Paauglių subkultūros

11 psl. / 2400 žod.

Ištrauka

Paauglystė – tai pereinamasis laikotarpis iš vaikystės į suaugusio žmogaus gyvenimą, trunkantis beveik visą dešimtmetį – nuo 11 iki 21 metų. Tai ypatingas amžiaus tarpsnis, vyksta greiti ir dideli pokyčiai visose paauglio gyvenimo srityse: bręsta kūnas, vystosi kognityvinės funkcijos, didėja socialiniai reikalavimai, plečiasi tarpasmeniniai santykiai, keičiasi emocinė sritis, formuojasi tapatumo jausmas ir t.t. visus šiuos pokyčius paauglys turi integruoti per gana trumpą laiką, kad galėtų sėkmingai prisitaikyti prie besikeičiančių vidinių ir išorinių reikalavimų. Gilūs vidiniai virsmai, vykstantys paauglio asmenybėje, sukelia daug nerimo ir ieškojimų (Kalpokienė ir Gudaitė, 2007).
I. Leliūgienė (2002) teigia, jog paauglystė yra laikoma rizikos amžiumi, nes tada pradeda sparčiai formuotis asmenybė, aktyviai vykti jos socializacija, atitinkamų vaidmenų prisiėmimas. Savojo „aš“ ieškojimas dažnai sukelia daugybė problemų, tai dažnai nesutarimas su suaugusiais, kurie paauglį vis dar laiko mažu vaiku. Jaunas žmogus pirmiausiai ieško atsakymą į klausimą: „Kas aš esu?“, nes iki paauglystės jis deklaravo tik tas formuluotes, kurias girdėjo iš tėvų. Paauglys ir jaunuolis pradeda ieškoti naujų savarankiškumo ir savivokos galimybių. Jei tėvai aiškiai apibrėžė tai, kas jie yra, jaunuoliui norisi išbandyti, patikrinti, ar tikrai taip yra, ar jis gali būti kuo nors kitu (Miselytė, 2009).
Jaunimas laikomas ypatinga amžiaus grupe, kuriai būdingi išskirtiniai poelgiai bei charakterio savybės, skiriančios jaunimą nuo vyresniosios kartos. Tarp tokių savybių – polinkis prieštarauti, maištauti. Tad jaunimas drąsiai laužo nusistovėjusias normas, vertybes, tradicijas ir kuria savas. Tai būtų galima paaiškinti E. Ericsono raidos teorija. Anot autoriaus, paauglystėje vyksta indentiškumo – vaidmenų neiškumo – krizė. Augantis ir besiformuojantis jaunas žmogus patiria fiziologinius pokyčius, jam svarbu įtvirtinti socialinius vaidmenis, vyksta tapatybės paieškos. Gindamiesi nuo diskomforto, identiškumo išsisklaidymo potyrio, kai kurie paaugliai padeda vienas kitam burdamiesi į gaujas, uždaras grupes, stereotipizuodami save, savo idealus ir priešus. Tad galime teigti, jog paauglystėje išgyvenami sunkumai, patiriama identiškumo krizė tampa svarbia jaunimo subkultūrų susidarymo priežastimi. Jaunuolis priima subkultūrinį tapatumą ir taip bent laikinai išsprendžia sunkumus (Žukauskienė, 2012).


Turinys

  • Įvadas3
  • Gotų subkultūra4
  • Interviu7
  • Išvados10
  • Literatūros sąrašas11

Reziumė

Autorius
argentum
Tipas
Referatas
Dalykas
Psichologija
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 11, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
11 psl.

Susiję darbai

Subkultūrų įtakos paaugliams tyrimas

Psichologija Tyrimas snapelape
Šių dienų intelektinės ir saviraiškos galimybės daro didelę įtaka paauglio idealų ir vertybių formavimuisi. Šiuo laikotarpiu vyksta anksčiau tėvų ir aplinkos įdiegtų vertybių...

Būdai užkirsti paauglių savižudybėm kelią

Psichologija Referatas 2009 m. aistelyteee
Temos aktualumas ir problema. Savižudybė - sudėtingas reiškinys, kuriuo nuo senų senovės domėjosi filosofai, teologai, gydytojai, sociologai, menininkai. Pasak prancūzų filosofo Albero Kamiu,...

Subkultūros Lietuvoje

Psichologija Referatas 2013 m. pangeja
Darbas, nagrinėjantis Lietuvoje paplitusias subkultūras bei subkultūrų ir paauglių sąsajas, pateikiamos išvados.

Vaiko ir paauglio stebėjimo praktika

Psichologija Praktikos ataskaita 2008 m. sarmi
Ugdymo institucijos VO “Gelbėkit vaikus” vaiko dienos centro “Duok ranką” pristatymas. Vaiko anamnezė (mergaitė, 8 metai). Vaiko stebėjimo analizė. Paauglio ( mergaitė, 12...