Ekonomika ir verslas / Ekonomika

Laiko eilučių prognozavimo metodų taikymas realiu laiku

0 atsiliepimų
Autorius:

Augant gyvenimo tempui kiekvienas nori tapti finansiškai nepriklausomas ir užsitikrinti sau pilnavertę ateitį bei senatvę. Yra būdų kaip gauti papildomų pajamų, kurios būtų nesusijusios su darbo užmokesčiu. Tai yra investicijos. Investuoti galima į nekilnojamąjį turtą, akcijas, obligacijas, kitus vertybinius popierius bei į valiutų rinką.

Valiutų rinka arba dar kitaip vadinama Forex rinka yra plačiausiai žinoma pasaulinė tarpbankinė valiutų rinka, kuri dar kartais vadinama grynųjų pinigų rinka. Forex rinka yra prieinama visiems norintiems išbandyti savo galimybes investuojant valiutų rinkoje. Norint valiutų rinkoje patirti kuo mažiau nuostolio ar net gauti pelno reikia perprasti rinkos tendencijas ir suprasti prognozavimo metodus. Didelis kainos dinamiškumas dažniausiai neleidžia nustatyti aiškaus rinkos kryptingumo, tačiau tai leidžia padaryti įvairūs finansų rinkos prognozavimo modeliai. Šiame darbe bus nagrinėjamos dviejų prognozavimo modelių tendencijos ir jų veikimo būdai: Bolingerio juostos ir Fisher transformacija. Remiantis jais bus siekiama įvertinti kaip tikslingai ir pelningai jie veikia prekiaujant valiutų rinkoje.

Tyrimo problema – įvertinti finansų rinkos prognozavimo metodų pelningumą bei tikslumą

Tyrimo objektas – Bolingerio juostų ir Fisher transformacijos finansų rinkos prognozavimo metodai

Tyrimo tikslas – praktiškai įvertinti prognozavimo metodų svarbą ir tikslumą prekiaujant valiutų kursais Oanda platformoje

Tyrimo uždaviniai:

 • išanalizuoti teorinius finansų rinkos prognozavimo aspektus;
 • išsiaiškinti ir aprašyti finansų rinkos prognozavimo metodus: Bolingerio juostos ir Fisher transformacija;
 • 8 savaites prekiauti EUR/USD, USD/CHF ir GBP/AUD valiutų kursais Oanda demo platformoje naudojant pateiktus prognozavimo metodus;
 • pateikti išsamią, vizualia prekybos ataskaitą.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3520 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS4
 • 1. VALIUTŲ RINKA IR JOS PROGNOZAVIMO ASPEKTAI5
 • 2. FINANSŲ RINKOS PROGNOZAVIMO METODAI8
 • 2.1. Bolingerio juostos………… ………………………………………………………8
 • 2.2. Fisher transformacija10
 • 3. PREKYBA OANDA PLATFORMOJE12
 • 3.1. Valiutų kursų svyravimai12
 • 3.2. Bolingerio juostų portfelio rezultatai14
 • 3.3. Fisher transformacijos portfelio rezultatai15
 • IŠVADOS17
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS18
 • PRIEDAI19

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Nestacionarių laiko eilučių prognozavimas
Laboratorinis darbas Nestacionarių laiko eilučių prognozavimas

DARBO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI Susipažinti su nestacionarių laiko eilučių prognozavimo modeliais. Pagal stebinių matricos duomenis: 1. Ištirti [...]

Realių duomenų laiko eilučių analizė
Referatas Realių duomenų laiko eilučių analizė

Analizuojant Lietuvos prekybinį balansą galime pastebėti, kad jis visada yra deficitinis. Tai priklauso nuo šalies [...]

Laiko eilučių analizė
Laboratorinis darbas Laiko eilučių analizė

DARBO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI Susipažinti su preliminaria laiko eilučių analize, įvertinant laiko eilučių skaitines charakteristikas. Pagal laiko [...]

