Nevyriausybinės organizacijos – Labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ veiklos analizė ir jos tobulinimo galimybės

12 psl. / 2557 žod.

Ištrauka

Teisė laisvai jungtis arba nesijungti į įvairias organizacijas yra viena iš svarbiausių žmogaus teisių, todėl ji įtvirtinta praktiškai kiekvienos demokratinės valstybės Konstitucijoje. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 35 straipsnis taip pat nustato šią esminę kiekvieno žmogaus teisę: "Piliečiams laiduojama teisė laisvai vienytis į bendrijas, politines partijas ar asociacijas, jei šių tikslai ir veikla nėra priešingi Konstitucijai ir įstatymams.“

Vienas iš svarbiausių atviros visuomenės bruožų - organizacijų gausa, kurios aktyviai skleidžia savo idėjas, stengiasi gerinti vietos gyvenimo sąlygas ar padeda tiems žmonėms, kuriems pagalba labiausiai reikalinga.

Nevyriausybinės organizacijos - vienas pagrindinių pilietinės visuomenės indikatorių, parodančių piliečių laisvanoriško dalyvavimo trečiajame sektoriuje aktyvumą, o tuo pačiu ir norą kurti bei tobulinti šiandieninę visuomenę. Jos sukuria arba atstato ryšius tarp valstybės ir piliečių. Tik tuomet, kai valstybė valdoma bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis - organizuota visuomenės išraiška, valstybė valdoma demokratiškai.

Temos aktualumas. Dėl ribotų ryšių su visuomene dauguma žmonių negali suprasti, kokį vaidmenį vaidina NVO, suteikdamos piliečiams daugiau galimybių ar spręsdamos socialines problemas. Šios temos aktualumas pasireiškia tame, kad svarbu išanalizuoti turimą informaciją apie NVO ir tinkamai suprasti jos reikalingumą, veiklos racionalumą ir tobulinimo kryptis.

Darbo tikslas. Išanalizuoti nevyriausybinių organizacijų sistemą Lietuvoje, kokios yra galimos nevyriausybinių organizacijų rūšys ir jų veiklos aspektai, taip pat išnagrinėti konkrečios NVO – Labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ – veiklos specifiką.


Turinys

  • TURINYS2
  • ĮVADAS3
  • 1. BENDROJI NVO SAMPRATA4
  • 2. NVO RŪŠYS6
  • 3. LABDAROS IR PARAMOS FONDO „MAISTO BANKAS“ VEIKLOS ANALIZĖ8
  • IŠVADOS11
  • NAUDOTA LITERATŪRA12

Reziumė

Autorius
jenna
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 13, 2014
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
12 psl.

Susiję darbai

Įrodinėjimo pareiga baudžiamajame procese

Teisė Referatas zuzenka
Įrodymai – tai faktai , kuriais remiantis teisės normų nustatyta tvarka gali būti konstatuojama, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių teisinius bei kitokius faktus, svarbius...

Įrodinėjimo problemos praktikoje

Teisė Diplominis darbas 2014 m. lile88
Temos aktualumas. Teismo proceso metu, siekiant išaiškinti ir ištirti nusikalstamas veikas, išnagrinėti bylas teismuose ir priimti teisingus procesinius sprendimus, kartu vykdoma ir pažintinė...

Policijos veiklos analizė Lietuvoje

Teisė Referatas 2017 m. etusas
Anotacija Šiame straipsnyje teoriniais aspektais analizuojama Lietuvos policijos veikla ir jos pagrindiniai uždaviniai. Straipsnio tikslas – išanalizuoti policijos veiklą 2015-2016 m.m. Lietuvoje. Remiantis...