Karjeros reikšmė žmogaus socializacijos procese

5 psl. / 971 žod.

Ištrauka

Pastaruoju metu vis dažniau yra kalbama apie karjerą. Karjeros procesas yra sudėtingas, nėra „vieno teisingo būdo“ jai pasiekti. Galbūt todėl specialistus domina įvairūs aspektai, susiję su karjeros procesais. Ne mažiau yra kalbama apie karjeros reikšmę žmogaus asmenybei ir socializacijai. Šiame darbe bus rašoma apie karjeros reikšmę žmogaus socializacijos procese.

Pasak I. Leliūgienės (2003), socializacija – tai vaiko "įvedimo" į visuomenę procesas, t. y. perteikimas tam tikros socialinės patirties (žinių, vertybių, elgesio taisyklių ir normų, nuostatų). Tai yra ilgas ir sudėtingas procesas. Įvairių socialinių institucijų vaidmuo vaiko socializacijos raidoje nevienodas. Socializacijos institucijomis, prasmingai veikiančiomis vaiką, laikoma: šeima, kultūra, religija ir švietimas. J.Vaikevičius (1995) socializaciją apibrėžia kaip žmogaus adaptavimąsi jį supančioje žmonių bendruomenėje (cit. Ž. Vaidachovičienė, p. 8). A.Juodaitytė (2002) socializaciją vadina procesu, kurio metu individas įsijungia į visuomenę, jos struktūrinius padalinius (socialines grupes ir bendrijas, institutus, organizacijas), perima jų sukauptą patirtį, socialines vertybes ir normas, formuoja socialiai reikšmingus asmenybės bruožus (cit. Ž. Vaidachovičienė, p. 9).

Anot V. Stanišauskienės (2005), karjeros sąvoka kildinama iš lotyniško žodžio „carraria“, reiškiančio žmogaus gyvenimo keli­ą arba iš prancūziško „carriere“, įvardinančio veikimo sritį, profesiją. Šie sąvokos paaiškinimai rodo, kad galimi skirtingi karjeros supratimai: vienas susijęs su konkrečia veikla, kitas – su gyvenimo kelio planavimu ir šio plano įgyvendinimu. Nuo karjeros sąvokos neatsiejama ir „Karjeros kompetencija“. V. Stanišauskienės (2005) nuomone, ši kompetencija – visa eilė šiuolaikiniame darbo pasaulyje žmogui būtinų gebėjimų bei asmeninių savybių, kuriuos jis gali sėkmingai pritaikyti praktikoje.

Galima daryti prielaidą, kad karjera turi atitinkamą reikšmę žmogaus socializacijai. Nes švietimas, kaip socialinė institucija, turi svarbos vaiko socializacijos procesui, o tam tikri karjeros sėkmės nuopelnai gali būti priskiriami švietimui bei mokslui (bet nebūtinai). Toliau bus analizuojami mano pasvarstymai, kokią reikšmę žmogaus socializacijai turi karjera.


Turinys

  • Įvadas.
  • Socializacijos samprata.
  • Karjeros samprata.
  • Mintys ir pastebėjai apie karjeros reikšmę žmogui.
  • Išvados.

Reziumė

Autorius
longevity
Tipas
Rašinys
Dalykas
Edukologija
Kaina
€1.89
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 16, 2016
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
5 psl.

Susiję darbai

Profesinė socializacija

Edukologija Referatas 2010 m. daiva skir
Mes gyvename atviroje, demokratinėje visuomenėje, kurioje ypač dabar esame stipriai susaistyti su kitais žmonėmis. Kiekvienas iš mūsų, norime to ar nenorime, esame įtraukiami...

Socializacijos problema 2-3 metų amžiaus vaikams

Edukologija Tyrimas 2012 m. rasa13
Vaikų darželis tai pirmoji vaikų ugdymo įstaiga, kurioje vyksta vaiko susipažinimas su socialine aplinka: naujais žmonėmis, būriu savo bendraamžių, auklėtojomis, kurios tampa dar...

Socializacijos procesas vaikų globos namuose

Edukologija Referatas 2008 m. siekiantipazinti
Jau nuo neatmenamų laikų žmonės mokosi. Šių dienų pasaulyje mokslas, žinios ir nuolatinis asmens tobulėjimas yra ne tik fizinio asmens išlikimo pagrindas, bet...

Ugdymas ir socializacija

Edukologija Referatas 2010 m. siekiantipazinti
Remiantis dokumentų analize, darbe pateikiamas Montessori, Suzuki, Valdorfo, Jėzuitų sistemų analizė ir palyginimas