Ekonomika ir verslas / Apskaita

Apskaitos pagrindų egzamino klausimai

1 atsiliepimas
Autorius:
KTU apskaitos pagrindų egzamino klausimai ir atsakymai.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2.180 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • 1. Kokie taikomi bendrieji apskaitos principai?
 • 2. Ką reiškia įmonės tęsiamos veiklos principas?
 • 3. Ką reiškia apskaitos pastovumo principas?
 • 4. Ką reiškia pajamų ir sąnaudų kaupimo principas?
 • 5. Kodėl būtini dokumento pripažinimo rekvizitai?
 • 6. Kuo skiriasi ūkinis įvykis ir ūkinė operacija?
 • 7. Kodėl ūkines operacijas būtina įkainoti?
 • 8. Kas yra bendro tarp turto, nuosavybės ir apskaitinės lygybės?
 • 9. Kaip apibrėžti debetą ir kreditą?
 • 10. Iš kokių klasių sudarytas sąskaitos planas?
 • 11. Kaip sudaryti sintetinį apyvartos žiniaraštį ir balansą?
 • 12. Kas yra ataskaitinis, o kas apskaitinis laikotarpis?
 • 13. Dvejybinio įrašo esmė.
 • 14. Kur registruojamos ūkinės operacijos?
 • 15. Kaip susisteminamos ūkinės operacijos? Kokiuose registruose?
 • 16. Kokios ataskaitos sudaro finansinę atskaitomybę?
 • 17. Kuomet turtas laikomas ilgalaikiu?
 • 18. Kuomet ilgalaikis turtas pradedamas nudėvėti (amortizuoti)?
 • 19. Koks turtas laikomas nematerialiu?
 • 20. Kaip dažnai ilgalaikio turto nusidėvėjimas nurašomas į sąnaudas?
 • 21. Kokia verte ilgalaikis turtas įrašomas į balansą laikotarpiui pasibaigus?
 • 22. Kas vadinama likutine ilgalaikio turto verte?
 • 23. Kokia nustatoma likvidacinė ilgalaikio turto vertė?
 • 24. Koks turtas laikomas trumpalaikiu?
 • 25. Kokia pardavimų skolon specifika?
 • 26. Kas sudaro įstatinį kapitalą?
 • 27. Kuo remiantis daromi pakeitimai AB įstatinio kapitalo apskaitoje?
 • 28. Iš kokių lėšų gali būti didinamas įstatinis kapitalas?
 • 29. Kokiais būdais gali būti sumažintas įstatinis kapitalas?
 • 30. Kokio dydžio privalomą rezervą turi turėti įmonė?
 • 31. Kokiu tikslu sudaromi nepaskirstytinieji rezervai ir kaip jie apskaitomi?
 • 32. Kokiu tikslu sudaromi paskirstytinieji rezervai ir kaip jie apskaitomi?
 • 33. Kada pripažįstamos pajamos?
 • 34. Kada pripažįstamos sąnaudos?
 • 35. Kas laikoma ateinančių laikotarpių sąnaudomis?
 • 36. Kuomet pripažįstamos šios sąnaudos? Kokia dalimi?
 • 37. Kaip apskaičiuojama parduotų prekių savikaina ?
 • 38. Apibūdinkite bendrojo pelno rodiklį.
 • 39. Koks ryšys tarp bendrojo pelno ir veiklos sąnaudų rodiklių ?
 • 40. Kaip apskaičiuojamas prekybos įmonių veiklos grynasis pelnas ?
 • 41. Kas yra pardavimų diskontas ?
 • 42. Kaip apskaičiuojamas grynojo pelno rodiklis ?
 • 43. Kas yra grynieji pardavimai ? Kuo jie skiriasi nuo bendrųjų ?

Skaitytojų atsiliepimai

tik darbą įsigijusių klientų įvertinimai
super;))
, 2016-10-02

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Paruoštukė apskaitos pagrindų egzaminui
Paruoštukė Paruoštukė apskaitos pagrindų egzaminui

1. Kokią įtaką buhalterio darbui turi bendrieji apskaitos principai? BAP-tai taisykles, kuriomis vadovaujamasi rengiant finansine [...]