Regresijos metodų taikymas funkcijos braižymui
Referatas Regresijos metodų taikymas funkcijos braižymui

Naftos rinkos paklausa ir pasiūla paprastai priklauso nuo įvairių veiksnių kaip pavyzdžiui jos išgaunamo kiekio [...]

UAB „PLASTFOMA“ organizacinių – administracinių valdymo metodų ir jų taikymo analizė
Kursinis darbas UAB „PLASTFOMA“ organizacinių – administracinių valdymo metodų ir jų taikymo analizė

Temos aktualumas. Šiais laikais daugelio įmonių veikla vadovaujasi tam tikrais valdymo metodais. Gana svarbūs metodai [...]

Lietuvos eksporto duomenų laiko eilutės analizė
Kursinis darbas Lietuvos eksporto duomenų laiko eilutės analizė

Nagrinėjant Lietuvos eksportą, galime pastebėti, kad jis pastovus nebūna, vienais metais eksportas gali stipriai išaugti [...]

Australijos gyventojų skaičiaus duomenų laiko eilučių analizė
Kursinis darbas Australijos gyventojų skaičiaus duomenų laiko eilučių analizė

Nagrinėjant gyventojų skaičiaus kitimo Australijoje duomenis pastebime, jog kiekvienais metais populiacija Australijoje augo. Socialine prasme [...]

Švedijos gyventojų skaičiaus duomenų laiko eilučių analizė
Kursinis darbas Švedijos gyventojų skaičiaus duomenų laiko eilučių analizė

                      Laiko eilute vadiname kintamojo Y stebėjimų laike seką Y1, Y2, . . . [...]

Kognityvinių metodų taikymas siekiant valgymo elgesio ir kūno vaizdo pokyčių
Kursinis darbas Kognityvinių metodų taikymas siekiant valgymo elgesio ir kūno vaizdo pokyčių

Pristatomas magistrantūros studijų kursinis darbas. Darbo tikslas – apžvelgti ir išanalizuoti, kaip kognityvinė-elgesio teorija aiškina [...]

Alkaloidų ir azotą turinčių augalinių junginių tyrimo metodai, chromatografinių metodų taikymo pavyzdžiai
Referatas Alkaloidų ir azotą turinčių augalinių junginių tyrimo metodai, chromatografinių metodų taikymo pavyzdžiai

Referatas apie alkaloidų tyrimo metodus, kokybinį ir kiekybinį jų nustatymą, chromatografinius metodus.

Aktyvaus mokymo metodų taikymas bendrojo lavinimo pamokose
Referatas Aktyvaus mokymo metodų taikymas bendrojo lavinimo pamokose

Temos aktualumas. Kiekvienas žmogus, ką nors veikdamas, visų pirma turi remtis atitinkamomis žiniomis, kad galėtų [...]

Aktyviųjų mokymo(si) metodų taikymo ypatumai lietuvių kalbos pamokose
Diplominis darbas Aktyviųjų mokymo(si) metodų taikymo ypatumai lietuvių kalbos pamokose

             Temos aktualumas. Lietuvių kalbos vidurinio ugdymo programoje (2009) akcentuojama, kad “mokytojas supranta mokymo metodo [...]

Statistikos savarankiškas darbas. Dinaminės eilutės būsimų reikšmių prognozavimas pagal trendo funkciją
Referatas Statistikos savarankiškas darbas. Dinaminės eilutės būsimų reikšmių prognozavimas pagal trendo funkciją

Savarankiškame darbe atlikau apskaitos veiksmus su A. Jurkutės individualia įmone „Arbatinė", kuri nuomoja kavinei patalpas [...]

Ekonominio raštingumo ir verslumo ugdymas: reikšmė ir sistema. Aktyvaus mokymosi metodų taikymas ekonomikos pamokose
Kursinis darbas Ekonominio raštingumo ir verslumo ugdymas: reikšmė ir sistema. Aktyvaus mokymosi metodų taikymas ekonomikos pamokose

,,Senovėje turtingiausios buvo tos šalys, kurių dosnesnė buvo gamta: dabar turtingiasuios tos, kurių veiklesnis žmogus“ [...]