Ekonomika ir verslas / Ekonomika

Švedijos gyventojų skaičiaus duomenų laiko eilučių analizė

0 atsiliepimų
Autorius:

                      Laiko eilute vadiname kintamojo Y stebėjimų laike seką Y1, Y2, . . . , Yn. Laiko eilučių modeliais galime prognozuoti įvairių ekonominių rodiklių elgesį pagal jų stebėjimus praeityje, pavyzdžiui, demografinių, ekonominių, socialinių, įvairių technologinių, klimato reiškinių ar kitų mus dominančių rodiklių. Matematinis modelis rašomas stacionariai laiko eilutei, todėl būtina patikrinti, ar nagrinėjama laiko eilutė yra stacionari. Tokį patikrinimą galima atlikti naudojant įvairius statistinius testus. Ekonominių reiškinių laiko eilutės dažniausiai būna nestacionarios, priklauso nuo įvairaus periodo ciklų. Dėl tos priežasties reikia pašalinti trendą ir sezoninę komponentę. Kartais stacionarią laiko eilutę galima gauti ją išdiferencijavus, t.y. nagrinėjant jos skirtumus.

                      Šiame darbe nagrinėjami duomenys yra Švedijos gyventojų skaičius remiantis penkiasdešimties metų duomenimis nuo 1965 – ųjų metų iki 2014 ųjų metų. Su pasirinktais duomenimis bus kuriama laiko eilutė, aprašoma naginėjamų duomenų statistika, atliekamas testas patikrinti laiko eilutės stacionarumą, jei neatitinka stacionarumo kriterijų tada ją keisti. Šiame darbe nagrinėjamų duomenų atveju nereikia išskirti sezoniškumo, jo nėra, kadangi stebiniai yra kasmetiniai ir tai bus matoma iš pradinio grafiko. Be to, šiame darbe darant bus atliekamas tikimybinio modelio parinkimas ir parametrų vertinimas ir tai bus ARMA modelis ARIMA(p, d, q). Sekantis žingsnis bus liekanų analizė ir galiausiai prognozė ateičiai, kuri bus atliekama       10-čiai metų į priekį.

 

 

Darbo tikslas: teorinė laiko eilučių analizė bei praktinė realių duomenų laiko eilučių analizė.

Darbo uždaviniai:

 • teorinė laiko eilutės samprata ir ypatumai;
 • praktinis realių duomenų (populiacijos) laiko eilutės kūrimas;
 • modelio parinkimas laiko eilutei;
 • laiko eilutės prognozė (10-čiai metų į priekį).
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3803 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. TEORINĖ DALIS4
 • 1.1. Duomenų apžvalga4
 • 1.2. Laiko eilutės modelis4
 • 1.3. Stacionarios laiko eilutės5
 • 1.2.1. Autokoreliacija6
 • 1.2.2. Baltasis triukšmas6
 • 1.4 . ARMA modelis7
 • 1.5. Modelio liekanų analizė8
 • 1.6. Laiko eilutės prognozavimas9
 • 2. PRAKTINĖ DALIS9
 • 2.1. Duomenų parinkimas9
 • 2.2. Aprašomoji nagrinėjamų duomenų statistika9
 • 2.3. Stacionarios laiko eilutės sudarymas11
 • 2.4. Tikimybinio modelio parinkimas ir parametrų vertinimas14
 • 2.5. Liekanų analizė16
 • 2.6. Prognozė19
 • IŠVADOS22
 • LITERATŪROS ŠALTINIAI23

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Australijos gyventojų skaičiaus duomenų laiko eilučių analizė
Kursinis darbas Australijos gyventojų skaičiaus duomenų laiko eilučių analizė

Nagrinėjant gyventojų skaičiaus kitimo Australijoje duomenis pastebime, jog kiekvienais metais populiacija Australijoje augo. Socialine prasme [...]

Realių duomenų laiko eilučių analizė
Referatas Realių duomenų laiko eilučių analizė

Analizuojant Lietuvos prekybinį balansą galime pastebėti, kad jis visada yra deficitinis. Tai priklauso nuo šalies [...]

