Prekyba tarptautinėmis paslaugomis

12 psl. / 2214 žod.

Ištrauka

Dabartiniu metu dauguma įmonių, organizacijų, kompanijų ar kitokios rūšies verslą kuriančių organizacijų stengiasi išlikti konkurencingos, efektyvios ar produktyvios ne tik vietinėje rinkoje, bet kartu savo veiksmus perkelti ir toliau – į užsienio rinkas. Tokiu būdu yra plėtojamas tarptautinis verslas, be kurio dauguma įmonių ar organizacijų neįsivaizduoja savo ateities.

Paslaugų sektoriaus procentinė išraiška šalių BNP sparčiais tempais linkusi didėti ir šiuo metu viršija industrinį ir agrarinį kartu paėmus. Reikia pastebėti, jog tokios tendencijos bei teigiamos ateities prognozės paskatino išsamiau panagrinėti pagrindinius faktorius, paskatas sąlygojančius tarptaurinės prekybos paslaugomis mastų augimą.

Darbo tikslas - susipažinti bei aptarti tarptautinės prekybos paslaugomis ypatumus, trikžius bei paskatas.

Darbo uždaviniai:

Apibūdinti tarptautinės prekybos paslaugomis vaidmenį pasaulinėje ekonomikoje; Nustatyti esminius skirtumus tarp tarptautinės prekybos prekėmis ir paslaugomis; Aptarti paslaugų sektoriaus pokyčius tarptautinėje prekyboje; Išskirti tarptautinės prekybos paslaugomis trikdžius; Supažindinti su PPO, išskirti jos tiklus, uždavinius ir svarbą; Pateikti apibendrinančias išvadas.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. TARPTAUTINĖS PASLAUGOS IR JŲ SVARBA4
  • 2. SKIRTUMAI TARP PREKIŲ IR PASLAUGŲ5
  • 3. PASLAUGŲ SEKTORIAUS POKYČIAI TARPTAUTINĖJE PREKYBOJE6
  • 4. TARPTAUTINĖS PREKYBOS PASLAUGOMIS TRIKDŽIAI7
  • 4.1. Vyriausybių protekcionizmo politika prekybos paslaugomis atžvilgiu7
  • 4.2. Tiesioginis kontaktas tarp paslaugų tiekėjų ir gavėjų8
  • 5. PASAULIO PREKYBOS ORGANIZACIJA9
  • IŠVADOS11
  • LITERATŪRA12

Reziumė

Autorius
milduxxx
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 30, 2014
Publikuotas
2007 m.
Apimtis
12 psl.

Susiję darbai

Tarptautinė prekyba ir klimato kaita

Vadyba Referatas fantuliukas
Pasaulinėje ekonomikoje tarptautinė prekyba gali turėti didelės įtakos klimato kaitai. Į diskusiją dėl laisvos prekybos didinimo ir globalinio atšilimo mažinimo būdų įsitraukųsi net...

Vidaus kontrolė prekybinėje įmonėje „X“

Vadyba Referatas 2011 m. vikina
Vidaus kontrolės sistema turi svarią reikšmę visose be išimties – didelėse, vidutinėse ar mažose įmonėse, be to ir konkurencinėje aplinkoje sparti technologijos plėtra...

Tarptautinė prekyba Lietuvoje

Vadyba Kursinis darbas 2009 m. diabani
Darbas parašytas "Tarptautinės prekybos" studijom, aprašant Lietuvos tarptautinę prekybą, atsižvelgiant į jos istoriją, dalyvavimą PPO ir ES. Daugiausiai dėmesio skiriama ketvirtai daliai –...