Bedarbių skaičiaus kitimas Lietuvoje

19 psl. / 2712 žod.

Ištrauka

Nedarbas yra svarbi kiekvienos šalies ekonominė ir socialinė problema, todėl, norint kontroliuoti, prognozuoti nedarbą bei išvengti visų jo sukeliamų neigiamų pasekmių, yra svarbu suprasti, kaip ir kodėl šalyje kinta bedarbių skaičius, kokie veiksniai daro įtaką bedarbių skaičiaus kaitai bei kokio stiprumo ta įtaka yra. Siekiant visa tai ištirti, šiame darbe bus pasitelkiamos teorinės bei praktinės ekonometrijos žinios.

Darbo tikslas:

Ištirti bedarbių skaičiaus priklausomybę nuo BVP, tenkančio vienam gyventojui, darbo jėgos ir laisvų darbo vietų Lietuvoje.

Darbo uždaviniai:

 1. Pateikti pasirinkto objekto charakteristiką, probleminės srities aprašą.
 2. Atlikti preliminarią stebinių analizę.
 3. Sudaryti ekonometrinį modelį, jį įvertinti, nustatyti jo patikimumą.
 4. Pagal sudarytą ekonometrinį modelį atlikti prognozavimą.

Darbo objektas:

Bedarbių skaičiaus, BVP vienam gyventojui, darbo jėgos ir laisvų darbo vietų Lietuvoje statistiniai duomenys.

Darbe naudojami instrumentai: Eviews 8 ir Excel 2010


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. PROBLEMINĖS SRITIES APRAŠAS4
 • 2. PRELIMINARI STEBINIŲ ANALIZĖ5
 • 3. EKONOMETRINIO MODELIO SUDARYMAS IR ĮVERTINIMAS10
 • 4. EKONOMETRINIO MODELIO PATIKIMUMO NUSTATYMAS12
 • 5. PROGNOZAVIMAS15
 • IŠVADOS16
 • NAUDOTOS LITERATŪROS SĄRAŠAS17

Reziumė

Autorius
ingridvis
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 25, 2017
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
19 psl.

Susiję darbai