Socialiniai mokslai / Teisė

Nevyriausybinės organizacijos – Labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ veiklos analizė ir jos tobulinimo galimybės

0 atsiliepimų
Autorius:

Teisė laisvai jungtis arba nesijungti į įvairias organizacijas yra viena iš svarbiausių žmogaus teisių, todėl ji įtvirtinta praktiškai kiekvienos demokratinės valstybės Konstitucijoje. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 35 straipsnis taip pat nustato šią esminę kiekvieno žmogaus teisę: "Piliečiams laiduojama teisė laisvai vienytis į bendrijas, politines partijas ar asociacijas, jei šių tikslai ir veikla nėra priešingi Konstitucijai ir įstatymams.“

Vienas iš svarbiausių atviros visuomenės bruožų - organizacijų gausa, kurios aktyviai skleidžia savo idėjas, stengiasi gerinti vietos gyvenimo sąlygas ar padeda tiems žmonėms, kuriems pagalba labiausiai reikalinga.

Nevyriausybinės organizacijos - vienas pagrindinių pilietinės visuomenės indikatorių, parodančių piliečių laisvanoriško dalyvavimo trečiajame sektoriuje aktyvumą, o tuo pačiu ir norą kurti bei tobulinti šiandieninę visuomenę. Jos sukuria arba atstato ryšius tarp valstybės ir piliečių. Tik tuomet, kai valstybė valdoma bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis - organizuota visuomenės išraiška, valstybė valdoma demokratiškai.

 Temos aktualumas. Dėl ribotų ryšių su visuomene dauguma žmonių negali suprasti, kokį vaidmenį vaidina NVO, suteikdamos piliečiams daugiau galimybių ar spręsdamos socialines problemas. Šios temos aktualumas pasireiškia tame, kad svarbu išanalizuoti turimą informaciją apie NVO ir tinkamai suprasti jos reikalingumą, veiklos racionalumą ir tobulinimo kryptis.

 Darbo tikslas. Išanalizuoti nevyriausybinių organizacijų sistemą Lietuvoje, kokios yra galimos nevyriausybinių organizacijų rūšys ir jų veiklos aspektai, taip pat išnagrinėti konkrečios NVO – Labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ – veiklos specifiką.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2557 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • TURINYS2
  • ĮVADAS3
  • 1. BENDROJI NVO SAMPRATA4
  • 2. NVO RŪŠYS6
  • 3. LABDAROS IR PARAMOS FONDO „MAISTO BANKAS“ VEIKLOS ANALIZĖ8
  • IŠVADOS11
  • NAUDOTA LITERATŪRA12

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Nevyriausybinių organizacijų projektinės veiklos analizė
Kursinis darbas Nevyriausybinių organizacijų projektinės veiklos analizė

Nevyriausybinė organizacija – tai visuomeninė įstaiga, juridinis asmuo, veikiantis nepelno tikslais. Nevyriausybinės organizacijos pagrindinis tikslas [...]

Nevyriausybinių organizacijų situacijos Liietuvoje analizė
Diplominis darbas Nevyriausybinių organizacijų situacijos Liietuvoje analizė

Temos aktualumas ir problema. Vienas iš svarbiausių atviros visuomenės bruožų - nevyriausybinių organizacijų, kurios aktyviai [...]

Socialinių paslaugų nevyriausybinių organizacijų veiklos kokybės matavimo problemos
Diplominis darbas Socialinių paslaugų nevyriausybinių organizacijų veiklos kokybės matavimo problemos

Darbo aktualumas. Nevyriausybinės organizacijos šiuolaikinėje visuomenėje įgyja vis didesnę reikšmę. Viešojo administravimo sektoriui jos yra [...]

Socialinių paslaugų nevyriausybinių organizacijų ir Vilniaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo analizė
Diplominis darbas Socialinių paslaugų nevyriausybinių organizacijų ir Vilniaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo analizė

Nevyriausybinių organizacijų kūrimosi procesas pastaraisiais metais Lietuvoje žymiai paspartėjo. Padidėjo ir jų įtaka. Tą iš [...]

