Ekonomika ir verslas / Ekonomika

Lietuvos aprangos ir tekstilės pramonės konkurencingumo vertinimas

0 atsiliepimų
Autorius:

Lietuvos aprangos ir tekstilės sektorius – viena iš svarbiausių pramonės šakų Lietuvoje. daugiausiai darbo vietų sukuriančių pramonės šakų Lietuvoje, kuriame šiuo metu dirba apie 26 tūkst. žmonių. Ji turi gilias tradicijas ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Lietuvoje aprangos ir tekstilės pramonė yra viena iš šakų, kurios plėtra priklauso nuo sugebėjimo eksportuoti pagamintą produkciją, todėl šalis susiduria su didele konkurencija.


Lietuvos aprangos ir tekstilės pramonė susidūrė su tam tikrais iššūkiais Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą 2004 metais. Tai lėmė sumažėjusią Lietuvos užsienio prekybos politikos savarankiškumo sumažėjimą. Europos Sąjungos užsienio prekybos politika nevisada būna parankūs Lietuvai. ES laikosi liberalios prekybos politikos aprangos ir tekstilės produktams ir jų prekybai tarp Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių. Dėl šios priežasties Lietuvos aprangos ir tekstilės pramonei tenka susidurti su vis didėjančia produkcijos iš Azijos šalių konkurencija. Kyla grėsmė, kad vis didėjantis aprangos ir tekstilės produktų importas iš Azijos šalių gali išstumti iš rinkos Lietuvišką produkciją. Dauguma aprangos ir tekstilės pramonės gaminių, pagamintų Lietuvoje, yra eksportuojama, tačiau per pastaruosius metus šių gaminių eksportas sparčiai mažėja lyginant juos su importo gaminiais, importas viršija eksportą. Lietuvai darosi vis sunkiau išlaikyti tokias gamybos apimtis, realizuoti pagaminamą produkciją bei užtikrinti darbo vietų skaičių aprangos ir tekstilės pramonėje dėl didėjančios konkurencijos.


Darbo problema. Ar Lietuvos aprangos ir tekstilės pramonė vis dar yra konkurencinga?


Tyrimo objektas. Lietuvos aprangos ir tekstilės pramonė.


Tyrimo tikslas. Atlikti Lietuvos aprangos ir tekstilės pramonės konkurencingumo vertinimą.


Tyrimo uždaviniai:
 1. Atlikti Lietuvos aprangos ir tekstilės pramonės veiklos analizę;
 2. Įvertinti Lietuvos užsienio prekybos politiką aprangos ir tekstilės pramonės atžvilgiu;
 3. Nustatyti aprangos ir tekstilės pramonės konkurencigumą Lietuvoje;
 4. Įvertinti aprangos ir tekstilės pramonės perspektyvas Lietuvoje.
Tyrimo metodai: statistinių duomenų, internetinių šaltinių analizė, jų įvertinimas.


Darbo strūktūra: darbą sudaro keturios pagrindinės dalys. Pirmoje dalyje nagrinėjamos pagrindinės Lietuvos aprangos ir tekstilės pramonės veiklos chrakteristikos. Nuostolingos / pelningos tekstilės gaminių ir drabužių siuvimo įmonės, jų grynasis pelnas, tekstilės gaminių gamyba; drabužių siuvimas (gamyba); odos ir odos dirbinių gamyba. Antrojoje dalyje nagrinėjam ES ir Lietuvos užsienio prekybos politika, svarbiausi vykdomos politikos aspektai bei pasikeitimai, įstojus Lietuvai į ES. Trečioje dalyje nagrinėjamas Lietuvos aprangos ir tekstilės pramonės konkurencingumas. Nagrinėjami tokie rodikliai kaip imortas / eksportas, bendrasis prekybos balansas, importas iš Kinijos bei aptariamos tiesioginės užsienio investicijos, kurios skirtos aprangos ir tekstilės pramonei. Ketvirtoje dalyje aptariamos Lietuvos aprangos ir tekstilės pramonės perspektyvos bei pagrindinės kryptys, kurias vykdydamos šalies įmonės turėtų padidinti savo konkurencingumą. 

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3118 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS4
 • 1. LIETUVOS APRANGOS IR TEKSTILĖS PRAMONĖS ŠAKOS CHARAKTERISTIKA6
 • 2. ES IR LIETUVOS UŽSIENIO PREKYBOS POLITIKA APRANGOS IR TEKSTILĖS PRAMONEI8
 • 3. LIETUVOS APRANGOS IR TEKSTILĖS PRAMONĖS KONKURENCINGUMAS9
 • 4. LIETUOS APRANGOS IR TEKSTILĖS PRAMONĖS LIETUVOJE PERSPEKTYVOS14
 • IŠVADOS16
 • LITERATŪROS ŠALTINIAI17

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
UAB „BDO auditas ir apskaita“ audituojamų tekstilės ir aprangos pramonės sektoriaus įmonių finansinė analizė 2007-2008 m.
Praktikos ataskaita UAB „BDO auditas ir apskaita“ audituojamų tekstilės ir aprangos pramonės sektoriaus įmonių finansinė analizė 2007-2008 m.

