Švedijos gyventojų skaičiaus duomenų laiko eilučių analizė

23 psl. / 3803 žod.

Ištrauka

                      Laiko eilute vadiname kintamojo Y stebėjimų laike seką Y1, Y2, . . . , Yn. Laiko eilučių modeliais galime prognozuoti įvairių ekonominių rodiklių elgesį pagal jų stebėjimus praeityje, pavyzdžiui, demografinių, ekonominių, socialinių, įvairių technologinių, klimato reiškinių ar kitų mus dominančių rodiklių. Matematinis modelis rašomas stacionariai laiko eilutei, todėl būtina patikrinti, ar nagrinėjama laiko eilutė yra stacionari. Tokį patikrinimą galima atlikti naudojant įvairius statistinius testus. Ekonominių reiškinių laiko eilutės dažniausiai būna nestacionarios, priklauso nuo įvairaus periodo ciklų. Dėl tos priežasties reikia pašalinti trendą ir sezoninę komponentę. Kartais stacionarią laiko eilutę galima gauti ją išdiferencijavus, t.y. nagrinėjant jos skirtumus.

                      Šiame darbe nagrinėjami duomenys yra Švedijos gyventojų skaičius remiantis penkiasdešimties metų duomenimis nuo 1965 – ųjų metų iki 2014 ųjų metų. Su pasirinktais duomenimis bus kuriama laiko eilutė, aprašoma naginėjamų duomenų statistika, atliekamas testas patikrinti laiko eilutės stacionarumą, jei neatitinka stacionarumo kriterijų tada ją keisti. Šiame darbe nagrinėjamų duomenų atveju nereikia išskirti sezoniškumo, jo nėra, kadangi stebiniai yra kasmetiniai ir tai bus matoma iš pradinio grafiko. Be to, šiame darbe darant bus atliekamas tikimybinio modelio parinkimas ir parametrų vertinimas ir tai bus ARMA modelis ARIMA(p, d, q). Sekantis žingsnis bus liekanų analizė ir galiausiai prognozė ateičiai, kuri bus atliekama       10-čiai metų į priekį.

Darbo tikslas: teorinė laiko eilučių analizė bei praktinė realių duomenų laiko eilučių analizė.

Darbo uždaviniai:

 • teorinė laiko eilutės samprata ir ypatumai;
 • praktinis realių duomenų (populiacijos) laiko eilutės kūrimas;
 • modelio parinkimas laiko eilutei;
 • laiko eilutės prognozė (10-čiai metų į priekį).

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. TEORINĖ DALIS4
 • 1.1. Duomenų apžvalga4
 • 1.2. Laiko eilutės modelis4
 • 1.3. Stacionarios laiko eilutės5
 • 1.2.1. Autokoreliacija6
 • 1.2.2. Baltasis triukšmas6
 • 1.4 . ARMA modelis7
 • 1.5. Modelio liekanų analizė8
 • 1.6. Laiko eilutės prognozavimas9
 • 2. PRAKTINĖ DALIS9
 • 2.1. Duomenų parinkimas9
 • 2.2. Aprašomoji nagrinėjamų duomenų statistika9
 • 2.3. Stacionarios laiko eilutės sudarymas11
 • 2.4. Tikimybinio modelio parinkimas ir parametrų vertinimas14
 • 2.5. Liekanų analizė16
 • 2.6. Prognozė19
 • IŠVADOS22
 • LITERATŪROS ŠALTINIAI23

Reziumė

Autorius
norgaile
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 24, 2019
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
23 psl.

Susiję darbai

Nestacionarių laiko eilučių prognozavimas

Ekonomika Laboratorinis darbas julius
DARBO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI Susipažinti su nestacionarių laiko eilučių prognozavimo modeliais. Pagal stebinių matricos duomenis: 1. Ištirti rekurentinius tiesinio trendo modelius, t.y. Holto...

Laiko eilučių analizė

Ekonomika Laboratorinis darbas julius
DARBO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI Susipažinti su preliminaria laiko eilučių analize, įvertinant laiko eilučių skaitines charakteristikas. Pagal laiko eilutės individualios užduoties duomenis: 1. Paskaičiuoti...

Švedijos tarptautinės prekybos analizė

Ekonomika Referatas 2012 m. addict
Švedija, trečia pagal plotą bei keturioliktą pagal populiaciją šalis Europos Sąjungoje, turtinga miškų, metalų rūdos, energetinių išteklių, buvo neutrali Antrojo Pasaulinio karo metu,...

Realių duomenų laiko eilučių analizė

Ekonomika Referatas 2015 m. ernestasj
Analizuojant Lietuvos prekybinį balansą galime pastebėti, kad jis visada yra deficitinis. Tai priklauso nuo šalies eksportuojamų produktų bei importuojamų produktų skirtumo. Kadangi prekybos...