Koks yra pagrindinis filosofijos klausimas? (pagal Karlą Jaspersą)

4 psl. / 795 žod.

Ištrauka

Pagrindinis Jasperso filosofijos klausimas yra: kas yra būtis? Arba šiek tiek tiksliau: kokia yra būties prasmė? Šis patikslinimas atskleidžia Jasperso filosofijos individualią būties problemą, jis kelia kaip būties žmogiškosios prasmės problemą. Jaspersui rūpi ne būtis pati savaime, kaip būtis anapus žmogaus. Jis mano, kad būtis negali būti paaiškinta nei kaip Dievas (Tomas Akvinietis), nei kaip idėja (Plutonas), nei kaip substancija (Aristotelis). Jam rūpi tai, kaip ir kur būtis prasiskverbia į žmogaus matymą, ką būtis reiškia žmogui konkrečioje daiktiškoje situacijoje esančiai būtybei. Jasperso įsitinimu, žmogus negali persikūnyti į Dievą, žmogaus protas nėra dieviškas, jis tik žmogiškas, todėl baigtinis ir ribotas, toks baigtinis protas nepajėgus atverti pačią būtį.


Reziumė

Autorius
ruby24
Tipas
Rašinys
Dalykas
Filosofija
Kaina
€1.89
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 9, 2015
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
4 psl.

Susiję darbai

Filosofijos įvado egzamino klausimai

Filosofija Konspektas lauryytia
1. Kas ir kada suformulavo pirmąjį filosofijos apibrėžimą? Filosofija yra sudurtinis graikų kalbos žodis iš phileo – myliu ir sophia – išmintis. Markas...

Dievo nepažinumo problema Karlo Bartho filosofijoje

Filosofija Referatas 2013 m. dabingdon
Karlo Bartho teologinė mintis skleidėsi jam augant liberališkojo prostentantizmo tradicijoje. Šis šveicarų protestantų teologas paskelbė radikalų pokytį protestantizme – Barthas Dievą paskelbė visiškai...