Sporto klubo "Akvaera" teikiamų paslaugų kokybės vertinimas

38 psl. / 8112 žod.

Ištrauka

Raktiniai žodžiai: sporto klubas, paslauga, paslaugų kokybė, vertinimas.

Temos aktualumas: Pirmajame mūsų amžiaus dešimtmetyje prasidėjo tokia ryški klientų cirkuliacija, kad ilgalaikiai organizacijos ryšiai su vartotojais ir maksimalios paslaugų kokybės užtikrinimas tampa reikšmingiausiu šiuolaikinio verslo sėkmės svertu.

Paslaugų kokybė šiandien tapo daugelio įmonių vadovų keliamu tikslu. Šiuolaikinėmis rinkos sąlygomis įmonės gali tapti lyderėmis tik suprasdamos klientų poreikius, bei norus ir priimdamos sprendimus, kurie teikia klientams pasitenkinimą dėl geros paslaugų kokybės bei aptarnavimo. Tokiu būdu formuojamas stiprios ir stabilios organizacijos įvaizdis.

Kalbant apie sporto organizacijas galima teigti, jog šioms įmonėms šiandien ypač aktualu gebėti vertinti siūlomos sporto paslaugos kokybę, norint ne tik išlaikyti esamus vartotojus, bet ir pritraukti kuo daugiau naujų klientų. Norint pasiekti šio tikslo, būtina išsiaiškinti, kaip vartotojai vertina esamą paslaugų kokybę, ar teikiamos paslaugos tenkina vartotojų poreikius bei lūkesčius. Vartotojų nuomonės vertinimas leidžia nustatyti, kokios yra galimos paslaugų kokybės tobulinimo galimybės siekiant plėstis šiandieninėje rinkoje.

Darbo objektas: Sporto klubo “Akvaera” teikiamų paslaugų kokybė.

Šio darbo probleminis klausimas: kaip klientai vertina sporto klubo „Akvaera“ teikiamų paslaugų kokybę?

Tyrimo tikslas – įvertinti sporto klubo "Akvaera" teikiamų paslaugų kokybę vartotojo požiuriu.

Darbo uždaviniai:

 1. Išanalizuoti paslaugos, kokybės ir paslaugų kokybės teorinę sampratą
 2. Nustatyti paslaugų kokybės vertinimo metodikas, jų tinkamumą sporto klubo
 3. Įvertinti sporto klubo "Akvaera" paslaugų kokybę vartotojo požiūriu.

Išvados: Įvertinus atlikto tyrimo rezultatus, paaiškėjo, jog geriausiai vertinami yrą šie kriterijai pagal teigiamą spragos dydžio balą: trenerių išsilavinimas, trenerių patirtis, dėmesys klientui, saugumas, švara, programos tinkamumas, jos įvairumas, bei naujumas, nuolaidų ir akcijų sistema, paslaugų įvairovė ir pasitikėjimas įmone. Išanalizavus bendrąją paslaugų kokybę, galime teigti, jog tiriamojo sporto klubo lankytojų lūkesčiai nebuvo patenkinti. Nepaisant to, sporto klubo „Akvaera“, teikiamų paslaugų kokybė vertinama gerai, paslaugos teikiamos kokybiškai, kadangi skirtumas tarp lauktos ir patirtos kokybės yra nedidelis.


Turinys

 • SANTRAUKA4
 • SUMMARY5
 • ĮVADAS6
 • 1. LITERATŪROS APŽVALGA7
 • 1.1 Paslaugų kokybės samprata7
 • 1.2 Paslaugų kokybės vertinimo modeliai10
 • 1.2.1. Paslaugų kokybės vertinimas SERVQUAL metodika11
 • 1.2.2. Paslaugų kokybės vertinimas QUESC metodika13
 • 1.2.3. Paslaugų kokybės vertinimas SQAS metodika16
 • 1.3 Sporto klubų teikiamų paslaugų ištyrimo lygis17
 • 2. METODIKA IR ORGANIZAVIMAS18
 • 3. REZULTATAI22
 • 4. APTARIMAS31
 • IŠVADOS32
 • REKOMENDACIJOS34
 • LITERATŪRA
 • PRIEDAI35

Reziumė

Autorius
neringabra
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€10.95
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 16, 2020
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
38 psl.

Susiję darbai

Kirpimo paslaugų kokybės vertinimas UAB "X"

Vadyba Diplominis darbas 2008 m. guoba
Išsivysčiusiose šalyse paslaugų teikimas tapo vyraujančia ekonominės veiklos rūšimi, o paslaugų sfera yra viena perspektyviausių ir labiausiai besiplėtojančių ūkio sferų. Sparti paslaugų sferos...

Teikiamų paslaugų kokybės vertinimas

Vadyba Kursinis darbas 2014 m. eglu567
Įvertinus konkurencijos, besiplečiančio statybų verslo bei siūlomų paslaugų populiarinimo aspektus, akivaizdu, kad kokybės reikšmės nagrinėjimas paslaugas teikiančioje įmonėje yra aktualus. 3. Atlikus tyrimą,...