Įmonės "Padvaiskas ir ko" vartotojų segmentavimas

18 psl. / 3308 žod.

Ištrauka

Marketinge, orientuojantis į pirkėjo poreikius, labai svarbus yra rinkos segmentavimas. Jis svarbus ne tik pradedant prekių, atitinkančių būtent tos kategorijos pirkėjų poreikius, gamybą, bet ir atitinkamai formuojant šios kategorijos pirkėjo poreikius.

Segmentuojant rinką reikia suprasti, kad kiekviena rinka nėra vienalytė, ją sudaro konkretūs segmentai, atspindintys skirtingų kategorijų vartotojų specifinę paklausą, ir tai sąlygoja rinkos daugialypį pobūdį. Todėl egzistuoja galimybė išskirti tuos esmingiausius paklausos ypatumus, kurie gali būti priimti prekių bei jų pardavimo metodų diferenciavimo pagrindu.

Pasirinkus labiausiai tinkamus ir neabejotinai perspektyvius rinkos segmentus, galima pradėti darbuotis reikiama linkme. Perorientuojant paslaugas ir siūlant platesnį produktų spektrą klientams, reikia toliau gilintis į segmentus, į juos patenkančius žmones. Savo klientų pažinimas yra didelis pranašumas prieš tokios informacijos neturinčius konkurentus.

Darbo objektas: vartojimo prekių rinkos segmentavimas.

Darbo tikslas: aprašyti įmonės „Padvaiskas ir Ko“ vartojimo prekių rinkos segmentavimą. Šiam tikslui pasiekti, darbe iškelti uždaviniai:

 1. Pateikti rinkos sampratą;
 2. Aprašyti tikslinę rinką ir jos segmentavimą;
 3. Išanalizuoti vartotojimo prekių rinkos segmentavimo būdus ir priemones;
 4. Aprašyti įmonės „Padvaiskas ir Ko“ rinkos segmentavimą;
 5. Pateikti įmonės „Padvaiskas ir Ko“ tikslinės rinkos pasirinkimą.

Darbas sudarytas iš dviejų dalių. Pirmoje analizuojama mokslinė literatūra. Analizuojant remtasi 6 informaciniais šaltinais, iš kurių pagrindinis V. Pranulio ir kt. „Marketingas“ (1999). Antrojoje dalyje išanalizuota įmonės „Padvaiskas ir Ko“ vartojimo prekių rinkos segmentavimo eiga ir metodai.


Turinys

 • ĮVADAS2
 • 1. RINKOS SEGMENTAVIMAS TEORINIU ASPEKTU3
 • 1.1. Rinkos samprata3
 • 1.2. Tikslinė rinka ir jos segmentavimas3
 • 1.3. Vartotojimo prekių rinkos segmentavimas7
 • 2. ĮMONĖS „PADVAISKAS IR KO“ VARTOJIMO PREKIŲ RINKOS SEGMENTAVIMAS.12
 • 2.1. Įmonės pristatymas12
 • 2.2. Įmonės rinkos segmentavimas13
 • 2.3. Įmonės tikslinė rinka14
 • IŠVADOS16
 • LITERATŪRA17

Reziumė

Autorius
guoba
Tipas
Referatas
Dalykas
Rinkodara
Kaina
€2.47
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Gru 8, 2015
Apimtis
18 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Reklamos įtaka vartotojų elgsenai analizė

Rinkodara Kursinis darbas 2012 m. nijole40
Prekių ar paslaugų marketingas yra neatsiejamas nuo reklamos. Pardavimo tikslams pasiekti yra naudojamos įvairios priemonės, kurios tam tikrais atvejais vartotojo sąmonėje net nėra...

Elektroninių rinkų segmentavimas

Rinkodara Referatas 2008 m. donatag
Internetas - aplinka, pasižyminti unikaliomis reklamos galimybėmis. Pagrindinė interneto užduotis, veikiant pagal principą "daugelis-daugeliui" – padėti efektyviau, lanksčiau bendrauti su tikslinėmis vartotojų grupėmis,...

SSGG analizė įmonės Maxima

Rinkodara Prezentacija 2013 m. natele
Įmonės Maxima SSGG analizė. Kurioje apžvelgiama Privalumai, Trūkumai, Galimybės, Grėsmės. Kiekviena skaidrė atspindi naują apžvalgą.