Dievo nepažinumo problema Karlo Bartho filosofijoje

13 psl. / 2973 žod.

Ištrauka

Karlo Bartho teologinė mintis skleidėsi jam augant liberališkojo prostentantizmo tradicijoje. Šis šveicarų protestantų teologas paskelbė radikalų pokytį protestantizme – Barthas Dievą paskelbė visiškai atskiru „Kitu“ ir taip tapo didžiausiu liberalų kritiku. Toks radikalumas lėmė tai, kad jo teologinė filosofija buvo pradėta vadinti Barthianizmu, kaip naujo tipo teologija. Kas įdomu - pabrėžęs Dievo kitybę ir neprieinamumą žmogui, jis „išplėšė“ Dievą iš pasaulietinio gyvenimo ir Dievo paieškos bei pačio tikėjimo prasmė tapo didesnėmis problemomis nei iki šiol.Visgi, Karlo Bartho filosofijoje pagrindinis yra ne Dievo klausimas. Apie Dievą negalima pasakyti nieko, todėl Barthas nuo Dievo klausimo izoliuojasi, o pagrindine problema tampa žmogaus prasmė. Jis klausia - ką gi reiškia žmogaus buvimas pasaulyje kaip tikėjimo aktas. Priešingai nei ankstesnesnių tradicijų teologai, Barthas bando susitelkti ne ties metafizika, o ties žmogaus egzistencija, kurią bandant įprasminti, Barthas pateikia labai aktualų tikinčiojo žmogaus gyvenimo modelį. Posūkis į aktualumą tapo viena iš mano paskatų šiam darbui.Iškeldama prielaidą, kad Bartho filosofijoje Dievas yra neprieinamas žmogaus supratimui nei a priori, nei gali būti išvedamas iš istorinio konteksto, gamtos reiškinių nei jokiais kitais būdais, ginsiu tezę, kad Dievas suteikia prieigą žmogui prie jo „kitybės“ ir galios tik per jo apreiškimą, kuris atsiskleidžia Jėzaus Kristaus prisikėlimo istoriniame akte, kuris aprašomas Biblijoje. Taip Dievas atsiskleidžia žmogui ir Jėzus tampa Dievo žodžiu. Dievo tobulumas, įkūnytas per žmogiškąjį Jėzų Kristų atnešė žmonėms pažadą dėl amžinojo gyvenimo po mirties. Pirmojoje darbo dalyje panagrinėsiu Karlo Bartho kritiką jį įtakojusioms tradicijoms, pratęsdama Bartho alternatyviais probleminių vietų sprendimo būdais – Dievo pažinimo redukavimo iš pasaulietinio gyvenimo negalimumą ir Dievo plotmės bei žmogiškojo gyvenimo atskyrimo būtinybę. Pateikus mintį, kad Dievo pažinimas žmonėm neprieinamas, antrojoje dalyje paaiškinsiu kaip tuomet žmogui pateikimi turiniai apie Dievą. Aptarus tai, kad Dievas tik „leidžiasi“ pažįstamas žmonėms, trečiojoje darbo dalyje pateiksiu žmogiškojo tikėjimo prasmę. Visa tai atliksiu pasitelkdama Karlo Bartho opusą „Laiškai Romiečiams“, skaitant jį ne originalia anglų kalba, pasitelkiant kritinę literatūrą (taip pat anglų kalba), nurodytą literatūros sąraše.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • I. RELIGINIŲ TRADICIJŲ ĮTAKA KARLO BARTHO FILOSOFIJAI4
 • 1.1. Pasaulietiškumo ir religijos perskyra4
 • 1.2. Žmogiškojo ir dieviškojo pasaulių perskyra5
 • 1.3. Ontologinių klausimų „neliečiamumas“6
 • II. DIEVO APREIŠKIMAS ŽMONĖMS8
 • 2.1. Apreiškimo svarba žmogui8
 • 2.2. Jėzaus Kristaus vaidmuo Biblijoje9
 • III. TIKĖJIMO PRASMĖ11
 • IŠVADOS12
 • LITERATŪRA13

Reziumė

Autorius
dabingdon
Tipas
Referatas
Dalykas
Filosofija
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 4, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
13 psl.

Susiję darbai

Mirties problema filosofijoje

Filosofija Referatas lukask
Vienas svarbiausių veiksnių, vienijančių žmoniją, yra mirtis. Dar negimė toks žmogus, kuris būtų nemirtingas, ir kuriam visiškai nerūpėtų mirties problema. Visi mes mirštame,...

Absurdo filosofija

Filosofija Referatas 2013 m. just_gjp
Kiekvieną dieną mes susiduriame su absurdiškomis situacijomis, kurios vieniems sukelia juoką, o kitiems nerimą. Bet dauguma mūsų nesupranta kodėl visa tai vyksta, kodėl...

Kas yra filosofija?

Filosofija Referatas 2016 m. ddominyka
Remiantis A. Anzenbacher vadovėliu "Filosofijos įvadas" analizuojama ir samprotaujama kas yra filosofija?