Pagrindinės apskaitos prielaidos ir jų taikymo problemos

12 psl. / 2705 žod.

Ištrauka

Pasaulyje veikia Tarptautinių apskaitos standartų taryba – iš įvairių visuomeninių pasaulinių organizacijų sudaryta privati institucija. Vedant apskaitą ir finansinę atskaitomybę pagal skirtingas metodikas, duomenys tampa nepalyginami, todėl svarbiausias TAS tarybos tikslas ir buvo pasauliniu mastu suderinti ir unifikuoti apskaitos taisykles. Didžiausiomis standartų unifikavimo propaguotojomis tapo pasaulinės vertybinių popierių biržos.
Taigi pagrindinis TAS kūrimo tikslas ir buvo sukurti tam tikras visam pasauliui bendras taisykles, pagal kurias būtų galima surinkti vienodą finansinę informaciją. Tačiau iš karto reikėtų pabrėžti, kad tie standartai nėra įstatymai, kurių reikalaujama griežtai ir be išlygų laikytis.
Europos Sąjunga, kaip žinome, irgi turi savo apskaitos reglamentus (direktyvas), tačiau, neoficialiais duomenimis, pripažįstama, kad jos reglamentai nėra visiškai geri, todėl nuspręsta tam tikrais atvejais pasinaudoti jau sukurtais Tarptautiniais apskaitos standartais.
Mūsų įstatymų leidėjai turi retų sugebėjimų – rašydami įstatymus viską taip sujaukia, kad prireikia ne vienerių metų juos išpainioti kaišiojant įvairias pataisas, poįstatyminius aktus. Panašaus likimo sulaukė ir prieš dvejus metus priimtas Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas – jo spragas tenka lopyti iki šiol.
Įstatymų leidėjai paspendė tokius spąstus, kad jeigu sąžiningas verslininkas šį punktą skaitytų ir vykdytų paraidžiui, jį užgultų neįveikiama problemų našta.
Prieš kurį laiką Lietuvą pasiekė Europos Sąjungos direktyva. Mūsų valstybė buvo paraginta apskaitą ir finansinę atskaitomybę pradėti tvarkyti pagal Tarptautinius apskaitos standartus (TAS). Pas mus tai suprasta pažodžiui – kaip įsakymas, ir šis punktas buvo kaipmat buvo įtrauktas į naująjį įstatymą. Negana to, paskubomis buvo nustatyta šio straipsnio įsigaliojimo data.
Darbo tikslas - išnagrinėti pagrindines apskaitos prielaidas ir jų taikymo problemas.
Darbo uždaviniai:
• apžvelgti tarptautinius standartus
• susipažinti su pagrindinėm apskaitos prielaidom
• išanalizuoti jų taikymo problemas


Turinys

 • Įvadas1
 • 1. TAS2
 • 2. Pagrindinės apskaitos prielaidos3
 • 2.1 Ekonominė realybė ir skaidrumas3
 • 2.2 Atsargumas3
 • 2.3 Įvykiai po balanso4
 • 2.4 Reikšmingumas5
 • 2.5 Veiklos tęstinumas6
 • 2.6 Kaupimas7
 • 2.7 Nuoseklumas ir palyginamumas8
 • 3. TAS taikymo problemos9
 • Išvados10
 • Literatūros sąrašas11

Reziumė

Autorius
bigis
Tipas
Referatas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 31, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
12 psl.

Susiję darbai

Apskaitos pagrindų individualus darbas

Apskaita Referatas 2013 m. karolyte038
Darbe nagrinėjami buhalteriniai apskaitos dokumentai, kitaip dar vadinami pirminiais apskaitos dokumentais. Apskaitos dokumentai – tai informacijos apie įmonės valdomo turto, įsipareigojimų, pajamų ir...

Apskaitos pagrindai

Apskaita Referatas 2008 m. boriseviciene
Darbo tikslas – įvertinti menedžmento apskaitos privalomumus.Darbo objektas – menedžmento apskaita.Darbo uždaviniai:1. Pateikti menedžmento apskaitos sampratą.2. Palyginti finansinės ir...