Humanitariniai mokslai / Literatūra

Kultūra ir visuomenė visų pirma laikosi veiklių ir darbščių žmonių dėka. Pristatykite kelias tokias asmenybes, turėjusias didelės įtakos lietuvių kultūros ir visuomenės vystymuisi

0 atsiliepimų
Autorius:

XIXa. pab. – XXa. pradž. Lietuva išgyveno ypatingą laikotarpį – Tautinį atgimimą. Prieš kalbant apie temos pavadinime minimą aspektą – darbščius, veiklius žmones, kurie turėjo didžiausios įtakos kultūros ir visuomenės vystymuisi, reikia aptarti pačią Tautinio atgimimo sąvoką. Tautinis atgimimas – XIX a. pr. prasidėjęs lietuvių tautinių jausmų gaivinimo ir ugdymo laikotarpis, kai buvo siekiama atgaivinti Lietuvos istoriją, puoselėti kalbą, ugdyti raštiją. Reiškinys dar vadinamas Lietuvių tautiniu sąjūdžiu. Lietuvių tautinio atgimimo aplinkybes lėmė pirmiausia kelių žmonių įtaka: Simono Daukanto romantiškai vaizduojama Lietuvos istorija, iškeliama mintis apie savos, tautinės valstybės sukūrimą; Jono Šliūpo pirmą kartą iškelta politinės Lietuvos nepriklausomybės idėja, noras sumažinti lenkų įtaką Lietuvoje; Povilo Višinskio suformuota nacionalinės demokratijos samprata, iškeliamas šūkis „Lietuva – lietuviams” (tiesa, jo suprasti nereiktų kaip nors pagal šiuolaikinę sampratą; šiandien sakytume, kad tai netolerancijos apraiška, o tuomet nacionalizmas buvo neatsiejama Tautinio atgimimo dalis). Pagrindiniai Tautinio atgimimo židiniai buvo Vilniaus universitetas, Sankt Peterburgas, kuriame vienu metu gyveno Simonas Daukantas bei Varnių ir Žemaičių vyskupystė, kuriai vadovavo Motiejus Valančius (ten buvo padedama knygnešiams; paskelbta priešinimosi rusinimui programa). Svarbiausi pasaulietiniai leidiniai, prisidėję prie Lietuvos valstybingumo siekio ir kultūros stiprėjimo buvo „Aušra“ (pirmasis slaptas pasaulietinis lietuviškas laikraštis, leistas Sumanytojas ir pirmasis redaktorius – Jonas Basanavičius) ir „Varpas“ (slaptas lietuviškas laikraštis, kurį sumanė ir leidimu rūpinosi Vincas Kudirka). Spauda, ko gero, buvo vienas svarbiausių Tautinio atgimimo postūmių, taigi šįsyk pasirinkau kalbėti apie ką tik paminėtus pirmųjų lietuviškų laikraščių autorius – Joną Basanavičių ir Vincą Kudirką. Remsiuosi jų biografijos faktais, istoriniu kontekstu ir savo asmenine kultūrine patirtimi.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
954 žodžiai (-ų)
Lygis:
Mokykla
Atsisiųsti

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
1831–1863 m. laikotarpio visuomenės veikėjai, kultūros ir mokslo draugijos
Rašinys 1831–1863 m. laikotarpio visuomenės veikėjai, kultūros ir mokslo draugijos

1831 – 1863m. Lietuvos kultūriniame gyvenime ir toliau viešpatavo feodalų klasės atstovai. Jauną ir silpną [...]

Kokį poveikį kultūrai ir visuomenei daro kryptingai veikianti asmenybė?
Rašinys Kokį poveikį kultūrai ir visuomenei daro kryptingai veikianti asmenybė?

   „Jei tavo veiksmai įkvepia kitus svajoti daugiau, mokytis daugiau, nuveikti daugiau ir tapti [...]

Kokį poveikį kultūrai ir visuomenei daro kryptingai veikianti asmenybė? (M. Mažvydas ir J. Basanavičius)
Rašinys Kokį poveikį kultūrai ir visuomenei daro kryptingai veikianti asmenybė? (M. Mažvydas ir J. Basanavičius)

John Quincy Adams yra pasakęs: „Jei tavo veiksmai įkvepia kitus svajoti daugiau, mokytis daugiau, nuveikti [...]

Kokį poveikį kultūrai ir visuomenei daro kryptingai veikianti asmenybė?
Rašinys Kokį poveikį kultūrai ir visuomenei daro kryptingai veikianti asmenybė?

