Apskaitos pagrindų egzamino klausimai

5 psl. / 2.180 žod.

Ištrauka

KTU apskaitos pagrindų egzamino klausimai ir atsakymai.


Turinys

 • 1. Kokie taikomi bendrieji apskaitos principai?
 • 2. Ką reiškia įmonės tęsiamos veiklos principas?
 • 3. Ką reiškia apskaitos pastovumo principas?
 • 4. Ką reiškia pajamų ir sąnaudų kaupimo principas?
 • 5. Kodėl būtini dokumento pripažinimo rekvizitai?
 • 6. Kuo skiriasi ūkinis įvykis ir ūkinė operacija?
 • 7. Kodėl ūkines operacijas būtina įkainoti?
 • 8. Kas yra bendro tarp turto, nuosavybės ir apskaitinės lygybės?
 • 9. Kaip apibrėžti debetą ir kreditą?
 • 10. Iš kokių klasių sudarytas sąskaitos planas?
 • 11. Kaip sudaryti sintetinį apyvartos žiniaraštį ir balansą?
 • 12. Kas yra ataskaitinis, o kas apskaitinis laikotarpis?
 • 13. Dvejybinio įrašo esmė.
 • 14. Kur registruojamos ūkinės operacijos?
 • 15. Kaip susisteminamos ūkinės operacijos? Kokiuose registruose?
 • 16. Kokios ataskaitos sudaro finansinę atskaitomybę?
 • 17. Kuomet turtas laikomas ilgalaikiu?
 • 18. Kuomet ilgalaikis turtas pradedamas nudėvėti (amortizuoti)?
 • 19. Koks turtas laikomas nematerialiu?
 • 20. Kaip dažnai ilgalaikio turto nusidėvėjimas nurašomas į sąnaudas?
 • 21. Kokia verte ilgalaikis turtas įrašomas į balansą laikotarpiui pasibaigus?
 • 22. Kas vadinama likutine ilgalaikio turto verte?
 • 23. Kokia nustatoma likvidacinė ilgalaikio turto vertė?
 • 24. Koks turtas laikomas trumpalaikiu?
 • 25. Kokia pardavimų skolon specifika?
 • 26. Kas sudaro įstatinį kapitalą?
 • 27. Kuo remiantis daromi pakeitimai AB įstatinio kapitalo apskaitoje?
 • 28. Iš kokių lėšų gali būti didinamas įstatinis kapitalas?
 • 29. Kokiais būdais gali būti sumažintas įstatinis kapitalas?
 • 30. Kokio dydžio privalomą rezervą turi turėti įmonė?
 • 31. Kokiu tikslu sudaromi nepaskirstytinieji rezervai ir kaip jie apskaitomi?
 • 32. Kokiu tikslu sudaromi paskirstytinieji rezervai ir kaip jie apskaitomi?
 • 33. Kada pripažįstamos pajamos?
 • 34. Kada pripažįstamos sąnaudos?
 • 35. Kas laikoma ateinančių laikotarpių sąnaudomis?
 • 36. Kuomet pripažįstamos šios sąnaudos? Kokia dalimi?
 • 37. Kaip apskaičiuojama parduotų prekių savikaina ?
 • 38. Apibūdinkite bendrojo pelno rodiklį.
 • 39. Koks ryšys tarp bendrojo pelno ir veiklos sąnaudų rodiklių ?
 • 40. Kaip apskaičiuojamas prekybos įmonių veiklos grynasis pelnas ?
 • 41. Kas yra pardavimų diskontas ?
 • 42. Kaip apskaičiuojamas grynojo pelno rodiklis ?
 • 43. Kas yra grynieji pardavimai ? Kuo jie skiriasi nuo bendrųjų ?

Reziumė

Autorius
jusala
Tipas
Paruoštukė
Dalykas
Apskaita
Kaina
€1.52
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 24, 2012
Publikuotas
2008 m.
Apimtis
5 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
super;))

Susiję darbai

Apskaitos pagrindų individualus darbas

Apskaita Referatas 2013 m. karolyte038
Darbe nagrinėjami buhalteriniai apskaitos dokumentai, kitaip dar vadinami pirminiais apskaitos dokumentais. Apskaitos dokumentai – tai informacijos apie įmonės valdomo turto, įsipareigojimų, pajamų ir...

Apskaitos pagrindai

Apskaita Referatas 2008 m. boriseviciene
Darbo tikslas – įvertinti menedžmento apskaitos privalomumus.Darbo objektas – menedžmento apskaita.Darbo uždaviniai:1. Pateikti menedžmento apskaitos sampratą.2. Palyginti finansinės ir...

Apskaitos egzamino paruoštukė

Apskaita Paruoštukė digimonsita
Pinigai ir pinigų ekvivalentai – visi įmonės turimi pinigai vietine ir užsienio valiuta ir jų ekvivalentai, pvz. Gryni pinigai kasoje ir bankų sąskaitose,...

Apskaitos pagrindiniai tikslai

Apskaita Prezentacija 2013 m. rasa13
Apskaitos dokumentas – popierinis arba elektroninis liudijimas, patvirtinantis ūkinę operaciją arba ūkinį įvykį ir turintis rekvizitus, pagal kuriuos galima nustatyti ūkinės operacijos arba...

Apskaitos pagrindų individualus darbas nr. 2

Apskaita Referatas 2016 m. rogaite
Darbo tikslas: Buhalterinės apskaitos individualų darbą atlikau praktines užduotis, pagal paskirtus variantus. Susipažinau su paskirtais dokumentais, juos aprašiau ir pateikiau prieduose. ...