti duomenis, kuriems bus kuriamas modelis;
 • iš turimų duomenų sudarytą laiko eilutę paversti stacionaria;
 • parinkti tinkamą tikimybinį modelį bei jo parametrus;
 • išanalizuoti modelio paklaidas, nustatyti ar jos yra baltas triukšmas, ar turi normalųjį skirstinį;
 • sudaryti laiko eilutės prognozę.

Darbo metodai:

 • mokslinės literatūros analizė;
 • skaičiavimui ir modeliavimui naudojamas integruotas programinės įrangos rinkinys R.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3465 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • TEORINĖ DALIS4
 • Duomenų apžvalga4
 • Laiko eilučių modeliavimas5
 • Autoregresiniai modeliai6
 • ARMA modelis9
 • Laiko eilučių prognozavimas11
 • PRAKTINĖ DALIS12
 • Duomenų pasirinkimas ir aprašomoji statistika12
 • Stacionarios laiko eilutės sudarymas13
 • Tikimybinio modelio parinkimas ir parametrų vertinimas16
 • Liekanų analizė17
 • Laiko eilutės prognozė19
 • IŠVADOS21
 • NAUDOTOS LITERATŪROS SĄRAŠAS22

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Švedijos gyventojų skaičiaus duomenų laiko eilučių analizė
Kursinis darbas Švedijos gyventojų skaičiaus duomenų laiko eilučių analizė

                      Laiko eilute vadiname kintamojo Y stebėjimų laike seką Y1, Y2, . . . [...]

Realių duomenų laiko eilučių analizė
Referatas Realių duomenų laiko eilučių analizė

Analizuojant Lietuvos prekybinį balansą galime pastebėti, kad jis visada yra deficitinis. Tai priklauso nuo šalies [...]

Lietuvos eksporto duomenų laiko eilutės analizė
Kursinis darbas Lietuvos eksporto duomenų laiko eilutės analizė

Nagrinėjant Lietuvos eksportą, galime pastebėti, kad jis pastovus nebūna, vienais metais eksportas gali stipriai išaugti [...]

Laiko eilučių analizė
Laboratorinis darbas Laiko eilučių analizė

DARBO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI Susipažinti su preliminaria laiko eilučių analize, įvertinant laiko eilučių skaitines charakteristikas. Pagal laiko [...]

Darbo laiko apskaita ir analizė
Kursinis darbas Darbo laiko apskaita ir analizė

Darbo laikas filosofine prasme - tai žmogaus fizinių, psichinių sugebėjimų realizavimo būdas. Realizuodamas sugebėjimus žmogus [...]

Nestacionarių laiko eilučių prognozavimas
Laboratorinis darbas Nestacionarių laiko eilučių prognozavimas

DARBO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI Susipažinti su nestacionarių laiko eilučių prognozavimo modeliais. Pagal stebinių matricos duomenis: 1. Ištirti [...]

Darbo laiko apskaita ir analizė
Kursinis darbas Darbo laiko apskaita ir analizė

Darbo laikas filosofine prasme - tai žmogaus fizinių, psichinių sugebėjimų realizavimo būdas. Realizuodamas sugebėjimus žmogus [...]

Užregistruotų santuokų skaičiaus Lietuvoje 1986-2010m. analizė
Referatas Užregistruotų santuokų skaičiaus Lietuvoje 1986-2010m. analizė

Darbo aktualumas. Lietuvos Respublikoje socialinės problemos tik aštrėja, o demografiniai rodikliai - nedidėjantis gimstamumas šalyje [...]

Gyventojų skaičiaus kitimo Panevėžio apskrityje statistinis tyrimas
Kursinis darbas Gyventojų skaičiaus kitimo Panevėžio apskrityje statistinis tyrimas

Gyventojų skaičiaus kitimo Panevėžio apskrityje statistinis tyrimas (EKONOMINĖS STATISTIKOS KURSINIS DARBAS) "Kursinį darbą sudaro trys dalys [...]

LABORATORINIO DARBO Nr. 3 ATASKAITA Laiko veiksnys finansiniuose skaičiavimuose
Laboratorinis darbas LABORATORINIO DARBO Nr. 3 ATASKAITA Laiko veiksnys finansiniuose skaičiavimuose

Apskaičiuoti laiko veiksniai finansiniuose skaičiavimuose, kurie pavaizduoti lentelėse ir diagramose. Buvo skirtas 14 variantas ir [...]

Lietuvos valstybinio socialinio draudimo fondo įmokų ir išmokų analizė 2004 – 2010 metų laikotarpiu
Referatas Lietuvos valstybinio socialinio draudimo fondo įmokų ir išmokų analizė 2004 – 2010 metų laikotarpiu

Pastaruoju metu vyksta reikšmingi pokyčiai Lietuvos Socialinio draudimo srityje. Tai paliečia kiekvieną šalies gyventoją. Tam [...]

Gyventojų pajamų ir paveldėto turto mokesčių analizė pagal apmokestinimo instrumentarijų
Referatas Gyventojų pajamų ir paveldėto turto mokesčių analizė pagal apmokestinimo instrumentarijų

Nuo seniausių laikų žinomas svarbiausias finansinis šaltinis, duodantis lėšų atlikti įvairias - apsaugos [...]

Gyventojų turto draudimo UAB “PAZU lietuva“ ir UAB „If p&c insurance as“ lygynamoji analizė
Referatas Gyventojų turto draudimo UAB “PAZU lietuva“ ir UAB „If p&c insurance as“ lygynamoji analizė

Visos žmonijos civilizacijos raidoje didelę reikšmę žmogui turėjo baimės jausmas. Pagal amerikiečio A. Maslow poreikių [...]

AB “Invalda” finansinė analizė ir rodiklių skaičiavimas
Referatas AB “Invalda” finansinė analizė ir rodiklių skaičiavimas

Darbo tikslas: išnagrinėti pasirinktos įmonės finansinius duomenis, atlikti palyginamąją trijų metų ūkinės – komercinės [...]