Atsitiktinio prekių žuvimo ar sugedimo rizikos paskirstymas pagal Lietuvos nacionalinę teisę ir 1980 m. Vienos konvenciją dėl prekių pirkimo – pardavimo

13 psl. / 12 žod.

Ištrauka

Įvadas


Atsitiktinio prekių žuvimo ar sugedimo rizikos paskirstymo klausimai iškyla vykdant prekių pirkimo - pardavimo sutartis, t.y. pirkimo pardavimo santykiuose.
Pirkimo – pardavimo sutartis yra viena labiausiai paplitusių civilinių sutarčių. Jos priskiriamos prie prievolių, kurių dalykas yra ką nors duoti.
Pagrindinis pirkimo - pardavimo santykių teisinio reguliavimo šaltinis yra Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ( toliau tekste – CK ). CK XXIII skyriuje išdėstytos specialiosios normos, reglamentuojančios pirkimą – pardavimą. Be CK, pirkimo – pardavimo santykiams taikomi ir kiti įstatymai, tarptautinės sutartys bei kiti teisės aktai. Viena iš tarptautinių sutarčių reglamentuojančių pirkimo – pardavimo santykius – JT konvencija dėl tarptautinio prekių pirkimo – pardavimo sutarčių priimta Vienoje 1980 m balandžio 11 d. ( 1980 m. Vienos konvencija dėl tarptautinio prekių pirkimo – pardavimo sutarčių )
Šiame darbe nagrinėjami atsitiktinio prekių žuvimo ir sugedimo rizikos paskirstymo klausimai tarp sutarties šalių, remiantis teisės aktais analizuojamas šios rizikos paskirstymo reglamentavimas pagal Lietuvos nacionalinę teisę ir 1980 m. Vienos konvenciją dėl tarptautinio prekių pirkimo – pardavimo sutarčių.
Tyrimo dalykas. Tyrimo dalyką sudaro mokslinės literatūros, Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų, tarptautinių teisės aktų, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo sprendimų analizė.
Tyrimo metodai. Taikomi lyginamasis, lingvistinis ( gramatinis ), dogmatinis, loginis ir sisteminis analizės bei kiti metodai.
Darbo struktūra. Darbą sudaro įvadas, dėstomoji dalis ( penkios dalys ), išvados, teisinis situacijos įvertinimas bei naudotos literatūros sąrašas.


Turinys

 • Civilinės teisės IV ( prievolių II )
 • Kursinis darbas
 • Atsitiktinio prekių žuvimo ar sugedimo rizikos paskirstymas pagal Lietuvos nacionalinę teisę ir 1980 m. Vienos konvenciją dėl prekių pirkimo – pardavimo
 • Turinys
 • Įvadas3
 • 1. Atsitiktinio prekių žuvimo ar sugedimo rizikos samprata bei šios rizikos perėjimo momentai4
 • 2. 1980 m. Vienos konvencijos dėl tarptautinio prekių pirkimo – pardavimo sutarčių taikymas5
 • 3. Atsitiktinio prekių žuvimo ar sugedimo rizikos paskirstymas pagal 1980 m. Vienos konvenciją dėl prekių pirkimo – pardavimo6
 • 4. Atsitiktinio prekių žuvimo ar sugedimo rizikos paskirstymo reglamentavimas pagal Lietuvos nacionalinę taisę8
 • 5. Atsitiktinio prekių žuvimo ar sugedimo rizikos paskirstymo pagal 1980 m. Vienos konvenciją dėl tarptautinio prekių pirkimo – pardavimo ir Lietuvos nacionalinę teisę reglamentavimo palyginimai10
 • Išvados11
 • Literatūros sąrašas12

Reziumė

Autorius
dalia777
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Kultūrologija
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 15, 2012
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
13 psl.

Susiję darbai

Kalbininkas Aleksas Girdenis teigė, kad „išnykusi tarmė yra didesnė tragedija žmonijai negu kokio vabaliuko ar gyvūno išnykimas, nes kartu su tarme miršta tam tikras unikalus žvilgsnis į pasaulį, kuris jokioj kitoj tarmėj nei kalboj nebepasikartos; miršta ir tobuliausias, amžiais gludintas žmogaus dvasios kūrinys“. Argumentuotai pritarkite šiai minčiai arba ją paneikite

Kultūrologija Rašinys 2012 m. soul_crash
Aprašoma trumpa tarmių istorija. Ir jų vieta šiuolaikinėje visuomene. Rašyta remiantis žymiausiais lietuvių kalbininkais, kitais svarbiais asmenimis.