Koalicinės vyriausybės: demokratijos brandos bruožas ar politinio nestabilumo šaltinis

10 psl. / 1759 žod.

Ištrauka

Šis darbas yra skirtas aptarimui apie koalicines vyriausybes. Bus atkreiptas dėmesys į svarbiausius tokio pobūdžio vyriausybių aspektus. Išorines bei vidines aplinkybes lemiančias koalicinių vyriausybių susidarymą, jų demokratinį stabilumą ar nestabilumą.

Aktualumas: ši tema aktuali visoms valstybėms, kur nėra prezidentinis valdymas, kur gali reikštis parlamentas. Taip pat visuomenei rūpimas klausimas, ką gero gali duoti koalicinis valdymas.

Darbo tikslas: supažindinti su koalicinių vyriausybių ypatumais, partijų vaidmenimis prieš ir po rinkimų, jų situacija parlament ir šalies vadovo požiūriu.

Darbo uždaviniai: 1. Sužinoti koalicinių vyriausybių svarbą valstybei.

  1. Partijų įtakas formuojant vyriausybes.
  2. Šalies vadovo buvimas prieš ar už koalicinę vyriausybę.

Metodai: darbe nus naudojamas aprašomasis metodas, nes šiuo metodu galima pateikti svarbius faktus bei procesą apie darbo objektą.

Naudota literatūra: darbe naudojausi V. Kašauskienės knyga, nes joje yra aprašyta Lietuvos koalicinių vyriausybių kaita. Taip pat M. Kluonio straipsniu, nes ten yra palyginta Rytų Europos koalicinės vyriausybės. Dar naudojausi Z. Norkaus knyga apie parlamentarizmą, nes joje nurodyta pagrindiniai faktai apie parlamento darbą bei jo įtaką koalicinėms vyriausybėms.

Struktūra: darbas suskirstytas į tris skyrius, pirmame aptarsiu koalicines vyriausybes, jų susidarymo eiga bei trūkumus. Antrame skyriuje kalbėsiu apie partijų šališkumą formuojant vyriausybes, jų daromą spaudimą. Trečiame bus aptarta šalies prezidento arba vadovo įtaka formuojantis koalicinėms vyriausybėms, jo pasisakymai ir požiūris.

Galiausiai išvadose bus aptarta pagrindinius akcentus apie koalicinių vyriausybių stabilumą ar nestabilumą, taip pat ar jos užtikriną efektyvią politiką.


Turinys

  • ĮVADAS1
  • 1.KOALICINĖS VYRIAUSYBĖS2
  • 2. PARTIJŲ VAIDMUO4
  • 3. ŠALIES VADOVO ĮTAKA6
  • IŠVADOS7
  • LITERATŪROS IR ŠALTINIŲ SĄRAŠAS8

Reziumė

Autorius
dvaras007
Tipas
Referatas
Dalykas
Politologija
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 19, 2015
Publikuotas
2010 m.
Apimtis
10 psl.

Susiję darbai

Demokratija ir elitas

Politologija Referatas 2012 m. vilytt
Jau nuo seniausių laikų, pastebima, kad visuomenėje visada yra tam tikra mažuma – socialinė klasė, dominuojanti priimant svarbius sprendimus ir savo rankose telkianti...

Demokratijos sąvokos kaita

Politologija Rašinys atile
Tikslas: Analizuoti demokratijos sąvokos kaitą; Uždaviniai: 1.Supažindinti su demokratijos sąvoka; 2.Paaiškinti demokratijos sąvokos atsiradimą; 3.Demokratijos sąvokos svarba; 4.Demokratijos sąvokos kaita;

Cukriniai sapnai arba Prancūzijos kolonijinė politika

Politologija Kursinis darbas 2013 m. ingute
Septynerių metų karas vykęs Europoje 1756–1763 metais įtraukė visas galingiausias to meto valstybės. Didžioji Britanija, Prūsija ir kelių smulkių Vokietijos valstybėlių koalicija kovėsi...