Mokymosi procesas ir atminties specifika: atpažinimo, pastiprinimo ir sistemų valdymo modeliavimas

11 psl. / 2535 žod.

Ištrauka

Tam, kad vyktų sėkmingas mokymo ir mokymosi procesas reikalingi įgūdžiai, įgalinantys procesą paversti efektyviu. Suprantama, jog itin svarbus veiksnys – atmintis. Gebėjimas greitai įsidėmėti informaciją, ją tinkamai susieti su ankstesnėmis žiniomis bei tinkamai pritaikyti yra ugdytinas. Atminties pajėgumo didinimui yra daugybė metodų, apimančių tiek asmeninės motyvacijos kėlimą, savikontrolę, tiek išorinių veiksnių pavertimą naudingais ar bent nekliudančiais siekti visiško medžiagos įsisąmoninimo.

Šio darbo tikslas – apibūdinti ryšį tarp mokymo(si) proceso ir atminties produktyvumo. Darbe nurodoma pedagogo pasirengimo ugdymo procesui svarba siekiant efektyvaus medžiagos pateikimo bei supratimo, taip pat kalbama apie netiesioginę bei tiesioginę atmintį, jų koreliaciją; dėmesys skiriamas ilgalaikėms atminties sistemoms bei pateikiami pripažinti metodai atminties produktyvumo didinimui, išskiriant mnemotechnikos metodus kaip atskirą sistemą.

Darbe remiamasi: V. Targamadzės tyrimu apie produktyvų mokymąsi[1], A. Griciūtė išvadomis apie vaikų gebėjimą įsisavinti medžiagą bei netiesioginės – tiesioginės atminties analize[2], V. Rajecko teiginiais apie efektyvų darbą pamokų metu[3] bei atminties sampratą bei jos rūšis apimančiu S. Lair veikalu[4].

[1] Targamadzė V. Produktyvus mokymasis – pedagoginės sistemos bendrojo lavinimo mokykloje kaitos akstinas. In: Acta Paedagogica Vilnensia, 2011, 27, p. 91 – 101.

[2] Griciūtė A. Vyresnio ikimokyklinio ir jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų netiesioginės atminties charakteristikos ir reikšmė mokymosi pažangai. In: Ugdymo psichologija, 2004, 11-12, p. 46 – 52.

[3] Rajeckas V. Mokymo turinio prieinamumo ir išmokimo pamokoje sąlygos. In: Pedagogika, 2000, 43, p. 103 – 111.

[4] Lair S. Atminties lavinimas. Atminties naudojimo ir gerinimo principai, metodai ir pratybos. Rosma, 2001, - 191 p.


Turinys

  • Įvadas3
  • 1. Pedagogo pasirengimo mokymo procesui reikšmė4
  • 2. Atmintis: tiesioginė ir netiesioginė5
  • 3. Ilgalaikės atminties sistemos7
  • 4. Atminties produktyvumo didinimo metodai8
  • 5. Mnemotechnikos metodai10
  • Išvados11
  • Literatūros sąrašas12

Reziumė

Autorius
salvete
Tipas
Referatas
Dalykas
Psichologija
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 19, 2017
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
11 psl.

Susiję darbai

Atmintis

Psichologija Rašinys tiche
Atmintis- individo gebėjimas įsiminti, sisteminti, išlaikyti tai, kas patirta ir prireikus vėl grąžinti šią informaciją į sąmonę, ja remtis mąstant ir elgiantis. Nors...

Trumpalaikės atminties apimties tyrimas

Psichologija Tyrimas 2011 m. gretulkaxx
Tiriamasis: 20 metų, moteriškos lyties, psichologijos II kurso studentė. Darbo priemonės: Popieriaus lapas su užduotimi, rašymo priemonė, multimedia. Darbo eiga: Tyrimas buvo sudarytas...

Mokytojo asmenybė mokymosi procese

Psichologija Referatas rasa13
Mokytojas – kvalifikuotas asmuo, kuris moko kitą žmogų. Pirmieji mokytojai atsirado senovės Rytuose, Kinijoje, vienas ryškiausių pedagogų Konfucijus (551-479 pr.m.e.). Jis pirmas apibendrino...