Lietuvos darbo padėties ir užimtumo vertinimas 2007 - 2011m.

15 psl. / 2737 žod.

Ištrauka

Nuolat sparčiai besikeičiančioje visuomenėje yra labai svarbu suprasti, jog darbo padėtis nuolat keičiasi. Norint pasirinki tinkamą profesiją mes turime kruopščiai susipažinti su situacija darbo rinkoje. Kadangi, šiomis dienomis dažnai keičiasi profesijų paklausa todėl yra itin sunku prisitaikyti ir planuoti savo profesinę veiklą. Turime atsižvelgti į paklausiausias profesijas bei vyraujančias tendencijas, kurios turi įtakos sėkmingam tolimesniam darbui ir savęs tobulinimuisi. Sėkminga integracija į darbo rinką tai mūsų šalies palankus stiprinimas, socialinio, ekonominio, politinio gyvenimo srityse. Kiekvienas asmuo, siekia įsitvirtinti darbo rinkoje, daugumai žmonių yra labai svarbu užsitikrinti materialiai aprūpintą asmeninį gyvenimą bei atlikti savo, kaip piliečio pareigas visuomenėje. Darbo rinkos tikslingas funkcionavimas priklauso nuo kelių aspektų: darbo jėgos bei pasiūlos ir paklausos tarpusavio sąveikavimo.
Darbo objektas- Lietuvos darbo rinkos padėtis ir užimtumas 2007 - 2011 m .
Darbo tikslas- įvertinti Lietuvos darbo rinkos padėtį ir užimtumą 2007-2011 m.
Darbo uždaviniai:
1. Apibrėžti teorinius darbo rinkos principus, ir darbo rinkos pokyčius visuomenėje.
2. Išanalizuoti Lietuvos darbo padėtį ir užimtumą 2007 - 2011 m. Apibrėžti nedarbo sąvoką, bei išanalizuoti Lietuvos darbo dinamiką 2007 – 2011m. .
3. Išanalizavus darbo rinkos dinamiką 2007-2011 m., parengti Lietuvos darbo rinkos pokyčių išvadas.
Darbo metodika: Darbo padėtį ir užimtumą analizuojančios mokslinės literatūros nagrinėjimas, dokumentų (statistiniai dokumentai, Lietuvos darbo biržos veiklos ataskaitos ir kt.) analizė. Praktinis darbo skyrius aprašomas pasitelkiant įvairius duomenis publikuojamus Statistikos departamento prie LR Vyriausybės, Lietuvos darbo biržos tinklalapiuose. Darbo metu surinktų duomenų grafinis apdorojimas atliktas taikomąją programa Microsoft Office Excel, pateiktas darbo rezultatų apibendrinimas, analizė bei interpretavimas.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. DARBO RINKOS PADĖTIES IR UŽIMTUMO YPATUMAI TEORINIU ASPEKTU4
  • 1.1. Darbo rinkos samprata ir reikšmė4
  • 1.2. Gyventojų užimtumas ir nedarbas, rodikliai ir juos lemiantys veiksniai5
  • 1.3. Lietuvoje vykstančių pokyčių ir padėties apžvalga6
  • 2. LIETUVOS DARBO RINKOS IR GYVENTOJŲ UŽIMTUMO ANALIZĖ8
  • 2.1. Darbo rinkos padėties ir užimtumo dinamika 2007 – 2011 m. laikotarpiu8
  • 1 lentelė12
  • IŠVADOS14
  • LITERATŪRA15

Reziumė

Autorius
monikutja
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 2, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
15 psl.

Susiję darbai

Lietuvos prekybos balansas 2007-2011 metais

Ekonomika Referatas sejkutea
Norėdami nagrinėti Lietuvos prekybos balansą, visų pirma turėtume trumpai išsiaiškinti kas tai yra prekyba ir prekybos balansas. Pati prekyba, anot lietuviškos laisvosios enciklopedijos,...

Jaunimo užimtumas Lietuvoje

Ekonomika Referatas 2013 m. speisiukas26
Jaunimas – mūsų ateitis. Esame pratę kartoti koks blogas yra šių dienų jaunimas, tačiau retai susimąstome apie ką jis galvoja, kokios yra jų...