Finansinių sprendimų pagrindų egzamino klausimai
Paruoštukė Finansinių sprendimų pagrindų egzamino klausimai

1.    Kuo skiriasi paprastų ir sudėtinių palūkanų skaičiavimas?2.    Palūkanų normos ir palūkanų sąvokų apibrėžimas [...]

Apskaitos pagrindai
Referatas Apskaitos pagrindai

Darbo tikslas – įvertinti menedžmento apskaitos privalomumus.Darbo objektas – menedžmento apskaita.Darbo uždaviniai:1.

Apskaitos pagrindų individualus darbas
Referatas Apskaitos pagrindų individualus darbas

Darbe nagrinėjami buhalteriniai apskaitos dokumentai, kitaip dar vadinami pirminiais apskaitos dokumentais. Apskaitos dokumentai – tai [...]

Apskaitos pagrindiniai tikslai
Prezentacija Apskaitos pagrindiniai tikslai

•Apskaitos dokumentas – popierinis arba elektroninis liudijimas, patvirtinantis ūkinę operaciją arba ūkinį įvykį ir turintis [...]

Pagrindinės apskaitos prielaidos ir jų taikymo problemos
Referatas Pagrindinės apskaitos prielaidos ir jų taikymo problemos

Pasaulyje veikia Tarptautinių apskaitos standartų taryba – iš įvairių visuomeninių pasaulinių organizacijų sudaryta privati institucija.

Apskaitos pagrindų individualus darbas nr. 2
Referatas Apskaitos pagrindų individualus darbas nr. 2

Darbo tikslas: Buhalterinės apskaitos individualų darbą atlikau praktines užduotis, pagal paskirtus variantus. Susipažinau su paskirtais dokumentais [...]

Apskaitos egzamino konspektas
Konspektas Apskaitos egzamino konspektas

Bendrieji apskaitos principai (BAP) – taisyklės, kuriomis vadovaujamasi rengiant finansinę atskaitomybę. LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas [...]

Apskaitos egzamino paruoštukė
Paruoštukė Apskaitos egzamino paruoštukė

Pinigai ir pinigų ekvivalentai – visi įmonės turimi pinigai vietine ir užsienio valiuta ir jų [...]

Verslo pagrindų egzamino konspektas
Konspektas Verslo pagrindų egzamino konspektas

Individuali įmonė – tai neribotos atsakomybės privatus juridinis asmuo. Įmonė dirba savininko naudai. IĮ privalumai: steigimo [...]

AB “Rokiškio sūris” trumpalaikio turto apskaita
Diplominis darbas AB “Rokiškio sūris” trumpalaikio turto apskaita

Temos aktualumas. Trumpalaikis turtas yra būtinas kiekvienos įmonės veiklai vykdyti. Trumpalaikis turtas yra vienas iš [...]

Darbo užmokesčio dokumentacija ir apskaita UAB “X”
Diplominis darbas Darbo užmokesčio dokumentacija ir apskaita UAB “X”

Temos aktualumas. Darbo apmokėjimas visada buvo aktuali socialinė, teisinė ir ekonominė problema. Įžengus į XXI [...]

AB “Rokiškio sūris” trumpalaikio turto apskaita
Diplominis darbas AB “Rokiškio sūris” trumpalaikio turto apskaita

Temos aktualumas. Trumpalaikis turtas yra būtinas kiekvienos įmonės veiklai vykdyti. Trumpalaikis turtas yra vienas iš [...]

Atidėtų mokesčių apskaita
Kursinis darbas Atidėtų mokesčių apskaita

Temos aktualumas. Valstybės funkcijų vykdymui būtini atitinkami finansiniai resursai, kurių svarbiausias šaltinis yra valstybės pajamos [...]

Kretingos rajono Salantų kultūros centro ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų apskaita
Diplominis darbas Kretingos rajono Salantų kultūros centro ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų apskaita

Darbo objektas: Kretingos rajono Salantų kultūros centro ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai Tikslas: išanalizuoti ilgalaikių ir trumpalaikių [...]