Šeimos įtaka vaiko socializacijai

12 psl. / 2471 žod.

Ištrauka

ĮVADAS

 

Temos aktualumas. Šeima-  yra svarbiausias vaikų ugdymo aplinka, kurioje vystoma vaikų socializacija ir tai yra svarbiausias veiksnys ugdant vaiko asmenybę. (V.Čereškevičienė, 2006). Gyvenimas tinkamoje šeimoje, kurioje nieko netrūksta ir yra stabilios psichikos pagrindas ir galimybė asmenybei tobulėti bei ugdyti jos valią. O, kad šeimoje nieko netrūktu, į ją reikia daug investuoti materialių gėrybių ir dar daugiau dvasinių pastangų. Šiandienos požiūrį į šeimą lemiantys vyro ir moters socialiniai vaidmenys: nuo tradicinių, kai  vyras  laikomas šeimos maitintoju, o moteris rūpinasi vaikais ir namų ruoša,  pereinama prie egalitarinių (pranc.egalitaire–lygybė), kai abu sutuoktiniai yra ekonomiškai aktyvūs,  dalijasi namų ruošos darbais bei vaikų priežiūra, kartu priima sprendimus.

Socializacija - vaikystėje pradėtas vystytis procesas.(Ž.Vaidachovičienė, 2005). Poveikį vaiko socializacijai daro daug institutų: šeima, mokykla, bendraamžiai, darbas, religija ir kt. Tačiau svarbiausias vaidmuo tenka šeimai. Ši tema nėra labai aktuali, tad ja reiktų daugiau diskutuoti, nes nuo įvairių aplinkybių priklauso vaikų ateitis. Yra vaikų kurie auga tradicinėse šeimos, tačiau šią sąvoką papildė šiuolaikinės šeimos formos: nesusituokusiųjų, partnerystėje gyvenančiųjų, skirtingos ir tos pačios lyties šeimos, vienišų tėvų ir t.t. Taigi tokios netradicinės šeimos gali stipriai lemti vaikų socializaciją. Yra autorių,  kurie socializaciją suskirsto į dvi rūšis: antrinę ir pirminę, viena iš jų Giedrė Kvieskienė (2005). Pirminė socializacija yra patiriama vaikystėje ir tuomet tampama visuomenės nariu. Pirminę socializaciją dažniausiai sieja su ankstyvąja vaikystę. Ši socializacija galima tik tada, kai asmuo turi pilnavertę šeimą ar globėjus. Prie vaikų socializacijos tai pat prisideda ir socialiniai pedagogai, jie yra vaiko gerovės sergėtojai, jie apsaugo pačius mažiausius ir silpniausius piliečius. Jie tai pat prisideda prie vaikų ugdymo proceso. Mokykla- tai antroji bendruomenė į kurią vaikas patenka, socializuojasi, išmoksta tinkamai elgtis, bendravimo su savo amžiaus vaikais bei vyresniais žmonėmis.


Turinys

  • TURINYS
  • ĮVADAS4
  • 1. VAIKO SOCIALIZACIJOS SAMPRATA5
  • 2. ŠEIMOS FUNKCIJA VAIKO SOCIALIZACIJAI8
  • IŠVADOS10
  • LITERATŪRA11

Reziumė

Autorius
simaaa
Tipas
Referatas
Dalykas
Socialinis darbas
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 4, 2018
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
12 psl.

Susiję darbai

Vaikų, augančių disfunkcinėse šeimose, socialiniai poreikiai

Socialinis darbas Kursinis darbas 2010 m. kristina
Darbe nagrinėjama disfunkcinės šeimos samprata, analizuojami pagrindiniai disfunkcinių šeimų bruožai bei aprašoma įtaka vaiko asmenybės vystymuisi. Vėliau nagrinėjami pagrindiniai vaikų, augančių disfunkcinėse šeimose,...

Šeimos įtaka vaikų socializacijai

Socialinis darbas Referatas 2016 m. simaaa
Temos aktualumas. Šeima- svarbiausias vaikų ugdymo aplinka, kurioje vystoma vaikų socializacija ir tai yra svarbiausias veiksnys ugdant vaiko asmenybę. Gyvenimas tinkamoje šeimoje, kurioje...

Socialinė pagalba šeimai, auginančiai neįgalų vaiką

Socialinis darbas Referatas 2016 m. jonoma
Šio darbo tikslas – išanalizuoti socialinės pagalbos šeimai, auginančiai neįgalų vaiką, galimybes Lietuvoje. Darbo uždaviniai: 1. Apibūdinti socialinę pagalbą šeimai, auginančiai neįgalų vaiką....