Rekreacinės veiklos poveikis nežymų protinį atsilikimą turintiems vaikams

13 psl. / 2336 žod.

Ištrauka

Nurodoma (Neįgalieji: mes jaučiamės kitokie, nes žmonės nežino, kaip su mumis elgtis, 2010), kad vienas iš dviejų neįgaliųjų niekuomet nėra dalyvavęs jokiuose laisvalaikio ar sporto užsiėmimuose. Trečdalis Europos neįgaliųjų niekuomet nėra išvykę į užsienį ar net į vienos dienos kelionę. Todėl neįgaliųjų laisvalaikio ir rekreacijos problematika yra itin aktuali.

Anot A. Kriščiūno (2008), „neįgaliųjų rekreacija (lot. recreatio – atkūrimas) – jėgų, sveikatos, gyvenimo džiaugsmo, prasmės atgavimas ir malonumo gyventi suvokimas. Tai veikla, „išvaduojanti“ žmogų nuo įvairių jo socialinių vaidmenų bei skatinanti asmens kūrybiškumą“.

Siekiant demokratijos idealų, puoselėjant humanistines vertybes, ieškoma efektyvesnių būdų neįgaliųjų psichologinės integracijos, jų socializacijos problemoms spręsti. Tam įpareigoja ne tik mūsų asmeniniai doriniai imperatyvai, bet ir reikšmingi Jungtinių Tautų dokumentai (pavyzdžiui, Vaiko Teisių Konvencija) bei šalies švietimo koncepcijos ir reformos principai, reikalaujantys neįgaliesiems suteikti lygiavertes ugdymo (saviugdos) sąlygas (Piličiauskas, 1998).

Viena optimalių priemonių tokiam tikslui siekti yra meninė veikla, atitinkanti specialiųjų poreikių asmens gebėjimus, individualias meninės raiškos galimybes. Kaip teigia A. Piličiauskas (1998), prisiimdami šią atsakomybę privalome reguliariai analizuoti specialiojo meninio ugdymo procesą, ryškėjančius jo pasiekimus, problemas, trūkumus ir klaidas. Tuo tikslu svarbu parengti šios specifinės pedagoginės veiklos politiką – strategiją, taktiką, tikslo ir uždavinių sampratą, žinant ir remiantis tokiais faktais: ,,civilizuotos užsienio valstybės specifinio ugdymo baruose yra sukaupusios žymiai didesnę patirtį; šiame kontekste Lietuva yra nepaprastai atsilikusi; neįgalieji, jų tėvai ir artimieji laukia neatidėliotinos specialiosios meno pedagogikos pagalbos, todėl privalome dėti žymiai daugiau pastangų susidariusiai situacijai optimizuoti“.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. PROTINIO ATSILIKIMO SAMPRATA IR ESMĖ4
  • 2. REKREACINĖS VEIKLOS POVEIKIS NEŽYMŲ PROTINĮ ATSILIKIMĄ TURINTIEMS VAIKAMS6
  • 2.1. Dailės terapija6
  • 2.2. Muzikos terapija6
  • 3. NEŽYMAUS PROTINIO ATSILIKIMO VAIKŲ REKREACIJOS PROGRAMA "YPATINGIEMS VAIKAMS - YPATINGA SAVAITĖ"8
  • LITERATŪRA13
  • PRIEDAI14

Reziumė

Autorius
lile88
Tipas
Referatas
Dalykas
Edukologija
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 13, 2014
Publikuotas
2010 m.
Apimtis
13 psl.

Susiję darbai

Socializacijos problema 2-3 metų amžiaus vaikams

Edukologija Tyrimas 2012 m. rasa13
Vaikų darželis tai pirmoji vaikų ugdymo įstaiga, kurioje vyksta vaiko susipažinimas su socialine aplinka: naujais žmonėmis, būriu savo bendraamžių, auklėtojomis, kurios tampa dar...

Ankstyvojo amžiaus vaikų skaitymo ypatumai

Edukologija Referatas 2015 m. salvete
1-2 metų amžiaus vaikams ypatingai svarbu pažinti jį supantį pasaulį ir žmones. Toks pažinimas geriausiai suprantamas tada, kai vaikas dalyvauja ugdymo procese. Knygos...