AB „SEB BANKAS“ veiklos finansinė analizė ir modeliavimas
Diplominis darbas AB „SEB BANKAS“ veiklos finansinė analizė ir modeliavimas

Bankas yra įstaiga, kuriai būtinas visiškas skaidrumas ir klientų pasitikėjimas. Klientai, o taip pat ir [...]

UAB ,,GIRTEKA“ ekspedicinės veiklos analizė ir tobulinimas
Diplominis darbas UAB ,,GIRTEKA“ ekspedicinės veiklos analizė ir tobulinimas

ProbƖema. Įstojus į Europos Sąjungą, ԁaugeƖis Lietuvos tarptautinio krovinių gabenimo pasƖaugas teikiančių įmonių susiԁūrė ne [...]

UAB “Kanrugė” marketingo veiklos tobulinimo galimybės
Diplominis darbas UAB “Kanrugė” marketingo veiklos tobulinimo galimybės

Ekonominio sunkmečio rinkos ekonomika bei didėjanti konkurencija tarp įmonių diktuoja naujas sąlygas smulkiam verslui, norint iššlaikyti [...]

Įmonės „X“ veiklos analizė ir tobulinimo kryptys
Diplominis darbas Įmonės „X“ veiklos analizė ir tobulinimo kryptys

Lietuvai sparčiai integruojantis į bendrą Europos transporto sistemą, pasaulyje patikrinti logistikos mokslo ir verslo sprendimai [...]

Lopšelio - darželio „X“ veiklos analizė ir deficito mažinimo galimybės
Diplominis darbas Lopšelio - darželio „X“ veiklos analizė ir deficito mažinimo galimybės

Temos aktualumas. Šiuolaikinės rinkos ekonomikos sąlygomis išlikti konkurencinga gali tik įstaiga, turinti optimaliausius resursus geriausiai [...]

Ventės rage esančių rekeacinių įstaigų veiklos pasiūlos analizė ir optimizavimo galimybės
Kursinis darbas Ventės rage esančių rekeacinių įstaigų veiklos pasiūlos analizė ir optimizavimo galimybės

ĮVADAS             Turizmas labai svarbi šalies ekonomikos šaka. Tai darbo vietos viešbučiuose, moteliuose, svečių namuose, turizmo [...]

Veiklos planavimas nevyriausybinėse organizacijose
Kursinis darbas Veiklos planavimas nevyriausybinėse organizacijose

Kiekvienoje demokratinėje visuomenėje egzistuoja trys pagrindiniai organizacijų sektoriai: valstybinis, kuriam priskiriamas Seimas, Vyriausybė, ministerijos, apskričių [...]

UAB „Baltic maintenance“ veiklos analizė kokybės vadybos aspektais
Referatas UAB „Baltic maintenance“ veiklos analizė kokybės vadybos aspektais

Visuotinė kokybės vadyba apima jau seniai žinomus valdymo principus, papildo juos naujais ir suteikia savitą [...]

UAB
Kursinis darbas UAB "X" finansinės analizės ir veiklos gerinimo galimybės

Įmonės finansinės, ūkinės veiklos rezultatų išanalizuotas rinkinys. Jį perskaičius galima susipažinti su įmonės finansais, investicijomis [...]

Personalo motyvavimo sistema ir tobulinimo galimybės x organizacijoje
Diplominis darbas Personalo motyvavimo sistema ir tobulinimo galimybės x organizacijoje

Diplominiame darbe nagrinėjama tema yra labai aktuali šiuo sunkiu ekonominės krizės laikotarpiu. Niekas negali nuspėti [...]

Organizacijos veiklos pagrindinių procesų analizė ir dokumentavimas pagal iso 9000 standartų reikalavimus
Referatas Organizacijos veiklos pagrindinių procesų analizė ir dokumentavimas pagal iso 9000 standartų reikalavimus

1.1 Misija 1.2 Veiklos sritis (-ys) 1.3 Vizija 1.4 Organizacinė struktūra ir jos komentaras 2.1 Iš organizacijos veiklos [...]