UAB „Apranga“ akcijų biržos duomenų statistinis tyrimas

10 psl. / 1620 žod.

Ištrauka

1 užduotis. Statistinės informacijos šaltinis – internete [http://www.spekuliantai.lt/akciju-birza], 2012 03 20, Vilniaus biržoje vykusi, UAB „Apranga“ akcijų prekyba. Laikotarpiu nuo 10:00:00 iki 16:00:00 įvyko 44 sandoriai. Pateikta statistinė informacija – tai minėtu laikotarpiu vykusios prekybos ataskaitos duomenys, apie tai, kas pirko (viso laikotarpio metu – 6 įmonės) vertybinius popierius, už kokią kainą ir kokia buvo apyvarta vienetais bei eurais.

2 užduotis. Tyrimo tikslas – ištirti 2012 03 20 dieną, UAB „Apranga“ įvykusių sandorių rodiklius : kokia buvo maksimali ir minimali kaina, kiek iš viso vienetų buvo parduota ir kokia buvo apyvarta eurais.
Statistinio tyrimo populiacija yra baigtinė. Tai 2012 03 20 dieną, nuo 10:00:00 iki 16:00:00 vykusi prekyba. Per tą patį laikotarpį NASDAQ OMX VILNIUS akcijų biržoje įvyko 384 sandoriai, taigi populiacijos dydis N=384 sandoriai. Tyrimo imtis yra paprastoji atsitiktinė, iš sandorių sąrašo, kuriame sandoriai surašyti pagal laiką, kada buvo nupirkta akcijų, atrinkta UAB „Apranga“ sandorių grupė. Kitų įmonių galimybės priklausyti imčiai yra tokios pačios. Imties dydis n=44 sandoriai.
Imties koeficientas :
K=

3 užduotis. Statistinio tyrimo stebėjimai yra apie 4 požymius : kas pirko akcijas, už kokią kainą pirko, kiek pirko ir kokia buvo apyvarta eurais.
Kintamasis „Pirkėjas“ yra kokybinis nominalusis.
„Kaina“ – kiekybinis tolydus kintamasis, matuojamas santykių skalėje. Matavimo vienetas – eurai.
Kintamasis „Apyvarta (vnt.)“ – kiekybinis tolydus kintamasis, matuojamas santykių skalėje.
„Apyvarta (EUR)“ – kiekybinis tolydus kintamasis, matuojamas santykių skalėje. Matavimo vienetai yra eurai.

4 užduotis. Grupavimui atlikti pasirinktos kintamojo „Apyvarta (EUR)“ reikšmės. Kintamasis pasirinktas, nes kintamojo stebėjimo reikšmių yra daug ir visos jos skirtingos. Kintamojo aibė nėra simetriška, jo reikšmės kinta netolygiai, todėl pasirinkti intervalai yra nelygieji. Intervalų skaičius k=1+3,222*log *44= 6,295204524, tai k=6.
Kintamojo intervalai bei statistinės charakteristikos:


Reziumė

Autorius
gab13
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 7, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
10 psl.

Susiję darbai

Bedarbystės Lietuvoje statistinis tyrimas

Ekonomika Tyrimas 2013 m. teraja
Statistika – tai mokslas apie duomenų rinkimą, jų vaizdavimą ir analizę. Ekonominė statistinė analizė – tai tam tikra metodika, kuri paremta plačiu statistinių...

Darbo jėgos Lietuvoje statistinis tyrimas

Ekonomika Tyrimas 2013 m. sauleaa
Pastaruoju metu darbo jėgos skaičius Lietuvoje vis mažėja. Tai daro įtaką mūsų šalies ekonomikos plėtrai ir viešųjų finansų stabilumui. Tvarus ekonomikos augimas priklausys...

Vidutinio darbo užmokesčio statistinis tyrimas

Ekonomika Referatas 2013 m. dzastyna
Terminas „statistika“ kildinamas iš lotynų kalbos žodžio „status” - reiškiančio daiktų, padėtį, stovį, būklę ir iš italų kalbos žodžio „stato“ - reiškiančio valstybė.

Statistinių duomenų prognozavimas

Ekonomika Laboratorinis darbas 2010 m. rasa13
Laboratorinis darbas atliekamas su Microsoft Excel programiniu paketu. Užduotis: Atlikti bedarbių skaičiaus prognozę 2 ateinantiems metams pagal pateiktos lentelės duomenis.