Ekonomika ir verslas / Vadyba

Vadybos teorija ir istorija

0 atsiliepimų
Autorius:
Pirmosios vadybos teorijos buvo orientuotos į privatų sektorių, pirmiausia į pramonę, nes tuo metu buvo didelis suinteresuotumas padidinti pramonės gamybos našumą ir efektyvumą. Vėliau šios idėjos buvo pritaikytos ir viešojo sektoriaus. Pats vadybos terminas Lietuvoje vartojamas palyginti neseniai ir gana nevienareikšmiškai. Tebesitęsiant vadybos teoretikų diskusijoms, vis dar nėra neginčijamų argumentų dėl vadybos ir valdymo terminų vartojimo kalbant apie informacijos išteklius. Neabejotina, kad tam tikros painiavos atsirado kritiškai neįvertinus prieškaryje V. A. Graičiūno pasiūlyto vadybos termino, sudarius dirbtinę priešpriešą tarp vadybos ir valdymo terminų.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
4300 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1.VADYBOS SAMPRATA4
 • 2.VADYBOS MOKSLO RAIDA5
 • 2.1. Mokslinio valdymo mokykla6
 • 2.1.1. Frederikas W. Tayloras6
 • 2.1.2. Henry L. Ganttas8
 • 2.1.3. Gilbrethai8
 • 2.1.4. Henris Fordas9
 • 2.2. Klasikinės organizacijos teorijos mokykla9
 • 2.2.1. Henris Fayolis9
 • 2.2.2. Maxas Weberis11
 • 2.2.3. Mary Parker Follett12
 • 2.2.4. Chesteris I. Bernardas13
 • 2.3. Žmoniškųjų santykių (bihevioristinė) mokykla13
 • 2.3.1. Žmonių santykių judėjimas14
 • 2.3.2. Perėjimas nuo žmonių santykių prie bihevioristinio (elgesio) mokslo pažiūrų (E.Mayo)14
 • 2.3.3. Rensis Libertas (Rensis Likert)15
 • 2.3.4. D. McGregor (X ir Y teorijos)16
 • 2.3.5.Viljamas Ouchis (Ouchi Williams 1943)17
 • 2.3.6. Abrahamas Maslow (1908 – 1970)17
 • 2.4. Vadybos mokslo mokykla18
 • 2.4.1. Naujosios vadybos teorijos (naujoji vadybos mokykla)19
 • 2.4.2. Sisteminis požiūris20
 • 2.4.3. Situacinis (atsitiktinumo) požiūris21
 • 2.4.4. Dinamiškų santykių požiūris21
 • 3. VADYBOS RAIDA LIETUVOJE23
 • 3.1. Vytautas Andrius Graičiūnas – vadybos pradininkas24
 • 3.2. Vadybos raida Lietuvoje 1918 – 1940 m.25
 • IŠVADOS27
 • NAUDOTOS LITERATŪROS SĄRAŠAS29

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Vadybos teorijos konspektas
Konspektas Vadybos teorijos konspektas

Šiandien, anot B.Melniko, mokslo ir technologijų pažangos kontekste, randantis naujoms socialinėms ir ekonominėms galimybėms bei [...]

Vadybos teorijos
Prezentacija Vadybos teorijos

Vadybos teorijos raidą galima suprasti ir analizuoti kaip bandymą sutvarkyti žmonių santykius įvairiais istorijos tarpsniais; Pirmosios [...]

Vadybos samprata ir teorijų raida
Konspektas Vadybos samprata ir teorijų raida

Nuo XIX šimtmečio pabaigos priimta valdymą apibrėžti pagal keturias kon­krečias vadovo atliekamas funkcijas: planavimą, organizavimą [...]

Visuotinės kokybės vadybos teorija
Referatas Visuotinės kokybės vadybos teorija

Kadangi šiuolaikiniame pasaulyje nuolat kuriamos naujos organizacijos, kuriami nauji produktai bei siūlomos naujos paslaugos, išskirti [...]

Istorinės ekonominės mokyklos teorija
Referatas Istorinės ekonominės mokyklos teorija

Darbo aktualumas – visi ekonominės minties veikalai rodo, kad labai daug ekonomikos teorijų buvo praeityje [...]

Kritinė praktinio šiuolaikinio vadybos atvejo
Referatas Kritinė praktinio šiuolaikinio vadybos atvejo "išmokti, keistis, plėtoti" analizė modernaus organizacijos valdymo teorijos kontekste

Šiuolaikinės organizacijos siekia sukurti tokią kultūrą, kuri skatintų mokymąsi iš praeities praktikos, užtikrintų mokymosi rezultatų [...]

Vadybos mokyklos ir valdymo teorijos
Prezentacija Vadybos mokyklos ir valdymo teorijos

•XIX a. pabaigoje išryškėja dvi kryptys ir jų sintezė:    * pirmoji, siejama su visuomeniniais [...]

Visuotinės kokybės vadybos vieta organizacijos teorijų raidoje
Referatas Visuotinės kokybės vadybos vieta organizacijos teorijų raidoje

Visuotinės kokybės vadyba yra tokia vadybos filosofija ir meto¬dai, kuriuos pasirinkusi organizacija nuolat tobulėja, įtraukdama [...]

Vadybos samprata ir teorijų raida
Konspektas Vadybos samprata ir teorijų raida

ORGANIZACIJOS IR VADYBOS POREIKIS Didesnę savo gyvenimo dalį esame vienos ar kitos organizacijos nariai: mokyklos [...]

Informacijos išteklių vadyba organizacijoje: praktinio taikymo aspektas
Kursinis darbas Informacijos išteklių vadyba organizacijoje: praktinio taikymo aspektas

Apie informacijos ir žinių valdymo poreikį pradėta kalbėti 20 a. antrojoje pusėje, kai buvo pastebėta [...]

Visuotinė kokybės vadyba ir inovacijų vadyba
Referatas Visuotinė kokybės vadyba ir inovacijų vadyba

Šiame darbe pateikiama apibendrinta teorinė medžiaga, nusakanti pagrindinius visuotinės kokybės vadybos principus, įgyvendinimo aspektus. Taip [...]

Visuotinė kokybės bei inovacijų vadyba
Prezentacija Visuotinė kokybės bei inovacijų vadyba

14 skaidrių Visuotinės kokybės vadyba (VKV): organizacijos kultūrinis įsipareigojimas tenkinti vartotojų poreikius, naudojant integruotą [...]

Visuotinė kokybės vadyba
Paruoštukė Visuotinė kokybės vadyba

KTU Visuotinės kokybės vadybos koliokviumo testo klausimai su pažymėtais atsakymo variantais. [...]

Pokyčių vadyba UAB
Referatas Pokyčių vadyba UAB "Arvi kalakutai"

UAB „Arvi kalakutai“ veiklą pradėjusi 2004 m., tai vienintelė komanditinė ūkinė bendrija specializuota kalakutienos skerdimo [...]

Vadyba - Niccolo Machiavelli
Referatas Vadyba - Niccolo Machiavelli

Šiame darbe apžvelgsime Niccolo Machiavelli asmenybę, gyvenimą, veiklą bei darbus. Pristatysime labiausiai filosofą išgarsinusį veikalą [...]