Lietuvos eksporto duomenų laiko eilutės analizė
Kursinis darbas Lietuvos eksporto duomenų laiko eilutės analizė

Nagrinėjant Lietuvos eksportą, galime pastebėti, kad jis pastovus nebūna, vienais metais eksportas gali stipriai išaugti [...]

Laiko eilučių analizė
Laboratorinis darbas Laiko eilučių analizė

DARBO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI Susipažinti su preliminaria laiko eilučių analize, įvertinant laiko eilučių skaitines charakteristikas. Pagal laiko [...]

Darbo laiko apskaita ir analizė
Kursinis darbas Darbo laiko apskaita ir analizė

Darbo laikas filosofine prasme - tai žmogaus fizinių, psichinių sugebėjimų realizavimo būdas. Realizuodamas sugebėjimus žmogus [...]

Nestacionarių laiko eilučių prognozavimas
Laboratorinis darbas Nestacionarių laiko eilučių prognozavimas

DARBO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI Susipažinti su nestacionarių laiko eilučių prognozavimo modeliais. Pagal stebinių matricos duomenis: 1. Ištirti [...]

Darbo laiko apskaita ir analizė
Kursinis darbas Darbo laiko apskaita ir analizė

Darbo laikas filosofine prasme - tai žmogaus fizinių, psichinių sugebėjimų realizavimo būdas. Realizuodamas sugebėjimus žmogus [...]

Užregistruotų santuokų skaičiaus Lietuvoje 1986-2010m. analizė
Referatas Užregistruotų santuokų skaičiaus Lietuvoje 1986-2010m. analizė

Darbo aktualumas. Lietuvos Respublikoje socialinės problemos tik aštrėja, o demografiniai rodikliai - nedidėjantis gimstamumas šalyje [...]

Gyventojų skaičiaus kitimo Panevėžio apskrityje statistinis tyrimas
Kursinis darbas Gyventojų skaičiaus kitimo Panevėžio apskrityje statistinis tyrimas

Gyventojų skaičiaus kitimo Panevėžio apskrityje statistinis tyrimas (EKONOMINĖS STATISTIKOS KURSINIS DARBAS) "Kursinį darbą sudaro trys dalys [...]

LABORATORINIO DARBO Nr. 3 ATASKAITA Laiko veiksnys finansiniuose skaičiavimuose
Laboratorinis darbas LABORATORINIO DARBO Nr. 3 ATASKAITA Laiko veiksnys finansiniuose skaičiavimuose

Apskaičiuoti laiko veiksniai finansiniuose skaičiavimuose, kurie pavaizduoti lentelėse ir diagramose. Buvo skirtas 14 variantas ir [...]

Lietuvos ir Švedijos makroekonominių rodiklių analizė ir vertinimas
Kursinis darbas Lietuvos ir Švedijos makroekonominių rodiklių analizė ir vertinimas

Darbe pateikiami ir lyginami Lietuvos ir Švedijos makroekonominiai rodikliai Kaip ir daugelyje modernių ekonomikų Švedijos ekonomikoje [...]

Lietuvos valstybinio socialinio draudimo fondo įmokų ir išmokų analizė 2004 – 2010 metų laikotarpiu
Referatas Lietuvos valstybinio socialinio draudimo fondo įmokų ir išmokų analizė 2004 – 2010 metų laikotarpiu

Pastaruoju metu vyksta reikšmingi pokyčiai Lietuvos Socialinio draudimo srityje. Tai paliečia kiekvieną šalies gyventoją. Tam [...]

Švedijos tarptautinės prekybos analizė
Referatas Švedijos tarptautinės prekybos analizė

Švedija, trečia pagal plotą bei keturioliktą pagal populiaciją šalis Europos Sąjungoje, turtinga miškų, metalų rūdos [...]

Gyventojų turto draudimo UAB “PAZU lietuva“ ir UAB „If p&c insurance as“ lygynamoji analizė
Referatas Gyventojų turto draudimo UAB “PAZU lietuva“ ir UAB „If p&c insurance as“ lygynamoji analizė

Visos žmonijos civilizacijos raidoje didelę reikšmę žmogui turėjo baimės jausmas. Pagal amerikiečio A. Maslow poreikių [...]