Korupcijos prevenciją ir kontrolę reglamentuojančių aktų sistema Lietuvoje

20 skaidr.

Ištrauka

•Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programa pateikia tokį korupcijos apibrėžimą: •„korupcija – bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant asmenų ir valstybės interesams“.


Reziumė

Autorius
krkevalait
Tipas
Prezentacija
Dalykas
Teisė
Kaina
€1.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 2, 2021
Publikuotas
2021 m.
Apimtis
20 skaidr.

Susiję darbai

Teisminės valdžios sistema Lietuvoje

Teisė Referatas elderx
1990 m. kovo 11 d. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę teisėsaugos sistemos reforma buvo ir tebėra vykdoma intensyviai, todėl neretai skubotai ir nėra baigta. Juk,...

Lietuvos nacionalinė sveikatos sistema

Teisė Referatas 2015 m. gintarea0
Darbas apie Lietuvos nacionalinę sistemą, kaip ji kūrėsi, jos veikimą,princupus, ją reglamentuojančius teisės aktus bei jų paaiškinimai.

Žemės sklypų registravimo sistema Lietuvoje

Teisė Referatas justyyyynka
Aktualumas. Že­mės skly­pas – tai te­ri­to­ri­jos da­lis, tu­rin­ti nu­sta­ty­tas ri­bas, ka­dast­ro duome­nis ir įre­gist­ruo­ta Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­re. Že­mės skly­pas re­gist­ruo­ja­mas prieš tai su­pro­jek­ta­vus...