Ekonomika ir verslas / Ekonomika

Lietuvos eksporto duomenų laiko eilutės analizė

0 atsiliepimų
Autorius:

Nagrinėjant Lietuvos eksportą, galime pastebėti, kad jis pastovus nebūna, vienais metais eksportas gali stipriai išaugti, kitais metais sumažėti. Lietuvos eksportas priklauso ne tik nuo šalies, jos pagamintos produkcijos, bet taip pat jos kitimas priklauso nuo kitų šalių ekonominės, politinės situacijos. Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, eksportas labai išaugo Europos Sąjungos šalyse ir taip padidino eksporto lygi, taip pat dėl finansinių krizių šalies eksportas galėjo sumažėti. Nuo 1999 metų iki 2015 metų, eksporto lygis vis auga, ir tai leidžia spręsti, kad ateityje eksporto skaičius vis didės ir nesumažės. Norint sužinoti kokia situacija bus ateityje, t. y. ar Lietuvos eksportas augs toliau ar pradės mažėti reikia  pasinaudoti ekonometrijos modeliais, kurie parodytų ateities situaciją.

Ekonomikos teorija kartu su matematine ekonomika nustato įvairių ekonominių objektų bei procesų tarpusavio sąveikas ir perteikia jas matematiniais simboliais. Tai sudaro teorines prielaidas ekonometrinio modelio kūrimui. Paprastai nagrinėjami trijų tipų modeliai: regresiniai, simultaninių lygčių ir laiko eilučių. Šiame darbe aptarsime tik laiko eilučių modelį. Laiko eilučių modeliai skirti ekonominių objektų tyrimams pagal jų elgesį praeityje. Jais patogu tirti. Laiko eilučių modeliai labai naudingi, kai apie tiriamą arba prognozuojamą ekonominį objektą beveik nieko, išskyrus jo elgesį praeityje, nežinoma [10]. Naudodamasi laiko eilutės modeliu  sudarinėsiu Lietuvos eksporto modelį.

Darbo tikslas – išnalizuoti Lietuvos eksporto laiko eilutę ir prognozuoti rodiklio kitimą ateityje.

Darbo uždaviniai:

 • Aptarti pasirinktos temos literatūrą ir duomenis,
 • Išnalizuoti statistinius modelius, jų vertinimus,
 • Sukurti laiko eilutę,
 • Sukurti ARMA modelį,
 • Apskaičiuoti laiko eilutės reikšmes ateityje.

Darbo metodai:

 • Mokslinės literatūros analizė
 • Skaičiavimui ir modeliavimui naudojamas integruotas programinės įrangos rinkinys R.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
5000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • TURINYS2
 • ĮVADAS3
 • 1. TEORINĖ DALIS4
 • 1.1 Temos ir duomenų apžvalga4
 • 1.2 Statistiniai modeliai5
 • 1.2.1 Laiko eilučių samprata5
 • 1.2.2 ARMA modelio apžvalga7
 • 1.2.3 Stacionarumas7
 • 1.2.4 Autokoreliacija ir dalinė autokoreliacija10
 • 1.2.5 Laiko eilutės prognozavimas12
 • 2 PRAKTINĖ DALIS12
 • 2.1 Aprašomoji statistika12
 • 2.2 Modelio sudarymas14
 • 2.3 Prognozavimas21
 • IŠVADOS23
 • LITERATŪROS ŠALTINIAI24
 • PRIEDAI25
 • I. Duomenys25
 • II. Procesas27

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Realių duomenų laiko eilučių analizė
Referatas Realių duomenų laiko eilučių analizė

Analizuojant Lietuvos prekybinį balansą galime pastebėti, kad jis visada yra deficitinis. Tai priklauso nuo šalies [...]

Australijos gyventojų skaičiaus duomenų laiko eilučių analizė
Kursinis darbas Australijos gyventojų skaičiaus duomenų laiko eilučių analizė

Nagrinėjant gyventojų skaičiaus kitimo Australijoje duomenis pastebime, jog kiekvienais metais populiacija Australijoje augo. Socialine prasme [...]

