Apskaitos pagrindų egzamino klausimai

5 psl. / 2.180 žod.

Ištrauka

KTU apskaitos pagrindų egzamino klausimai ir atsakymai.


Turinys

 • 1. Kokie taikomi bendrieji apskaitos principai?
 • 2. Ką reiškia įmonės tęsiamos veiklos principas?
 • 3. Ką reiškia apskaitos pastovumo principas?
 • 4. Ką reiškia pajamų ir sąnaudų kaupimo principas?
 • 5. Kodėl būtini dokumento pripažinimo rekvizitai?
 • 6. Kuo skiriasi ūkinis įvykis ir ūkinė operacija?
 • 7. Kodėl ūkines operacijas būtina įkainoti?
 • 8. Kas yra bendro tarp turto, nuosavybės ir apskaitinės lygybės?
 • 9. Kaip apibrėžti debetą ir kreditą?
 • 10. Iš kokių klasių sudarytas sąskaitos planas?
 • 11. Kaip sudaryti sintetinį apyvartos žiniaraštį ir balansą?
 • 12. Kas yra ataskaitinis, o kas apskaitinis laikotarpis?
 • 13. Dvejybinio įrašo esmė.
 • 14. Kur registruojamos ūkinės operacijos?
 • 15. Kaip susisteminamos ūkinės operacijos? Kokiuose registruose?
 • 16. Kokios ataskaitos sudaro finansinę atskaitomybę?
 • 17. Kuomet turtas laikomas ilgalaikiu?
 • 18. Kuomet ilgalaikis turtas pradedamas nudėvėti (amortizuoti)?
 • 19. Koks turtas laikomas nematerialiu?
 • 20. Kaip dažnai ilgalaikio turto nusidėvėjimas nurašomas į sąnaudas?
 • 21. Kokia verte ilgalaikis turtas įrašomas į balansą laikotarpiui pasibaigus?
 • 22. Kas vadinama likutine ilgalaikio turto verte?
 • 23. Kokia nustatoma likvidacinė ilgalaikio turto vertė?
 • 24. Koks turtas laikomas trumpalaikiu?
 • 25. Kokia pardavimų skolon specifika?
 • 26. Kas sudaro įstatinį kapitalą?
 • 27. Kuo remiantis daromi pakeitimai AB įstatinio kapitalo apskaitoje?
 • 28. Iš kokių lėšų gali būti didinamas įstatinis kapitalas?
 • 29. Kokiais būdais gali būti sumažintas įstatinis kapitalas?
 • 30. Kokio dydžio privalomą rezervą turi turėti įmonė?
 • 31. Kokiu tikslu sudaromi nepaskirstytinieji rezervai ir kaip jie apskaitomi?
 • 32. Kokiu tikslu sudaromi paskirstytinieji rezervai ir kaip jie apskaitomi?
 • 33. Kada pripažįstamos pajamos?
 • 34. Kada pripažįstamos sąnaudos?
 • 35. Kas laikoma ateinančių laikotarpių sąnaudomis?
 • 36. Kuomet pripažįstamos šios sąnaudos? Kokia dalimi?
 • 37. Kaip apskaičiuojama parduotų prekių savikaina ?
 • 38. Apibūdinkite bendrojo pelno rodiklį.
 • 39. Koks ryšys tarp bendrojo pelno ir veiklos sąnaudų rodiklių ?
 • 40. Kaip apskaičiuojamas prekybos įmonių veiklos grynasis pelnas ?
 • 41. Kas yra pardavimų diskontas ?
 • 42. Kaip apskaičiuojamas grynojo pelno rodiklis ?
 • 43. Kas yra grynieji pardavimai ? Kuo jie skiriasi nuo bendrųjų ?

Reziumė

Autorius
jusala
Tipas
Paruoštukė
Dalykas
Apskaita
Kaina
€1.52
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 24, 2012
Publikuotas
2008 m.
Apimtis
5 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
super;))

Susiję darbai

Apskaitos pagrindų individualus darbas

Apskaita Referatas 2013 m. karolyte038
Darbe nagrinėjami buhalteriniai apskaitos dokumentai, kitaip dar vadinami pirminiais apskaitos dokumentais. Apskaitos dokumentai – tai informacijos apie įmonės valdomo turto, įsipareigojimų, pajamų ir...

Apskaitos pagrindai

Apskaita Referatas 2008 m. boriseviciene
Darbo tikslas – įvertinti menedžmento apskaitos privalomumus.Darbo objektas – menedžmento apskaita.Darbo uždaviniai:1. Pateikti menedžmento apskaitos sampratą.2. Palyginti finansinės ir...

Apskaitos egzamino konspektas

Apskaita Konspektas 2015 m. ingridvis
Apskaitos egzamino teorijos konspektas. Pagrindinių sąvokų, terminų paaiškinimas, teoriniai apskaitos vedimo principai

Apskaitos egzamino paruoštukė

Apskaita Paruoštukė digimonsita
Pinigai ir pinigų ekvivalentai – visi įmonės turimi pinigai vietine ir užsienio valiuta ir jų ekvivalentai, pvz. Gryni pinigai kasoje ir bankų sąskaitose,...

Apskaitos pagrindiniai tikslai

Apskaita Prezentacija 2013 m. rasa13
Apskaitos dokumentas – popierinis arba elektroninis liudijimas, patvirtinantis ūkinę operaciją arba ūkinį įvykį ir turintis rekvizitus, pagal kuriuos galima nustatyti ūkinės operacijos arba...