Ar visuomenei reikalingi rašytojai moralistai? Savo požiūrį pagrįskite lietuvių literatūros pavyzdžiais

3 psl. / 921 žod.

Ištrauka

Kiekvienas literatūros kūrinys, kaip ir jo autorius yra unikalus. Juk visi rašytojai turi savo stilių, rašymo niuansų bei subtilybių. Tad skiriasi ir tai, ką jie savo kūriniuose nori perteikti skaitytojui. Vieni rašytojai tiesiog nori skaitovą nukelti į fantazijų pasaulį, leisti jam atitrūkti nuo realybės, kai tuo tarpu kiti renkasi savotišką mokytojo rolę. Tokio tipo rašytojai yra tarsi moralistai ir gyvenimo tiesos skleidėjai. Šiandien savo kalboje, pasiremdama lietuvių literatūros pavyzdžiais aptarsiu, ar mūsų visuomenei yra reikalingi rašytojai moralistai?
Kad geriau suprastume dabartinę situaciją, mes privalome nusikelti į praeitį. Manau, kad būtent praeityje rašytojai buvo kur kas labiau moralistai nei yra dabar. Taip yra todėl, kad anksčiau literatūros atstovai jautėsi labiau atsakingi už tautos švietimą, gyvenimo vertybių perteikimą. Labai žymus moralistas buvo Mykalojus Daukša. Nors yra manoma, kad jis išsilavinimą įgijo užsienyje, Mikalojus Daukša buvo tikras savo šalies patriotas. M. Daukšos kūriniai pasižymi savitu stiliumi, turtinga kalba, juose pradėti vartoti iki tol negirdėti lietuviški naujadarai, kaip mokytojas, valia, įkvėpimas, išmintis ir daugelis kitų. Mylojus Daukša savo kūryboje nevengia moralizuoti ir auklėti tautiečių. Kūrinyje „Postilė“ Daukša parašė lenkišką pratarmę, kurioje kreipėsi į Lietuvos visuomenę, skatindamas kurti raštiją lietuvių kalbai. Pratarmėje reiškiama naujųjų laikų tautos suverenumo samprata, aukštinama gimtoji kalba, pabrėžiama jos svarba tautai ir valstybei. Rašytojas taip pat išreiškia savo didžiulį norą pasitarnauti gimtajam kraštui. Būtent dėl didžiulės meilės savo šaliai ir jos gyventojams, jis nusprendžia iš užsienio kalbų išversti katalikiškas maldas. Taigi, Mikalojaus Daukšos kūrinyje „Postilė“, kaip ir būdinga to meto literatūrai, skleidžiamos tautinės ir religinės vertybės. Rašytojas nevengia moralizuoti ir savo pavyzdžiu skatina kitus šalies intelektualus prisidėti prie tautos kultūros puoselėjimo. Manau, kad būtent dėka tokių asmenybių kaip Mykalojus Daukša šiandien galime pasidžiaugti turėdami laisvą Lietuvą.


Reziumė

Autorius
gretukiss
Tipas
Rašinys
Dalykas
Literatūra
Kaina
€1.89
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 23, 2014
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
3 psl.

Susiję darbai

„Tai, kad dabar reikalaujama „hepiendų“, liudija pakitusią nuostatą. Mes norime, kad viskas gerai baigtųsi. Duokite mums laimingą pabaigą! Duokite prekę!“ (poetas S. Geda) Ar ši mintis taikytina tik šių dienų literatūrai? Savo požiūrį pagrįskite lietuvių literatūros pavyzdžiais

Literatūra Rašinys juodra
Literatūra kiekvienam žmogui padeda atrasti dvasines vertybes, susivokti savyje, atrasti didžiausias savo baimes bei gyvenimo džiaugsmus. Deja, šiuolaikinis žmogus nenori pažinti savęs. Jis...