Finansų valdymo kontrolė Lietuvoje

12 psl. / 2990 žod.

Ištrauka

Finansai – viena pagrindinių valstybės politikos sričių, užtikrinanti finansinį stabilumą, efektyvų veikimą bei teisėtą dalyvavimą tarptautinės rinkos politikoje. Taigi finansų valdymo kontrolė yra svarbi tiek Europos Sąjungos, tiek valstybiniu lygmeniu. Tikslingas finansų valdymo vykdymas yra svarbus ekonominei bei socialinei valstybės pažangai, užtikrinantis demokratijos principų įgyvendinimą bei modernių principų diegimą valstybės institucijose, įmonėse bei organizacijose.

Pagal McFarlane (1999), finansų sistemos stabilumui būtini keli tarpusavyje susiję veiksniai: tai stabili makroekonominė aplinka, finansinių institucijų reguliavimas ir priežiūra, efektyvūs finansinio saugumo tinklai, efektyvios finansinės institucijos ir rinkos bei saugi ir patikima finansinė infrastruktūra. Visi šie veiksniai įgalina valstybę bei smulkesnius struktūrinius vienetus diegti modernius vykdymo ir kontrolės principus.

Šio darbo tikslas – apžvelgti valstybės finansų valdymo kontrolės Lietuvoje principus, remiantis moksline literatūra bei teisiniais Lietuvos Respublikos dokumentais, reglamentuojančiais finansų sistemos funkcionavimo sąlygas, ir tarptautiniais nutarimais.

Darbe apžvelgiama valstybės finansų kontrolės kaip instituto ištakos, pagrindiniai finansų sistemos veiksniai, teisinis reglamentavimas nacionaliniu bei Europos Sąjungos lygmeniu. Taip pat išskiriamas vidaus ir išorės auditas, aptariami šių tipų aspektai, paskirtis. Galiausiai apžvelgiamas Valstybės kontrolės įsteigimo procesas, veikimo metodai bei nauda pačiai valstybei, savivaldybėms, valstybinėms institucijoms bei piliečiams.


Turinys

 • TURINYS2
 • ĮVADAS3
 • 1. FINANSŲ KONTROLĖS IŠTAKOS4
 • 2. FINANSŲ SISTEMA IR KONTROLĖ5
 • 3. TEISINIS REGLAMENTAVIMAS6
 • 3. 1. TARPTAUTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI6
 • 3. 2. LIETUVOS RESPUBLIKOS DOKUMENTAI7
 • 4. VALSTYBĖS KONTROLĖ IR JOS REIKŠMĖ8
 • 5. VALSTYBĖS AUDITAS. VIDINIS IR IŠORINIS10
 • IŠVADOS12
 • LITERATŪRA13

Reziumė

Autorius
salvete
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 19, 2017
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
12 psl.

Susiję darbai

Finansų valdymo ypatumai UAB „Slėnis“

Finansai Referatas sausainis
Išvystytos rinkos sąlygomis kiekvienas verslas patiria didesnę ar mažesnę riziką. Nė viena įmonė nėra garantuota, kad jos veikla visą laiką tęsis, jos paslaugos...