Ekonomika ir verslas / Vadyba

„Žarija“ investicijų projekto vertinimas

0 atsiliepimų
Autorius:
Darbo aktualumas. Kiekviena įmonė gali uždirbtą pelną laikyti banke grynųjų pinigų pavidalu, išmokėti akcininkams kaip dividendus bei panaudoti kitiems vienkartiniams poreikiams tenkinti ir t.t. Tačiau yra ir kitas būdas - investuoti sukauptas lėšas į savo verslo plėtrą (naujos gamyklos statybą ar rekonstrukciją, naujų technologijų įsigijimą ir pan.). Kadangi verslo aplinka tampa vis labiau sudėtingesnė ir sparčiai keičiasi, todėl investicijos daro didelę įtaką įmonės vystymuisi ateityje. Jos gali suteikti įmonei konkurencinį pranašumą konkurentų atžvilgiu, kas garantuotų sėkmingą bei pelningą veiklą. Tačiau ne viskas yra taip paprasta, kadangi investicijos taip pat yra susijusios ir su rizika, nes įmonė negali iš anksto žinoti, ar investuotos lėšos duos pelną, o galbūt investicinė veikla iš viso bus nuostolinga, t.y. investuodama įmonė susiduria su rizika netekti investuotų lėšų. Kiekviena įmonė yra suinteresuota neprarasti investuoto kapitalo, išvengti jo sumažėjimo, todėl stengiasi jį racionaliai investuoti, tam, kad jis uždirbtų pajamas (duotų pelną). O investicijų projektas kaip tik ir turėtų padėti investuotojui priimti sprendimą dėl investavimo, t.y. padėti apsispręsti, ar verta investuoti, ar iš viso galima gauti pelną investuojant. Taigi kiekvienos įmonės investicinė veikla yra pirmiausia susijusi su efektyvaus investicijų projekto sudarymu, o tik po to ir su projekte numatytų išteklių optimaliu paskirstymu bei su produkcijos kokybės užtikrinimu.
Darbo objektas. Šiame darbe bus nagrinėjamas „ŽARIJA“ įmonės investicijų projektas, kuris yra susiję su gamyklos statyba ir produkcijos gamyba. Pagrindinis dėmesys bus skiriamas investicijų projekto finansiniam vertinimui, kadangi vertinimas turi didelę įtaką investicijų projekto, kaip objekto, būklės keitimui, t.y. valdymui. Jei, sakykim, projekto finansinio vertinimo rodikliai yra nepatenkinami, gali tekti iš naujo planuoti veiksmų eigą, perskirstyti išteklius, priimti kitus koreguojančius sprendimus siekiant teigiamų rezultatų arba iš viso atmesti projektą kaip nenaudingą. Taigi šio darbo tyrimo objektas yra investicijų projektų finansinis vertinimas, o pagrindinis dėmesys bus skiriamas svarbiausiems investicijų projekto finansiniams rodikliams bei rizikos, kuri yra susijusi su projektu, įvertinimui.
Pagrindinis tikslas. Šio darbo pagrindinis tikslas yra remiantis finansinės analizės metodais įvertinti „ŽARIJA“ įmonės investicijų projekto finansinį tinkamumą, pelningumą, taip pat riziką, susijusią su investicijų projekto įgyvendinimu.

Darbo uždaviniai:
 pateikti „ŽARIJA“ įmonės investicijų projektą, jo pagrindinius duomenis, rodiklius bei ataskaitas;
 atlikti „ŽARIJA“ įmonės investicijų projekto finansinę analizę, su tikslu, apskaičiuoti tokius rodiklius kaip grynoji dabartinė vertė, vidinė pelno norma, atsipirkimo periodas ir pan.;
 įvertinti riziką, susijusią su investicijų projektu, naudojant tokius rizikos įvertinimo metodus kaip jautrumo analizė, scenarijų analizė, Monte Karlo metodas ir pan.
Pirmoje šio darbo dalyje bus pateikta trumpa „ŽARIJA“ įmonės investicijų projekto charakteristika, kuri pateiks bendrą informaciją apie nagrinėjamą investicijų projektą.
Antroje dalyje pateiksiu pagrindinius duomenis apie nagrinėjamą investicijų projektą: duomenis apie realizavimo įplaukas, pardavimų, gamybos, investicinės išlaidas ir t.t.
Trečioje darbo dalyje bus atlikta šio investicijų projekto finansinė analizė, su tikslu, įvertinti projektą finansiškai bei nustatyti jo rizikingumą. Jos metu bus skaičiuojami tokie rodikliai kaip grynoji dabartinė vertė, vidinė pelno norma, atsipirkimo periodas ir t.t. Taip pat taikant rizikos vertinimo modelius (jautrumo analizę, scenarijų metodą ir pan.) bus įvertintas projekto rizikos laipsnis.
Galiausiai bus apibendrintas visas darbas, pateikiami darbo metu gauti rezultatai, išvados bei pasiūlymai. Taip pat bus pateiktas naudotos literatūros sąrašas.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
7593 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas2
 • 1. Trumpa „ŽARIJA“ įmonės investicijų projekto charakteristika4
 • 2. Investicijų projekto pajamų ir išlaidų skaičiavimas5
 • 2.1. Realizavimo įplaukos ir pardavimų išlaidos5
 • 2.2. Investicijų projekto finansavimo šaltiniai7
 • 2.3. Gamybos išlaidos10
 • 2.4. Investicinės išlaidos12
 • 3. „ŽARIJA“ įmonės investicijų projekto finansinė analizė15
 • 3.1. Grynoji dabartinė vertė20
 • 3.2. Vidinė pelno norma21
 • 3.3. Atsipirkimo periodas32
 • 3.4. Rentabilumas43
 • 3.5. Investicijų projekto rizikos įvertinimas54
 • 3.5.1. Scenarijų analizė54
 • 3.5.2. Jautrumo analizė98
 • Išvados ir pasiūlymai30
 • Literatūra32

