Ekonomika ir verslas / Vadyba

VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro ir žuvininkystės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos funkcijos ir jų vertinimas

0 atsiliepimų
Autorius:
Abi įmonės, kurios bus analizuojamos referate, yra Lietuvos Respublikos valstybei pavaldžios institucijos. Taip pat jos įeina į Žemės ūkio ministerijos sudėtį. Šios įmonės, vykdydamos savo veiklą, vadovaujasi LR Konstitucija, LR Vyriausybės nutarimais, kitais įvairiais aktais ir savo nuostatais. Kaip ir kiekviena įmonė, taip ir šios, turi savo išsikeltus tikslus bei uždavinius, o jiems vykdyti atlieka tam tikras funkcijas, kurios bus aptartos šiame referate.
Darbo tikslas – atrinkti svarbiausias VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro bei Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos funkcijas ir susisteminti informaciją apie jų vykdymą.
Uždaviniai:
1. Αtrinkti svarbiausias pasirinktų institucijų funkcijas.
2. Susisteminti informaciją apie institucijų aprašytų funkcijų vykdymą.
3. Įvertinti institucijų funkcijų vykdymą.
Tyrimo metodai: teisės aktų, statistinių duomenų analizė, sisteminimas ir apibendrinimas.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2980 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. VĮ ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRO FUNKCIJOS IR JŲ VERTINIMAS4
  • 1.1. VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro funkcijos4
  • 1.2. VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro funkcijų vykdymo vertinimas6
  • 2. ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS FUNKCIJOS IR JŲ VERTINIMAS9
  • 2.1. Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos funkcijos9
  • 2.2. Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos funkcijų vykdymo vertinimas11
  • IŠVADOS13
  • LITERATŪRA14

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Žemės ūkio bendrovių vadovų kompetencijų vertinimas
Diplominis darbas Žemės ūkio bendrovių vadovų kompetencijų vertinimas

Temos aktualumas, naujumas. Šiuolaikinėse organizacijose žinių valdymas tampa vis svarbesniu aspektu, siekiant įmonės tikslų bei [...]

Lietuvos žemės ūkio srities modernizavimo planas (kaimo plėtra)
Referatas Lietuvos žemės ūkio srities modernizavimo planas (kaimo plėtra)

Temos aktualumas. Lietuvos įstojimas į Europos sąjungą sudarė esminių pokyčių galimybę žemės ūkyje. Tie pokyčiai [...]

Lietuvos žemės ūkio raida
Referatas Lietuvos žemės ūkio raida

Žemės ūkis – ūkio šaka, kurioje žemė yra naudojama maistui išgauti, užauginti maistinius išteklius ir [...]

Žemės ūkio kooperatyvų organizavimas
Referatas Žemės ūkio kooperatyvų organizavimas

Pasaulis nenustojamai keičiasi, versdamas keistis joje esančius individus ir jų veiklą. Žengiame į idėjų, technologijų [...]

Socialinė praktika Žeimelio žemės ūkio mokykloje
Praktikos ataskaita Socialinė praktika Žeimelio žemės ūkio mokykloje

Šiuo metu vis labiau išryškėja įvairios socialinės problemos įvairiuose sluoksniuose ir žmonių grupėse bei bendrijose.

Žemės ūkio technika: dalelių skrajumas, kritinis oro greitis teoriniai aspektai ir eksperimentiniai metodai bei techninės priemonės
Referatas Žemės ūkio technika: dalelių skrajumas, kritinis oro greitis teoriniai aspektai ir eksperimentiniai metodai bei techninės priemonės

Žemės ūkio mašinos palengvina sunkų žemdirbio darbą. Jomis darbai atliekami daug sparčiau, pasiekiamas didesnis darbo [...]

Bendroji žemės ūkio politika
Referatas Bendroji žemės ūkio politika

Europos Sąjungoje (ES) dominuoja kaimiškos vietovės, o jų šiandienę išvaizdą suformavo žmogaus darbas ir veikla.

Žemės ūkio sektoriaus problemos Lietuvoje
Referatas Žemės ūkio sektoriaus problemos Lietuvoje

Šalies ekonomikai didelės įtakos turi žemės ūkio veikla. Žemės ūkio sektorius yra neatsiejama mūsų gyvenimo [...]

Žemės ūkio  tarptautinio marketingo strategijų lyginamoji analizė
Referatas Žemės ūkio tarptautinio marketingo strategijų lyginamoji analizė

Esant nepastovioms politinėms, ekonominėms ir kitokioms aplinkybės nei viena įmonė negali būti užtikrinta dėl savo [...]

Žemės ūkio bendrovės projektas
Verslo planas Žemės ūkio bendrovės projektas

Temos aktualumas. Verslo projekto valdymas – šiuo metu išties populiarus darbų atlikimo būdas ir terminas.

Vandens ūkio verslo aplinka ir įmonių veiklos rizikos vertinimas
Referatas Vandens ūkio verslo aplinka ir įmonių veiklos rizikos vertinimas

Kiekviena įmonė, siekdama išlikti konkurencinga ir moderni, privalo tobulėti bei keistis, priimti šiuolaikines naujoves ir [...]

ES prekyba žemės ūkio produktais su trečiosiomis šalimis
Referatas ES prekyba žemės ūkio produktais su trečiosiomis šalimis

Darbe analizuojama tarptautinės prekybos įtaka ES bendrajai žemės ūkio politikai bei teisiniais ES prekybos ryšių [...]

Žemės ūkio tarša
Prezentacija Žemės ūkio tarša

Problemos susijusios su žemės ūkiuPesticidai Amoniakas Nitratai 2. Vandens telkinių tarša [...]

Žemės ūkio darbų mechanizavimas
Referatas Žemės ūkio darbų mechanizavimas

Lietuvos ūkiuose, kasmet pastebime dirbant ūkininkus, bendroves su nauja technika, dar neseniai žvalgėmės į John [...]

Žemės ūkio bendrovės projekto valdymo analizė
Verslo planas Žemės ūkio bendrovės projekto valdymo analizė

Temos aktualumas. Verslo projekto valdymas – šiuo metu išties populiarus darbų atlikimo būdas ir terminas.