Lietuvoje nuo seno atsirasdavo iškilių asmenybių, kurios darė stiprią įtaką šalies kultūrai, visuomenei ir literatūriniam [...]

Kurį lietuvių kultūros reiškinį – literatūrą, kiną, teatrą – ir kodėl laikytumėte didžiausia visų laikų tautos kultūrine vertybe? Pristatykite jį ir pagrįskite savo pasirinkimą.
Rašinys Kurį lietuvių kultūros reiškinį – literatūrą, kiną, teatrą – ir kodėl laikytumėte didžiausia visų laikų tautos kultūrine vertybe? Pristatykite jį ir pagrįskite savo pasirinkimą.

Lietuvių kalvos potemė įvertinta 10. Kiekviena šalis turi unikalius, tik jai vienai būdingus kultūros reiškinių bruožus [...]

Lietuvos viešojoje erdvėje vykstančiose diskusijose dažnai pasigendama kultūringo, pagarbaus santykio su pašnekovu. Kaip vertinate mūsų visuomenės diskusijų kultūrą? Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais
Rašinys Lietuvos viešojoje erdvėje vykstančiose diskusijose dažnai pasigendama kultūringo, pagarbaus santykio su pašnekovu. Kaip vertinate mūsų visuomenės diskusijų kultūrą? Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais

Kalbos etiketas – nusistovėjusios kalbinio bendravimo normos, rodančios mandagius ar pagarbius pašnekovų santykius. Etiketo turi [...]

Kurį lietuvių kultūros reiškinį – literatūrą, kiną, teatrą – ir kodėl laikytumėte didžiausia visų laikų tautos kultūrine vertybe? Pristatykite jį ir pagrįskite savo pasirinkimą
Rašinys Kurį lietuvių kultūros reiškinį – literatūrą, kiną, teatrą – ir kodėl laikytumėte didžiausia visų laikų tautos kultūrine vertybe? Pristatykite jį ir pagrįskite savo pasirinkimą

Kiekviena šalis turi unikalius, tik jai vienai būdingus kultūros reiškinių bruožus, susiformavusius per visą jos [...]

Kurį lietuvių kultūros reiškinį – literatūrą, kiną, teatrą – ir kodėl laikytumėte didžiausia visų laikų vertybe? Pristatykite jį ir pagrįskite savo pasirinkimą
Rašinys Kurį lietuvių kultūros reiškinį – literatūrą, kiną, teatrą – ir kodėl laikytumėte didžiausia visų laikų vertybe? Pristatykite jį ir pagrįskite savo pasirinkimą

Nuo senų laikų žmonės kūrė: rašė knygas, režisavo filmus, statydavo spektaklius. Tokie užsiėmimai teikdavo laimę [...]

Maironio poveikis lietuvių kultūrai ir visuomenei
Rašinys Maironio poveikis lietuvių kultūrai ir visuomenei

Maironis – naujosios lietuvių poezijos pradininkas, spaudos draudžiamojo laikotarpio didžiausias poetas, savo poezijoje išreiškęs to [...]

Kokį poveikį kultūrai ir visuomenei darė Vinco Kudirkos veikla ir kūryba?
Rašinys Kokį poveikį kultūrai ir visuomenei darė Vinco Kudirkos veikla ir kūryba?

„ Jei tavo veiksmai įkvepia kitus svajoti daugiau, mokytis daugiau, nuveikti daugiau ir tapti kažkuo [...]

Stiprios ir kryptingos asmenybės poveikis tautos laisvei, kultūrai ir visuomenei
Rašinys Stiprios ir kryptingos asmenybės poveikis tautos laisvei, kultūrai ir visuomenei

Asmenybės poveikis gimtajam kraštui yra dažna tema Lietuvių rašytojų kūriniuose. Nuo seno lietuvių kultūroje šviesuoliai [...]

Kurį lietuvių kultūros reiškinį – literatūrą, kiną, teatrą – ir kodėl laikytumėte didžiausia visų laikų tautos kultūrine vertybe? Pristatykite jį ir pagrįskite savo pasirinkimą
Rašinys Kurį lietuvių kultūros reiškinį – literatūrą, kiną, teatrą – ir kodėl laikytumėte didžiausia visų laikų tautos kultūrine vertybe? Pristatykite jį ir pagrįskite savo pasirinkimą

Lietuvos kultūra – tai Lietuvos teritorijos gyventojų dvasinės veiklos ir bendravimo produktų bei priemonių visuma [...]