VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro ir žuvininkystės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos funkcijos ir jų vertinimas

14 psl. / 2980 žod.

Ištrauka

Abi įmonės, kurios bus analizuojamos referate, yra Lietuvos Respublikos valstybei pavaldžios institucijos. Taip pat jos įeina į Žemės ūkio ministerijos sudėtį. Šios įmonės, vykdydamos savo veiklą, vadovaujasi LR Konstitucija, LR Vyriausybės nutarimais, kitais įvairiais aktais ir savo nuostatais. Kaip ir kiekviena įmonė, taip ir šios, turi savo išsikeltus tikslus bei uždavinius, o jiems vykdyti atlieka tam tikras funkcijas, kurios bus aptartos šiame referate.
Darbo tikslas – atrinkti svarbiausias VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro bei Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos funkcijas ir susisteminti informaciją apie jų vykdymą.
Uždaviniai:
1. Αtrinkti svarbiausias pasirinktų institucijų funkcijas.
2. Susisteminti informaciją apie institucijų aprašytų funkcijų vykdymą.
3. Įvertinti institucijų funkcijų vykdymą.
Tyrimo metodai: teisės aktų, statistinių duomenų analizė, sisteminimas ir apibendrinimas.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. VĮ ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRO FUNKCIJOS IR JŲ VERTINIMAS4
  • 1.1. VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro funkcijos4
  • 1.2. VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro funkcijų vykdymo vertinimas6
  • 2. ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS FUNKCIJOS IR JŲ VERTINIMAS9
  • 2.1. Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos funkcijos9
  • 2.2. Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos funkcijų vykdymo vertinimas11
  • IŠVADOS13
  • LITERATŪRA14

Reziumė

Autorius
julitaite
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 17, 2013
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
14 psl.

Susiję darbai

Žemės ūkio bendrovių vadovų kompetencijų vertinimas

Vadyba Diplominis darbas 2011 m. gredora
Temos aktualumas, naujumas. Šiuolaikinėse organizacijose žinių valdymas tampa vis svarbesniu aspektu, siekiant įmonės tikslų bei konkurencinio pranašumo. Mokslo, informacinių technologijų tobulėjimas dideliu greičiu...