UAB „Officeday“ įmonės rinkodaros veiklos įvertinimas

39 psl. / 9000 žod.

Ištrauka

Nė viena įmonė negali sėkmingai dirbti neturėdama strategijos. Rinkodaros strategija yra funkcinė strategija, susijusi su kainų nustatymu, organizacijos produktų rėmimu ir pakirstymu, tai įmonės galimybių išsiaiškinimas, tikslų ir uždavinių nustatymas bei strategijos parengimas. Skirtingai nuo visos įmonės veiklos tikslų, rinkodaros tikslai apima tik rinkodaros sritį. Jie numato, ką įmonė turi pasiekti rinkodaros priemonėmis per planuojamą laikotarpį, naudodama atitinkamas rinkodaros strategijas.
Sudarydami rinkos strategiją, vadovai turi apsvarstyti organizacijos tikslinę rinką, produkto įvaizdį, kainų nustatymą, produktų politiką ir pardavimo strategiją.

Darbo objektas – pasirinktos įmonės rinkodaros planavimo procesas.
Tyrimo objektas – UAB,,Officeday“
Darbo problema: Kaip nesustoti ties esamais pasiekimais ir ieškoti naujų galimybių tobulėti, patenkinant klientų poreikius prekių pasirinkimo srityje?
Darbo tikslas: Įvertinti ,, Officeday“ įmonės rinkodaros veiklą, atliekant rinkodaros tyrimą ir įvertinimą.
Uždaviniai:
1. Išanalizuoti įmonės rinkodaros veiklą, remiantis moksliniais literatūros šaltiniais.
2. Atlikti ,,Officeday“ įmonės mikroaplinkos ir makroaplinkos analizę.
3. Atlikti rinkodaros komplekso analizę.
4. Nustatyti ,,Officeday“ įmonės stipriąsias bei silpnąsias puses, taip pat grėsmes ir galimybes.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1.ĮMONĖS RINKODAROS VEIKLOS TEORINIAI ASPEKTAI4
 • 1.1.RINKODAROS APLINKOS SAMPRATA4
 • 1.2.PERSPEKTYVŲ TYRIMAS (SSGG)6
 • 1.3.TIKSLINĖ RINKA IR PASIRINKTA RINKODAROS STRATEGIJA8
 • 1.4. RINKODAROS KOMPLEKSO ELEMENTAI10
 • 2. UAB “OFFICEDAY” ĮMONĖS RINKODAROS VEIKLOS ĮVERTINIMAS13
 • 2.1. UAB “OFFICEDAY” ĮMONĖS PRISTATYMAS13
 • 2.2. ĮMONĖS MISIJA15
 • 2.3. ĮMONĖS RINKODAROS TIKSLAI16
 • 2.4. ,,OFFICEDAY“ ĮMONĖS RINKODAROS APLINKOS16
 • 2.4.1. ,,OFFICEDAY“ ĮMONĖS RINKODAROS MAKROAPLINKOS ANALIZĖ16
 • 2.4.2. ,,OFFICEDAY“ ĮMONĖS RINKODAROS MIKROAPLIMKOS ANALIZĖ19
 • 2.5 ,,OFFICEDAY“ ĮMONĖS PERSPEKTYVŲ TYRIMAS20
 • 2.6 ,, OFFICEDAY“ ĮMONĖS TIKSLINĖ RINKA IR PASIRINKTA RINKODAROS STRATEGIJA21
 • 2.7. UAB “OFFICEDAY” ĮMONĖS RINKODAROS KOMPLEKSO ELEMENTŲ ANALIZĖ22
 • 2.7.1. UAB “OFFICEDAY” ĮMONĖS PREKIŲ ANALIZĖ22
 • 2.7.2. UAB “OFFICEDAY” ĮMONĖS PREKIŲ KAINŲ ANALIZĖ23
 • 2.7.3.UAB “OFFICEDAY” ĮMONĖS VIETOS PASIRINKIMO IR ĮRENGIMO ĮVERTINIMAS24
 • 2.7.4.UAB “OFFICEDAY” ĮMONĖS PREKIŲ RĖMIMO ANALIZĖ24
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS26
 • LITERATŪRA27
 • PRIEDAI28

Reziumė

Autorius
dagne125
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€9.24
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 21, 2013
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
39 psl.

Susiję darbai

Įmonės inovacinė veikla

Vadyba Kursinis darbas 2011 m. guoba
Kas tai yra inovacija apibrėžti sudėtinga. Įmonių vadovai naujoves klasifikuoja pagal dvi dimensijas: naujumas įmonei, t.y. nauji produktai (paslaugos), įgalinantys įmonę įeiti į...

Twitter socialinio tinklo svarba įmonės veikloje

Vadyba Referatas justyyyynka
Socialininis tinklas ,,Twitter“ buvo įkurtas 2006 metų birželio mėnesį. „Twitter“ paskyroje nėra taip popiuliaru kelti įvairias netiesiogiai su įmonės veikla susijusias naujienas, tačiau...