Švedijos gyventojų skaičiaus duomenų laiko eilučių analizė
Kursinis darbas Švedijos gyventojų skaičiaus duomenų laiko eilučių analizė

                      Laiko eilute vadiname kintamojo Y stebėjimų laike seką Y1, Y2, . . . [...]

Laiko eilučių analizė
Laboratorinis darbas Laiko eilučių analizė

DARBO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI Susipažinti su preliminaria laiko eilučių analize, įvertinant laiko eilučių skaitines charakteristikas. Pagal laiko [...]

Lietuvos valstybinio socialinio draudimo fondo įmokų ir išmokų analizė 2004 – 2010 metų laikotarpiu
Referatas Lietuvos valstybinio socialinio draudimo fondo įmokų ir išmokų analizė 2004 – 2010 metų laikotarpiu

Pastaruoju metu vyksta reikšmingi pokyčiai Lietuvos Socialinio draudimo srityje. Tai paliečia kiekvieną šalies gyventoją. Tam [...]

Socialinių pašalpų, skiriamų žmonėms Lietuvoje 2007 – 2011 metų laikotarpyje, analizė
Referatas Socialinių pašalpų, skiriamų žmonėms Lietuvoje 2007 – 2011 metų laikotarpyje, analizė

Darbe bus pateiktas Lietuvos gyventojų, gaunančių socialines pašalpas, statistinis tyrimas. Šis tyrimas buvo pasirinktas siekiant [...]

Darbo laiko apskaita ir analizė
Kursinis darbas Darbo laiko apskaita ir analizė

Darbo laikas filosofine prasme - tai žmogaus fizinių, psichinių sugebėjimų realizavimo būdas. Realizuodamas sugebėjimus žmogus [...]

Nestacionarių laiko eilučių prognozavimas
Laboratorinis darbas Nestacionarių laiko eilučių prognozavimas

DARBO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI Susipažinti su nestacionarių laiko eilučių prognozavimo modeliais. Pagal stebinių matricos duomenis: 1. Ištirti [...]

Investicinio gyvybės draudimo UAB „Mandatum life“ ir UAB „Aviva Lietuva“ palyginamoji analizė
Kursinis darbas Investicinio gyvybės draudimo UAB „Mandatum life“ ir UAB „Aviva Lietuva“ palyginamoji analizė

Temos aktualumas. Visais laikais žmogaus gyvenimui ir jo veiklai labai didelę reikšmę turėjo baimės jausmas [...]

Statybos įmonių finansinė analizė ir kreditingumo vertinimas remiantis Lietuvos komercinių bankų praktika
Diplominis darbas Statybos įmonių finansinė analizė ir kreditingumo vertinimas remiantis Lietuvos komercinių bankų praktika

Magistrinis Darbas Temos aktualumas. Finansinės būklės ir kreditavimo analizės nėra nežinomos ar naujos temos tiek mokslininkams [...]

Darbo laiko apskaita ir analizė
Kursinis darbas Darbo laiko apskaita ir analizė

Darbo laikas filosofine prasme - tai žmogaus fizinių, psichinių sugebėjimų realizavimo būdas. Realizuodamas sugebėjimus žmogus [...]

Eksportas iš Lietuvos
Referatas Eksportas iš Lietuvos

Temos aktualumas Situacija vidinėje mūsų šalies rinkoje verčia vis daugiau įmonių ieškoti naujų eksporto galimybių [...]

Verslo draudimo Lietuvoje analizė
Kursinis darbas Verslo draudimo Lietuvoje analizė

Temos aktualumas - Saugumas yra vienas iš svarbiausių žmogaus poreikių. Bet saugumas svarbus ne tik [...]

II pensijų pakopos reformos Lietuvoje analizė
Diplominis darbas II pensijų pakopos reformos Lietuvoje analizė

Lietuvoje 2004 m. buvo įvykdyta reforma, kuri leido žmonėms kaupti pinigus ateičiai, trejose pensijų pakopose.