Privatumo socialiniuose tinkluose analizė

19 psl. / 4399 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Virtualių socialinių tinklų (Social Network Sites, SNS) toliau tekste (VST) banga, įsisiūbavusi vakaruose, milžinišku greičiu pasiekė visą pasaulį ir Lietuvą. Šis spartus ir lyg iš niekur kilęs bumas įnešė guvaus vėjo į internetinį pasaulį, sukeldamas didelį ažiotažą bei tapdamas daugelio vartotojų reikalingiausiu informacinių technologijų instrumentu. Visgi taip sparčiai augant virtualių socialinių tinklų masyvui, neišvengiamai atsiranda ir vis daugiau problemų su kuriomis turi kovoti jų savininkai bei vartotojai. Bene didžiausia socialinių tinklų problema galime įvardinti privatumą. Vis garsiau bei dažniau kalbama apie didžiules saugos spragas, kuriomis pasinaudoję programišiai lengvai pagrobia paprastų vartotojų asmeninę bei konfidencialią informaciją. Žvelgiant iš asmeninės pusės, ši tema yra aktuali, kadangi autorius darbo metu dažnai naudojasi virtualiais socialiniais tinklais – administruoja įmonės viešuosius profilius.
Darbo objektas. Virtualiųjų socialinių tinklų privatumo politika.
Darbo tikslas. Išnagrinėti virtualių socialinių tinklų privatumo politiką.
Darbo uždaviniai.
1. Apibrėžti privatumo bei privatumo socialiniuose tinkluose sąvoką;
2. Atlikti virtualių socialinių tinklų privatumo analizę. Didžiausio VST Facebook.com, profesionalams skirto VST LinkedIn.com, didžiausio mikro VST Twitter.com ir didžiausio Lietuvos VST One.lt analizes;
3. Atlikti tyrimą bei išsiaiškinti kaip atsakingai žmonės žiūri į savo privatumą socialiniuose tinkluose;
4. Nurodyti socialinių tinklų privatumo problemos sprendimo raidą.
Darbe naudoti metodai. Darbe naudojamas metodas – mokslinės bei publicistinės literatūros analizė. Kiekybinis tyrimas – apklausa. Taip pat remiamasi specializuotų leidinių pateikiama teorine medžiaga bei autoriaus profesine patirtimi. Kadangi virtualių socialinių tinklų privatumas yra nūdienos problema, šie tema mokslinės literatūros nėra tiek daug, tad pagrindinis darbo metodas yra rėmimasis gyvenimiškais pavyzdžiais, iš jų sekančiais autoriaus samprotavimais.
Naudota literatūra. Moksliniai straipsniai, tokie kaip HUMPHREYS, L; How much is too much? Privacy issues on Twitter. Taip pat BOYD, Danah M.; Social Network Sites: Definition, History, and Scolarship


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. PRIVATUMO BEI PRIVATUMO VIRTUALIUOSE SOCIALINIUOSE TINKLUOSE SĄVOKA4
  • 2. FACEBOOK.COM ANALIZĖ5
  • 2.1 Atvejo analizė – FaceNiff8
  • 3. LINKEDIN.COM ANALIZĖ9
  • 4. TWITTER.COM ANALIZĖ11
  • 4.1 Atvejo analizė – „FireSheep“13
  • 5. ONE.LT ANALIZĖ13
  • IŠVADOS16
  • NAUDOTA LITERATŪRA17

Reziumė

Autorius
megakriu
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.73
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 1, 2014
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
19 psl.

Susiję darbai

Lietuvos šilumos tinklų įmonės analizė

Vadyba Referatas eglekrug
Kiekvienos įmonės paskirtis – gaminti gamybos priemones, vartojimo reikmenis arba atlikti patarnavimus. Gamybos procese galima išskirti tris sudedamąsias dalis: darbą, darbo priemones ir...

AB "Šiaulių bankas" socialiniai atsakinga veikla

Vadyba Referatas 2014 m. rasa1995
Šiais laikais vis daugiau įmonių bando įsitraukti į šalies socialinį gyvenimą. Socialinės atsakomybės supratimas ir diegimas svarbus kiekvienai šiuolaikinei organizacijai. Norint užtikrinti visuomenės...

Twitter socialinio tinklo svarba įmonės veikloje

Vadyba Referatas justyyyynka
Socialininis tinklas ,,Twitter“ buvo įkurtas 2006 metų birželio mėnesį. „Twitter“ paskyroje nėra taip popiuliaru kelti įvairias netiesiogiai su įmonės veikla susijusias naujienas, tačiau...