ĮVADAS Temos aktualumas. Įmonių finansinė analizė yra labai svarbi ne tik pačiai įmonei, jos vadovybei, tačiau [...]

Tobula ir netobula konkurencija. Situacija Lietuvoje
Referatas Tobula ir netobula konkurencija. Situacija Lietuvoje

KTU, 2009, 5 kursas, Intelektinė nuosavybė, referatas [...]

Lietuvos ir Švedijos makroekonominių rodiklių analizė ir vertinimas
Kursinis darbas Lietuvos ir Švedijos makroekonominių rodiklių analizė ir vertinimas

Darbe pateikiami ir lyginami Lietuvos ir Švedijos makroekonominiai rodikliai Kaip ir daugelyje modernių ekonomikų Švedijos ekonomikoje [...]

Statybos įmonių finansinė analizė ir kreditingumo vertinimas remiantis Lietuvos komercinių bankų praktika
Diplominis darbas Statybos įmonių finansinė analizė ir kreditingumo vertinimas remiantis Lietuvos komercinių bankų praktika

Magistrinis Darbas Temos aktualumas. Finansinės būklės ir kreditavimo analizės nėra nežinomos ar naujos temos tiek mokslininkams [...]

Tarptautinio kredito galimybių Lietuvos ekonomikai vertinimas
Referatas Tarptautinio kredito galimybių Lietuvos ekonomikai vertinimas

Jokios šalies ekonomika negali vystytis be geros ir stabilios bankų veiklos. Jų vaidmuo be jokių [...]

Lietuvos ne gyvybės draudimo bendrovių draudimo porfelių struktūros pagal pasirašytas draudimo įmokas 2005 – 2009 metais vertinimas
Referatas Lietuvos ne gyvybės draudimo bendrovių draudimo porfelių struktūros pagal pasirašytas draudimo įmokas 2005 – 2009 metais vertinimas

Draudikas - asmuo, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę vykdyti draudimo veiklą. Lietuvos Respublikoje teisę [...]

Žmogiškųjų išteklių vertinimas AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ kauno pardavimų agentūroje
Diplominis darbas Žmogiškųjų išteklių vertinimas AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ kauno pardavimų agentūroje

Kiekvieną dieną organizacijos susiduria su darbuotojų sprendimo problemomis ir vis labiau supranta, kad pagrindinis kompanijos [...]

Lietuvos darbo padėties ir užimtumo vertinimas 2007 - 2011m.
Referatas Lietuvos darbo padėties ir užimtumo vertinimas 2007 - 2011m.

Nuolat sparčiai besikeičiančioje visuomenėje yra labai svarbu suprasti, jog darbo padėtis nuolat keičiasi. Norint pasirinki [...]

Lietuvos komercinio banko ir kredito unijos skirtumų vertinimas
Referatas Lietuvos komercinio banko ir kredito unijos skirtumų vertinimas

            Kadangi dalis fizinių ar juridinių asmenų turi pinigų perteklių, kurį nori saugiai laikyti ar [...]

Lietuviškos avalynės parduotuvės projekto rengimas ir vertinimas
Diplominis darbas Lietuviškos avalynės parduotuvės projekto rengimas ir vertinimas

Daugelis viso pasaulio dizainerių kiekvieną sezoną pristato naujas drabužių ir avalynės kolekcijas. Avalynė, kaip ir [...]

Lietuvoje veikiančių investicinių fondų veiklos efektyvumo vertinimas
Diplominis darbas Lietuvoje veikiančių investicinių fondų veiklos efektyvumo vertinimas

Temos aktualumas. Kiekvienas asmuo renkasi investavimo produktus siekdamas pagerinti savo finansinę padėtį, todėl šiuolaikinėje visuomenėje [...]

AB “Lietuvos paštas” veiklos modernizavimo vertinimas Ignalinos skyriaus darbuotojų požiūriu
Kursinis darbas AB “Lietuvos paštas” veiklos modernizavimo vertinimas Ignalinos skyriaus darbuotojų požiūriu

Temos ištirtumas. Modernizavimo sampratą nagrinėjo Lietuvos bei užsienio mokslininkai, tokie kaip Raipa A., (2009); Inglehart [...]

Namų ūkių pajamų ir išlaidų pokyčių vertinimas Lietuvoje pokriziniu laikotarpiu
Referatas Namų ūkių pajamų ir išlaidų pokyčių vertinimas Lietuvoje pokriziniu laikotarpiu

Namų ūkio pajamos tai vidutinės pajamos per mėnesį, kurias gauna namų ūkis. Jos apima pinigines [...]

AB „TELIA LIETUVA“ vadovų įtakos pokyčių valdymui vertinimas
Diplominis darbas AB „TELIA LIETUVA“ vadovų įtakos pokyčių valdymui vertinimas

Temos aktualumas. Organizaciniai pokyčiai yra neatskiriama šiuolaikinės ekonominės veiklos dalis. Organizacijoms yra būtini efektyviai organizuojami [...]