Vadybos mokslo raida pasaulyje ir lietuvoje

20 psl. / 5224 žod.

Ištrauka

Organizacija - tai grupė žmonių, kurių veikla sąmoningai koordinuojama stengiantis pasiekti užsibrėžtą tikslą, ir kurią sudaro 2 ar daugiau žmonių. Organizacija turi bendrą tikslą, visi organizacijos nariai drauge dirba siekiant šio tikslo. Vadyba suprantama kaip nepertraukiamas procesas, nes darbas, kuris atliekamas siekiant iškeltų tikslų, yra visuma veiksmų, pasirinktų remiantis informacija apie objektą ir turinčių tikslą palaikyti arba pagerinti jo funkcionavimą, atsižvelgiant į esamą padėtį. Vadybos tikslas yra organizuoti darbą taip, kad būtų įgyvendinti numatytu uždaviniai, o iškilusios problemos sprendžiamos taikiai, per trumpiausią laiką ir optimaliai išnaudojant turimus išteklius. Šis tikslas visuomet yra aktualus įmonei ir bet koks naudingas organizacijos vadybos patobulinimas reiškė, kad įmonė bus konkurencingesnė nei kitos. Laikui bėgant susiformavo įvairūs požiūriai ir teorijos, kurios atspindėjo to laikotarpio mokslo ir visuomenės raidos pažangą ir galimybes.
Šio darbo tikslas - išnagrinėti įvairias vadybos mokyklas, požiūrius ar teorijas, kokie jų pagrindiniai bruožai ir ypatybės. Tokiu būdu atskleisti kaip keitėsi, tobulėjo vadyba, laikui bėgant evoliucionavo savyje apimdama visas geriausias idėjas, kurios buvo suformuluotos vadybos klasikų ir žinovų. Taip pat bus analizuojama kaip vadybos mokslas vystėsi Lietuvoje, kas darė įtaką vienokiems ar kitokiems pokyčiams vadybos raidos procese.


Turinys

 • Jau daug šimtmečių žmonės buriasi į tam tikras formalias ar neformalias organizacijas. Formaliai žmonių grupei turi kažkas vadovauti. Iš tokių senųjų organizacijų minėtinos būtų graikų ar romėnų armijos, Romos katalikų bažnyčia ir pan. Didieji praeities pastatai tokie kaip Egipto piramidės, Didžioji kinų siena rodo, kad vadybinės žinios jau tūkstantmečiais naudojamos. Juk tokius statinius pastatyti galėjo tik gerai organizuotos žmonių grupės. Senovės valstybių kariuomenių vadai turėjo naudoti strateginį planavimą norėdami kuo efektyviau išnaudoti turimus žmonių ir ginkluotės išteklius tam, kad atsilaikytų nuo daug didesnių armijų atakų. Panašūs procesai tik leidžia numanyti, kokių savybių turėjo žmonės, kurie sugebėjo sutelkti tokias pajėgas vieno tikslo siekimui. Dar niekas nevartojo tokių sąvokų kaip vadyba ar valdymas, tačiau jau imta analizuoti, kaip pasiekti, kad organizacijos veiktų efektyviau.
 • Vienas iš ankstyvųjų „vadybininkų“, palikęs reikšmingą ir pamokantį darbą, buvo Niccolo Machiavelli. 1531 metais jis parašė knygą „Pokalbiai“, kurioje suformuluoti principai taikomi ir šiandieninėse organizacijose:
 • 1. kai organizacijos nariai gali reikšti savo kad ir skirtingas nuomones bei dalyvauti konfliktų sprendime, visa organizacija yra stipresnė ir stabilesnė.
 • 2. organizaciją gali įkurti vienas žmogus, tačiau išlaikyti ją reikia daugiau pastangų – daug žmonių turi ja rūpintis ir siekti, kad ji gyvuotų.
 • 3. silpnas vadovas gali sekti stipriu, bet ne kitu silpnu, ir išlaikyti autoritetą.
 • 4. vadovas, kuris nori pakeisti organizaciją, turi išlaikyti bent jau pagrindą esamos organizacijos („bent senųjų papročių šešėlį“).
 • Dar viena svarbi figūra vadybos mokslo ištakoms buvo kinų filosofas Sun Tzu. Jis savo veikalą, kuriame išdėstytos mintys apie valdymą, parašė dar prieš 2000 metų:
 • 1. kai priešas puola, mes traukiamės!
 • 2. kai priešas sustoja, mes neduodame ramybės!
 • 3. kai priešas mūšio stengiasi išvengti, mes puolame!
 • 4. kai priešas traukiasi, mes persekiojame!
 • Šios taisyklės skirtos karinei technikai, tačiau iš karo strategijos paimta daug principų kovojant su verslo konkurentais.
 • Šie du žmonės nebandė sukurti vadybos teorijų, tačiau paliko daug svarbių dalykų. Iš to suprantame, kad vadyba neatsirado šiais laikais.

Reziumė

Autorius
evysniux@gmail.com
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 30, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
20 psl.

Susiję darbai

Verslininkystės raida Lietuvoje

Vadyba Referatas gabbare
Remiantis įvairiais istoriniais šaltiniais galima teigti, kad smulkiuoju verslu Lietuvoje žmonės vertėsi jau feodalizmo laikotarpiu. Lietuvoje buvo nemažai vietinių bei užsienio šalių amatininkų,...

Kokybės vadybos raida W. E. Demingo darbuose

Vadyba Referatas deimanteb
1980- ųjų pradžioje keitėsi vadovavimas verslui. W.E.Demingo požiūris į visuotinę kokybės vadybą įtaka tapo įrankiu, “transformuojančiu visuomenės švietimą ir paverčiančiu “vienodas galimybes” daugiau...

Vadybos mokslo raida

Vadyba Referatas irmerna
Didesnę savo gyvenimo dalį esame vienos ar kitos organizacijos nariai. Kai kurių yra griežta ir formali struktūra, kitų – ne tokios aiškios struktūros....

Vadybos mokslo raida

Vadyba Kursinis darbas 2012 m. gintushke
Organizacijos – yra neišvengiama šiuolaikinio žmogaus gyvenimo dalis. Kiekvienas iš mūsų net nesusimąstome, jog priklausome vienai ar kitai organizacijai. Organizacijų yra daug ir...