Mokymo ir mokymosi proceso analizė: kaip sprendžia dvi mokymo problemas – intelektualinę ir praktinę – bihevioristinė, kognityvinė ir humanistinė psichologijos kryptys

12 psl. / 3289 žod.

Ištrauka

Visa tai, ko ligi šiol mokeisi, turės prasmę tik tuo atveju, jeigu tai panaudosi gyvenime. Paulo Coelho

Šiandieninė visuomenė skatina mokytis ir mokyti aplinkinius. Mokymasis visą gyvenimą yra vienas aktualiausių šiandienos klausimų. Mokymo ir mokymosi procesą galima pavadinti vienu žodžiu- didaktika. „Didaktika- mokymo ir mokymosi mokslas“ nurodo G. Gedvilienė ir V. Zuzevičiūtė. Tarptautinių žodžių žodynas nurodo keletą šio žodžio reikšmių- „didãktika [gr. didaktikos — pamokomas]: 1. pedagogikos šaka, tirianti mokymą ir lavinimą (mokymo tikslus, turinį, organizavimą, metodus, principus); 2. moralizavimas, pamokymai“ . Mokymo ir mokymosi procesas yra svarbus mūsų ateičiai, mūsų kasdieniam gyvenimui. Tai, ko išmokstame- dažnai galime panaudoti savo kasdienybėje. Tačiau į mokymą ir mokymąsi galime pažvelgti ne tik kaip į būtiną procesą, bet galima išnagrinėti kaip praktinę ir intelektualinę problemą, remiantis bihevioristine, kognityvine ir humanistine kryptimis. Įvairiapusis požiūris leidžia giliau pažvelgi į mokymą, mokymąsį- jų procesus, besikeičiant visuomenei bei jos požiūriui.Šiame darbe išnagrinėsiu praktinę ir intelektualinę mokymo ir mokymosi problemą visomis trimis psichologijos kryptimis- bihevioristine, kognityvine ir humanistine. Darbe naudosiu aktualią, naują mokslinę literatūrą, kuri padės išnagrinėti pateiktą temą.Darbo tikslas: išnagrinėti bihevioristinę, humanistinę ir kognityvinę mokymo(si) sampratas, apžvelgiant svarbiausius jų teorinius aspektus, mokymosi motyvacijos teorijų įvairovę.


Turinys

  • 1. Įvadas3
  • 2. Bihevioristinis požiūris4
  • 3. Humanistinis požiūris6
  • 4. Kognityvinis požiūris9
  • 5. Išvados11
  • 6. Naudota literatūra12

Reziumė

Autorius
devolesa
Tipas
Referatas
Dalykas
Psichologija
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 4, 2014
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
12 psl.

Susiję darbai

Humanistinė asmenybės teorija apie mokymą (SI)

Psichologija Referatas sigita
Asmenybės ugdymo rezultatai priklauso nuo vidaus ir išorės sąlygų. Labai svarbus kryptingas vidinių ir išorinių sąlygų, poveikių derinimas. Kiekviename iš mūsų glūdi kūrybiškumas....

Mokytojo asmenybė mokymosi procese

Psichologija Referatas rasa13
Mokytojas – kvalifikuotas asmuo, kuris moko kitą žmogų. Pirmieji mokytojai atsirado senovės Rytuose, Kinijoje, vienas ryškiausių pedagogų Konfucijus (551-479 pr.m.e.). Jis pirmas apibendrino...

Ypatingų poreikių vaikai ir jų mokymosi sunkumai

Psichologija Praktikos ataskaita 2009 m. sarmi
PROJEKTAS “YPATINGŲ POREIKIŲ VAIKAI IR JŲ MOKYMOSI SUNKUMAI“. Projekto tikslas - užtikrinti veiksmingą ugdymąsi specialiųjų poreikių mokiniams drauge su bendraamžiais bendrojo lavinimo mokyklų...