ITS programų kaita nuo 1924 iki 2006 metų

12 psl. / 3445 žod.

Ištrauka

Politinės partijos pradeda kurtis kartu su valdžia. Lietuvoje politinės partijos susikūrė XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje. Partijų susikūrimą lėmė Lietuvos tautinis sąjūdis XIX a. antroje pusėje. Nors tautinio sąjūdžio pradžioje nebuvo didelio politinio ideologinio susiskaidymo, tačiau atsiradę nesutarimai stiprėjo ir laikui bėgant toks susiskaidymas atsirado. A.Domaševičiaus ir A.Moravskio iniciatyva Vilniuje ėmė organizuotis socialinės kuopelės, o nuo 1896 m. ėmė veikti Lietuvių socialdemokratų partija. Tai buvo pirmoji politinė partija Lietuvoje. 1902 m. varpininkai ėmė organizuoti lietuvių demokratų partiją, kuri 1905 m. pasivadino Lietuvos demokratų partija, 1904 m. ėmė organizuotis krikdemai. Tokiu būdu, XX a. pradžioje Lietuvoje veikė trys aiškios politinės partijos, kurios atspindėjo tris pagrindines ideologines ir politines tendencijas 1917 m. Rusijoje lietuviai susibūrė į bolševikų lietuvių sekciją. 1918 m. Vilniuje susiformavo P.Eidukiavičiaus vadovaujama revoliucinių socialdemokratų partija.
Lietuvos tautininkų sąjungos ištakos taip pat susijusios su lietuvių nacionaliniu judėjimu. Organizaciniu atžvilgiu tautininkai kilo iš Lietuvos demokratų partijos dešiniojo sparno. Buvo kelios tautininkų organizacijos ir mintis apie visų tautininkų sąjungą pirmą kartą iškelta 1924 m. Tais pačiais metais sudarytas tautininkų sąjungos steigiamojo suvažiavimo komitetas ir rugpjūčio 17 – 19 dieną įvyko suvažiavimas. Šiame suvažiavime ir buvo nutarta įsteigti Lietuvos tautininkų sąjungą, buvo apsvarstyti įstatai ir programos principai ir išrinktas centrinis sąjungos organas – Centro valdyba. Nuo to galima ir pradėti tautininkų sąjungos istoriją. Nors kaip minėjau jos ištakos kur kas senesnės, tačiau šis pavadinimas pirmą kartą paminėtas būtent tada.
Nuo 1924 m. ir prasidėjo tautininkų sąjungos veiklą. Kadangi šiame darbe bus nagrinėjama tautininkų sąjungos programa ir jos kitimas iki, tai pradžioje kaip tik ir paminėjome kaip ir iš kur susiformavo ši partija.
Darbo tikslas – apžvelgti LTS programų kaitą.
Pagrindinis darbo uždavinys – išanalizuoti LTS programų kaitą nuo 1924 iki 2006 metų


Turinys

  • Įvadas1
  • Lietuvos tautininkų sąjungos įstatai2
  • Išvados10
  • Literatūros sąrašas11

Reziumė

Autorius
donatak
Tipas
Referatas
Dalykas
Politologija
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 20, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
12 psl.

Susiję darbai

Demokratijos sąvokos kaita

Politologija Rašinys atile
Tikslas: Analizuoti demokratijos sąvokos kaitą; Uždaviniai: 1.Supažindinti su demokratijos sąvoka; 2.Paaiškinti demokratijos sąvokos atsiradimą; 3.Demokratijos sąvokos svarba; 4.Demokratijos sąvokos kaita;

Austrijos geopolitinių prioritetų kaita

Politologija Referatas 2013 m. ingute
1756 metų diplomatinė revoliucija – vienas iš svarbiausių XVIII a. įvykių, kurio metu didžiosios Europos valstybės pakeitė savo sąjungininkus. Nors daugelio valstybių ketinimai...

2004 metų ES plėtros etapas

Politologija Diplominis darbas 2016 m. vika1
Lietuva kartu su Čekija, Estija, Kipru, Latvija, Lenkija, Malta, Slovakija, Slovėnija ir Vengrija 2004 m. gegužės 1 d. įstojo į Europos Sąjungą, kuri...