Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Valstybės tarnautojo pareigybės aprašymas ir jo analizė

0 atsiliepimų
Autorius:

Įvadas

     Vis sparčiau politiškai, ekonomiškai ir kultūriškai modernėjant visuomenei, sparčiau auga  valstybės tarnautojų vaidmuo. Valstybės tarnautojų skaičius yra gana didelis. Vietų, kuriose jie dirba, spektras yra labai platus: nuo valstybinio masto institucijų ir įstaigų iki savivaldybės teritorijoje esančių vietinių institucijų ir įstaigų. Todėl daugelis gyventojų anksčiau ar vėliau susiduria su šia gausia grupe, įstatymų numatyta tvarka įgyvendinančia viešojo administravimo veiklą. Kiekvienas valstybės tarnautojas praktiškai įgyvendina politikos kūrėjų suformuluotas užduotis, kurios vienaip ar kitaip turi įtakos kiekvieno visuomenės nario gyvenimui. Šioje srityje tarnautojai turi plačius įgaliojimus ir atitinkamą atsakomybės krūvį. Todėl valstybės ir visuomenės gyvenime jie užima svarbią vietą.

     Norint efektyviai, skaidriai ir patikimai įgyvendinti viešojo administravimo funkcijas, reikia  turėti kompetentingus veiklos įgyvendintojus. Problema yra ta, kad ne kiekvienas asmuo gali tas funkcijas įgyvendinti. Be to, yra gana sunku pasirinkti tinkamą darbuotoją. Šią užduotį gali palengvinti valstybės tarnautojo pareigybės aprašymas. Kitur toks aprašymas atitinka darbo aprašymą ir darbo specifikaciją. Pareigybės aprašyme detaliai paaiškinama, kokias pareigas gali užimti kandidatas, kokias savybes jis turi turėti, kokių sąlygų reikia norint užimti šias pareigas, kokios yra numatytos tarnautojų funkcijos ir kiti aktualūs niuansai. Valstybės tarnautojo pareigos pasižymi rimtumu, disciplinuotumu, atsakomybe, todėl ir pareigybių aprašymai turi sudaryti sąlygas valstybės tarnautojo postą užimti ir eiti savo pareigas tokiam žmogui, kuris bus kompetentingas vykdyti jam numatytas užduotis. Nuo pareigybės aprašymo priklauso, koks asmuo galės užimti valstybės tarnautojo postą.

     Kaip matome, pareigybės aprašymas yra lyg ir maža, bet svarbi viešojo administravimo dalis. Todėl šio darbo tikslas yra išsamiau supažindinti su pareigybės aprašymu, jo samprata, svarba, teoriniu ir praktiniu funkcionavimu. Kartu šiame darbe, be minėtų tikslų, yra keliamos tokios užduotys: 1. Išnagrinėti pareigybės aprašymo metodiką, kuria remiantis ir yra kuriami pareigybių aprašymai. Šią užduotį siekiu atlikti remdamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos“ bei Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos departamento pareigybės aprašymo rengimo nuostatomis; 2. Palyginti realaus valstybės tarnautojo, šiuo atveju Skuodo rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausiojo specialisto socialinių išmokų srityje, pareigybės aprašymą su anksčiau minėta pareigybės aprašymo metodika bei su G. Dessler knygoje „Personalo valdymo pagrindai“ pateiktu darbo aprašymu ir darbo specifikacija.

Darbo tipas:
Apimtis:
2862 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • Turinys
  • Įvadas1
  • Pareigybės aprašymas, jo samprata ir svarba2
  • Pareigybės aprašymo metodika3
  • Vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymas ir valstybės tarnautojo pareigybės aprašymo metodika6
  • Vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymas ir G. Dessler pareigybės aprašymas7
  • Išvados9
  • Šaltinių sąrašas10

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Valstybės tarnautojo pareigybės aprašymas ir jo analizė
Referatas Valstybės tarnautojo pareigybės aprašymas ir jo analizė

Darbo tikslas – aptarti karjeros valstybės tarnautojo – vyriausiojo veterinarijos gydytojo-inspektoriaus pareigybės aprašymą ir jį [...]

Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo specifika
Referatas Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo specifika

Valstybių biurokratiniai aparatai bei valdžios institucijų vidinės struktūros dažnai yra sudėtingos, išplėstos ir su daugybe [...]

Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo specifika
Referatas Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo specifika

Pareigybės (darbo) aprašymo sampratos ir jo reikalingumas    Profesionalaus kandidato užimti tam tikras pareigas pasirinkimo iš [...]

Kolektyvinės darbo sutarties samprata Lietuvos ir Europos Sąjungos valstybės lyginamoji analizė
Prezentacija Kolektyvinės darbo sutarties samprata Lietuvos ir Europos Sąjungos valstybės lyginamoji analizė

Temos aktualumas. Daugeliui žmonių darbas yra pragyvenimo šaltinis ir vienas iš pagrindinių gyvenimo sričių, kurios [...]

Tarnybinių nuobaudų statutiniams valstybės tarnautojams skyrimo teisinis reglamentavimas ir ypatumai
Diplominis darbas Tarnybinių nuobaudų statutiniams valstybės tarnautojams skyrimo teisinis reglamentavimas ir ypatumai

                      Tarnybinės atsakomybės institutas yra vienas [...]

Anarchizmo vaidmuo nacionalinėje valstybėje: Prancūzijos atvejo analizė
Referatas Anarchizmo vaidmuo nacionalinėje valstybėje: Prancūzijos atvejo analizė

Ultrakairiosios ideologijos iš daugelio kitų išsiskiria savo radikaliomis, revoliucinėmis idėjomis. Anarchizmas ilgą laiką buvo ir [...]

Valstybės tarnautojų vaidmuo po naujosios viešosios vadybos reformų įvedimo
Konspektas Valstybės tarnautojų vaidmuo po naujosios viešosios vadybos reformų įvedimo

Konspekte pateikiamas valstybės tarnautojų vaidmens ir darbo funkcijų bei veiklos pasikeitimai, reformavus viešąjį sektorių.

LR valstybės Saugumo departamento institucinė ir veiklos analizė
Referatas LR valstybės Saugumo departamento institucinė ir veiklos analizė

Darbe analizuojamas LR Valstybės saugumo departamento funkcijos, veikla, struktūra bei teisinė bazė, išskiriamos pagrindinės šios [...]

Valstybės tarnautojų teisės, pareigos ir ribojimai
Referatas Valstybės tarnautojų teisės, pareigos ir ribojimai

Valstybės tarnyba - teisinių santykių, atsirandančių įgijus valstybės tarnautojo statusą, jam pasikeitus ar jį praradus [...]

Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio ir kitų išmokų teisinis reglamentavimas
Prezentacija Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio ir kitų išmokų teisinis reglamentavimas

1. Valstybės tarnautojų rūšys 2. Darbo užmokestis 3. Pareiginė alga 4. Priedai 5. Priemokos 6. Išeitinės išmokos 7. Kitos garantijos 8. Išvados 9.

Valstybės tarnautojas
Referatas Valstybės tarnautojas

Valstybės tarnyba – teisinių santykių, atsirandančių įgijus valstybės tarnautojo statusą, jam pasikeitus ar jį [...]

Valstybės tarnautojų karjeros vystymas Anykščių rajono savivaldybėje
Diplominis darbas Valstybės tarnautojų karjeros vystymas Anykščių rajono savivaldybėje

Karjeros planavimas kaip visą gyvenimą trunkantis procesas šiuolaikinėje visuomenėje tampa ypač aktualus, nes darbo rinkos [...]

Valstybės tarnautojo etika: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi
Referatas Valstybės tarnautojo etika: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi

Piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, dokumentų klastojimas bei kitos etikos problemos yra dažna problema valstybės tarnyboje. Savo [...]

Valstybės tarnybos Lietuvoje ir Latvijoje lyginamoji analizė
Referatas Valstybės tarnybos Lietuvoje ir Latvijoje lyginamoji analizė

Temos aktualumas. Valstybės tarnyba - viešoji institucija, jei jos nėra, tai nėra ir valstybės. Šis [...]

Valstybės tarnautojų mokymų efektyvumas X miesto savivaldybėje
Diplominis darbas Valstybės tarnautojų mokymų efektyvumas X miesto savivaldybėje

Temos aktualumas. Politinių, ekonominių, socialinių, technologinių, kultūrinių pokyčių nulemtos naujos XXI a. užduotys iš valstybės [...]