Lietuvos eksporto duomenų laiko eilutės analizė

28 psl. / 5000 žod.

Ištrauka

Nagrinėjant Lietuvos eksportą, galime pastebėti, kad jis pastovus nebūna, vienais metais eksportas gali stipriai išaugti, kitais metais sumažėti. Lietuvos eksportas priklauso ne tik nuo šalies, jos pagamintos produkcijos, bet taip pat jos kitimas priklauso nuo kitų šalių ekonominės, politinės situacijos. Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, eksportas labai išaugo Europos Sąjungos šalyse ir taip padidino eksporto lygi, taip pat dėl finansinių krizių šalies eksportas galėjo sumažėti. Nuo 1999 metų iki 2015 metų, eksporto lygis vis auga, ir tai leidžia spręsti, kad ateityje eksporto skaičius vis didės ir nesumažės. Norint sužinoti kokia situacija bus ateityje, t. y. ar Lietuvos eksportas augs toliau ar pradės mažėti reikia  pasinaudoti ekonometrijos modeliais, kurie parodytų ateities situaciją.

Ekonomikos teorija kartu su matematine ekonomika nustato įvairių ekonominių objektų bei procesų tarpusavio sąveikas ir perteikia jas matematiniais simboliais. Tai sudaro teorines prielaidas ekonometrinio modelio kūrimui. Paprastai nagrinėjami trijų tipų modeliai: regresiniai, simultaninių lygčių ir laiko eilučių. Šiame darbe aptarsime tik laiko eilučių modelį. Laiko eilučių modeliai skirti ekonominių objektų tyrimams pagal jų elgesį praeityje. Jais patogu tirti. Laiko eilučių modeliai labai naudingi, kai apie tiriamą arba prognozuojamą ekonominį objektą beveik nieko, išskyrus jo elgesį praeityje, nežinoma [10]. Naudodamasi laiko eilutės modeliu  sudarinėsiu Lietuvos eksporto modelį.

Darbo tikslas – išnalizuoti Lietuvos eksporto laiko eilutę ir prognozuoti rodiklio kitimą ateityje.

Darbo uždaviniai:

 • Aptarti pasirinktos temos literatūrą ir duomenis,
 • Išnalizuoti statistinius modelius, jų vertinimus,
 • Sukurti laiko eilutę,
 • Sukurti ARMA modelį,
 • Apskaičiuoti laiko eilutės reikšmes ateityje.

Darbo metodai:

 • Mokslinės literatūros analizė
 • Skaičiavimui ir modeliavimui naudojamas integruotas programinės įrangos rinkinys R.

Turinys

 • TURINYS2
 • ĮVADAS3
 • 1. TEORINĖ DALIS4
 • 1.1 Temos ir duomenų apžvalga4
 • 1.2 Statistiniai modeliai5
 • 1.2.1 Laiko eilučių samprata5
 • 1.2.2 ARMA modelio apžvalga7
 • 1.2.3 Stacionarumas7
 • 1.2.4 Autokoreliacija ir dalinė autokoreliacija10
 • 1.2.5 Laiko eilutės prognozavimas12
 • 2 PRAKTINĖ DALIS12
 • 2.1 Aprašomoji statistika12
 • 2.2 Modelio sudarymas14
 • 2.3 Prognozavimas21
 • IŠVADOS23
 • LITERATŪROS ŠALTINIAI24
 • PRIEDAI25
 • I. Duomenys25
 • II. Procesas27

Reziumė

Autorius
norgaile
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 24, 2019
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
28 psl.

Susiję darbai

Laiko eilučių analizė

Ekonomika Laboratorinis darbas julius
DARBO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI Susipažinti su preliminaria laiko eilučių analize, įvertinant laiko eilučių skaitines charakteristikas. Pagal laiko eilutės individualios užduoties duomenis: 1. Paskaičiuoti...

Realių duomenų laiko eilučių analizė

Ekonomika Referatas 2015 m. ernestasj
Analizuojant Lietuvos prekybinį balansą galime pastebėti, kad jis visada yra deficitinis. Tai priklauso nuo šalies eksportuojamų produktų bei importuojamų produktų skirtumo. Kadangi prekybos...