Ekonomika ir verslas / Vadyba

Kokybės vadybos raida W. E. Demingo darbuose

0 atsiliepimų
Autorius:
1980- ųjų pradžioje keitėsi vadovavimas verslui. W.E.Demingo požiūris į visuotinę kokybės vadybą įtaka tapo įrankiu, “transformuojančiu visuomenės švietimą ir paverčiančiu “vienodas galimybes” daugiau nei tuščia fraze.” W.E.Demingo vadovavimo teorijos yra pagrįstos kokybės ieškojimu per darbuotojo žinias, kaip kapitalą. Teorijos esminiai elementai yra komandinis darbas, nuolatinis lavinimas, tikslo pastovumas, nuolatinis grįžtamasis ryšys ir statistinis įvertinimo metodų žinojimas.
Visuotinės kokybės vadyba susijusi su žmonių vidinės nuostatos dėl atliekamo darbo keitimu per bendradarbiavimą, nuolatinį tobulinimą ir susitarimą dėl visų sprendimų. Permainos švietimo vadovybės struktūroje turėtų atspindėti pokyčius verslo bendruomenėje, taigi prasidėjo ir spaudimas vadybininkams vykdyti šias permainas.
Nors verslo subjektas dažnai gali būti didžiausia bendruomenės verslo įmonė, visuotinės kokybės vadybos koncepcija nesusilaukė tokios sėkmės, kokios būtų norėję firmų reformuotojai. W.E.Demingo modelis skatina nuolatinį kokybės gerinimą per komandinį darbą, tačiau gerinimo koncepcija įžeidžia vadybininkų profesionalumą. Kai visuotinės kokybės vadybos procesas yra įgyvendinamas arba nuo sistemos, arba nuo vadovo išsilavinimo lygio, darbuotojai tiki, kad kažkas negerai su jų daromu darbu ir, kad jų praktiką reikia taisyti arba pakeisti.
Šio darbo tiklas: remiantis E. W. Demingo 14 punktų, įvertinti VšĮ TVIC veiklą.
Pagrindiniai darbo uždaviniai:
1. Išanalizuoti W.E. Demingo darbus;
2. Apžvelgti 14 W.E.Demingo principų;
3. Trumpai apžvelgti VšĮ Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centro veiklą;
4. išsiaiškinti kokybės sistemos naudą analizuojamoje įmonėje;
5. analizuojant įmonės veiklą pagal Demingo punktus, atskleisti organizacijos stipriąsias ir silpnąsias puses kokybės atžvilgiu.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2799 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS 3 psl.
  • W. E. DEMINGAS 4 psl.
  • 14 W. E. DEMINGO PRINCIPŲ………………………………………………………….5 psl.
  • VŠĮ DRUSKININKŲ TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRO (TVIC) VEIKLA……………………………………………………………… ………………… 8 psl.
  • TVIC VEIKLOS VERTINIMAS PAGAL 14 W.E.DEMINGO PUNKTŲ 9 psl.
  • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI 13 psl.

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
AB „Sanitas“  veiklos įvertinimas, remiantis 14 E.W. Demingo kokybės vadybos programos punktų
Referatas AB „Sanitas“ veiklos įvertinimas, remiantis 14 E.W. Demingo kokybės vadybos programos punktų

Visuotinė kokybės vadyba (VKV) - tai mokslas tyrinėjantis universalius metodus, užtikrinančius organizacijos išlikimą rinkoje, tenkinant [...]

Visuotinė kokybės vadyba ir inovacijų vadyba
Referatas Visuotinė kokybės vadyba ir inovacijų vadyba

Šiame darbe pateikiama apibendrinta teorinė medžiaga, nusakanti pagrindinius visuotinės kokybės vadybos principus, įgyvendinimo aspektus. Taip [...]

Visuotinė kokybės bei inovacijų vadyba
Prezentacija Visuotinė kokybės bei inovacijų vadyba

14 skaidrių Visuotinės kokybės vadyba (VKV): organizacijos kultūrinis įsipareigojimas tenkinti vartotojų poreikius, naudojant integruotą [...]

Visuotinė kokybės vadyba
Paruoštukė Visuotinė kokybės vadyba

KTU Visuotinės kokybės vadybos koliokviumo testo klausimai su pažymėtais atsakymo variantais. [...]

Vadybos samprata ir teorijų raida
Konspektas Vadybos samprata ir teorijų raida

Nuo XIX šimtmečio pabaigos priimta valdymą apibrėžti pagal keturias kon­krečias vadovo atliekamas funkcijas: planavimą, organizavimą [...]

Darbuotojų motyvavimas kaip klientų aptarnavimo kokybės užtikrinimo prielaida
Diplominis darbas Darbuotojų motyvavimas kaip klientų aptarnavimo kokybės užtikrinimo prielaida

Vadybos studijų metu teko įsitikinti, jog organizacijos pagrindas yra žmonės, kurie yra pagrindiniai organizacijų nariai [...]

Vadybos samprata ir teorijų raida
Konspektas Vadybos samprata ir teorijų raida

ORGANIZACIJOS IR VADYBOS POREIKIS Didesnę savo gyvenimo dalį esame vienos ar kitos organizacijos nariai: mokyklos [...]

UAB „X“ kokybės problemų sprendimo galimybes, pritaikant kokybės vadybos metodus
Kursinis darbas UAB „X“ kokybės problemų sprendimo galimybes, pritaikant kokybės vadybos metodus

„Svarbios problemos, su kuriomis susiduriame, negali būti išspendžiamos tame pačiame mąstymo lygyje, kuriame buvome jas [...]

Kokybės sistemos vadybos sisteminis ir procesinis požiūriai
Referatas Kokybės sistemos vadybos sisteminis ir procesinis požiūriai

Organizacijai vadovaujama sėkmingai ir ji taip veikia tada, kai organizacijos valdymas yra sistemingas bei skaidrus.

Vadybos mokslo raida
Referatas Vadybos mokslo raida

Didesnę savo gyvenimo dalį esame vienos ar kitos organizacijos nariai. Kai kurių yra griežta ir [...]

Vadybos mokslo raida pasaulyje ir lietuvoje
Kursinis darbas Vadybos mokslo raida pasaulyje ir lietuvoje

Organizacija - tai grupė žmonių, kurių veikla sąmoningai koordinuojama stengiantis pasiekti užsibrėžtą tikslą, ir kurią [...]

Tradicinė ir visuotinė kokybės vadyba: esmė, skirtumai ir panašumai
Referatas Tradicinė ir visuotinė kokybės vadyba: esmė, skirtumai ir panašumai

Viena naujausių vadybos metodoogijų yra visuotinės kokybės vadybos koncepcija. Visuotinės [...]

Vadybos mokslo raida
Kursinis darbas Vadybos mokslo raida

Organizacijos – yra neišvengiama šiuolaikinio žmogaus gyvenimo dalis. Kiekvienas iš mūsų net nesusimąstome, jog priklausome [...]

Kokybė ir visuotinės kokybės vadyba
Prezentacija Kokybė ir visuotinės kokybės vadyba

Kokybės vadyba skirstoma į tradicinę kokybės vadybą ir visuotinę kokybės vadybą. Visuotinė kokybės vadyba reiškia, kad [...]

AB „Klaipėdos mediena“ veiklos analizė kokybės vadybos aspektais
Kursinis darbas AB „Klaipėdos mediena“ veiklos analizė kokybės vadybos aspektais

Visapusiškas kokybės gerinimas – tai vienas aktualiausių dalykų, skatinančių sėkmingą ekonominį gamybos [...]