Vilniaus miesto savivaldybės 2012 - 2014 metų biudžetų analizė

22 psl. / 4348 žod.

Ištrauka

Biudžetas – lėšų ar kitų materialinių išteklių visuma, skirta disponavimui; planas, pagal kurį bus skirstomos organizacijos, kitokio veiklos subjekto, pvz., namų ūkio, valstybės ar savivaldybės lėšos atitinkamoms išlaidoms. Savivaldybės biudžetas yra savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų planas biudžetiniams metams.Kiekviena savivaldybė turi savarankišką biudžetą, kurį tvirtina savivaldybės taryba. Savivaldybių biudžetų rengimo, svarstymo ir tvirtinimo procedūra nustatyta Biudžeto sandaros įstatyme ir Vyriausybės nutarimu patvirtintose taisyklėse. Savivaldybės biudžeto sudarymo pagrindas yra savivaldybės tarybos patvirtintos socialinės, ekonominės ir kitos programos, taip pat savivaldybių funkcijoms įgyvendinti reikalingų lėšų skaičiavimai. Darbo tikslas – išanalizuoti 2012 – 2014 metų Vilniaus miesto savivaldybės patvirtintų biudžetų pajamas ir privatizavimo fondo lėšas.Darbo uždaviniai:1. Pateikti informaciją apie Vilniaus miesto savivaldybę, jos funkcijas;2. Pateikti Vilniaus miesto savivaldybių biudžetų rengimo, svarstymo ir tvirtinimo;3. Išnagrinėti 2010 – 2020 metų Vilniaus miesto strateginį planą;4. Išnagrinėti Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto pajamas;5. Išnagrinėti Vilniaus miesto savivaldybės privatizavimo fondo lėšas.Darbo metodika – naudota teisiniai dokumentai ir kiti informacijos šaltiniai.Darbo struktūra: darbas susideda iš dviejų skyrių – teorinės ir praktinės. Teorinėje dalyje yra pateikiama informacija apie Vilniaus miesto savivaldybę, biudžetų rengimo, svarstymo ir tvirtinimo procesą bei 2010 – 2020 metų Vilniaus miesto strateginį planą. Praktinėje dalyje – analizuojami Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto pajamos ir privatizavimo fondo lėšos.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ, BIUDŽETO RENGIMAS IR TVIRTINIMAS. 2010 m. – 2020 m. STRATEGINIS PLANAS.4
 • 1.1. Vilniaus miesto savivaldybė4
 • 1.2. Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto rengimas, svarstymas ir tvirtinimas6
 • 1.3. 2010 – 2020 m. Strateginis planas8
 • 2. VILNIAUS MIESTO 2012 – 2014 m. PATVIRTINTŲ BIUDŽETŲ PAJAMŲ IR PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ ANALIZĖ11
 • IŠVADOS16
 • LITERATŪRA18
 • PRIEDAI19
 • 1 priedas. 2012-2014 metų Vilniaus miesto savivaldybės biudžetų pajamų struktūros pokyčiai
 • 2 priedas. 2012-2014 metų Vilniaus miesto savivaldybės biudžetų pajamų pokyčiai
 • 3 priedas. 2012-2014 metų Vilniaus miesto savivaldybės privatizavimo fondo lėšų pokyčiai
 • 4 priedas. 2012-2014 metų Vilniaus miesto savivaldybės privatizavimo fondo lėšų struktūros pokyčiai

Reziumė

Autorius
ivonaa
Tipas
Referatas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€3.50
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 25, 2014
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
22 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
ok
Patvirtintas užsakymas
Puiku

Susiję darbai