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
„Renuva“ investicijų projekto vertinimas
Kursinis darbas „Renuva“ investicijų projekto vertinimas

Darbo aktualumas. Kiekviena įmonė gali uždirbtą pelną laikyti banke grynųjų pinigų pavidalu, išmokėti akcininkams kaip [...]

Investicinis projektas, jo efektyvumo ir rizikos vertinimas
Verslo planas Investicinis projektas, jo efektyvumo ir rizikos vertinimas

IĮ „Šiaurės vėjai“ verslo planas buvo sukurtas todėl, kad norint įkurti naują įmonę, labai pravartu [...]

Investicinio projekto efektyvumo ir rizikos vertinimas
Kursinis darbas Investicinio projekto efektyvumo ir rizikos vertinimas

Ekonomikoje investavimas suprantamas kaip lėšų įdėjimas į realųjį turtą, kuris sukuria naują pridėtinę vertę. Kūrimo [...]

Lietuviškos avalynės parduotuvės projekto rengimas ir vertinimas
Diplominis darbas Lietuviškos avalynės parduotuvės projekto rengimas ir vertinimas

Daugelis viso pasaulio dizainerių kiekvieną sezoną pristato naujas drabužių ir avalynės kolekcijas. Avalynė, kaip ir [...]

Investicijų į žmogiškąjį kapitalą efektyvumo vertinimas
Diplominis darbas Investicijų į žmogiškąjį kapitalą efektyvumo vertinimas

Temos aktualumas. Didėjant gyvenimo tempui ir stiprėjant konkurencingai aplinkai bei globalizacijos įtakai XXI amžiuje, vis [...]

Lietuvoje veikiančių investicinių fondų veiklos efektyvumo vertinimas
Diplominis darbas Lietuvoje veikiančių investicinių fondų veiklos efektyvumo vertinimas

Temos aktualumas. Kiekvienas asmuo renkasi investavimo produktus siekdamas pagerinti savo finansinę padėtį, todėl šiuolaikinėje visuomenėje [...]

Inovacijos projektavimo ekonominis vertinimas
Referatas Inovacijos projektavimo ekonominis vertinimas

Elektros energijos poreikiai pasaulyje nuolat didėja, elektros naudojimas pasižymi paprastumu ir universalumu. Be to, nuo [...]

SWEDBANK akcinės bendrovės investicinių paslaugų naudos klientams vertinimas, investuojant per gyvybės draudimą ir tiesiogiai į investicinius fondus
Diplominis darbas SWEDBANK akcinės bendrovės investicinių paslaugų naudos klientams vertinimas, investuojant per gyvybės draudimą ir tiesiogiai į investicinius fondus

Šiais laikais sparčiai vystosi bankų veikla. Bankas yra finansų įstaiga, kurios pagrindinė funkcija teikti finansines [...]

Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio tiesioginių užsienio investicijų pritraukimui Lietuvoje vertinimas
Kursinis darbas Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio tiesioginių užsienio investicijų pritraukimui Lietuvoje vertinimas

Temos aktualumas: jau 2000 m. Lisabonoje vykusiame viršūnių susitikime Europos Sąjungos vyriausybių vadovai nustatė pagrindinį [...]

Investicinis projektas privatus vaikų darželis „Pagrandukas“
Referatas Investicinis projektas privatus vaikų darželis „Pagrandukas“

Dėl ne itin palankios ekonominės situacijos ir po ekonominės krizės sumažėjusių darbo užmokesčių vis dažniau [...]

Investicijų į žmogiškąjį kapitalą vertinimas
Referatas Investicijų į žmogiškąjį kapitalą vertinimas

Šiame amžiuje sparčiai keičiasi fizinio ir protinio darbo elementų santykis. Didėja protinio darbo poreikis, individo [...]

Raseinių savivaldybės turistinio patrauklumo vertinimas ir jo stiprinimo projektas
Referatas Raseinių savivaldybės turistinio patrauklumo vertinimas ir jo stiprinimo projektas

Turistinės vietovės išskirtinumas pastaraisiais dešimtmečiais tapo ypatingai svarbus, nes būtent jis formuoja nacionalinį ar regiono [...]

Investicinio projekto analizė
Referatas Investicinio projekto analizė

Projektas – tai valdymo sistema sukurta įgyvendinti tam tikrą idėją. Investicinis projektas apibūdinamas kaip detalus [...]

Investicinių projektų sudarymas
Referatas Investicinių projektų sudarymas

Transporto įmonių finansų programa skirta susipažinti su šalies finansų sistemos veikimo principais. Investicinių projektų sudarymas, tai ilgas [...]

Investicinio projekto analizė.
Tyrimas Investicinio projekto analizė.

Temos aktualumas. Šiuolaikinėje ekonomikoje, esant itin konkurencinėms rinkos sąlygoms, ypač suaktyvėjo investicinė įmonių veikla. Investiciniai [...]