Socialiniai mokslai / Socialinis darbas

Šeimos įtaka vaiko socializacijai

0 atsiliepimų
Autorius:

ĮVADAS

 

Temos aktualumas. Šeima-  yra svarbiausias vaikų ugdymo aplinka, kurioje vystoma vaikų socializacija ir tai yra svarbiausias veiksnys ugdant vaiko asmenybę. (V.Čereškevičienė, 2006). Gyvenimas tinkamoje šeimoje, kurioje nieko netrūksta ir yra stabilios psichikos pagrindas ir galimybė asmenybei tobulėti bei ugdyti jos valią. O, kad šeimoje nieko netrūktu, į ją reikia daug investuoti materialių gėrybių ir dar daugiau dvasinių pastangų. Šiandienos požiūrį į šeimą lemiantys vyro ir moters socialiniai vaidmenys: nuo tradicinių, kai  vyras  laikomas šeimos maitintoju, o moteris rūpinasi vaikais ir namų ruoša,  pereinama prie egalitarinių (pranc.egalitaire–lygybė), kai abu sutuoktiniai yra ekonomiškai aktyvūs,  dalijasi namų ruošos darbais bei vaikų priežiūra, kartu priima sprendimus.

Socializacija - vaikystėje pradėtas vystytis procesas.(Ž.Vaidachovičienė, 2005). Poveikį vaiko socializacijai daro daug institutų: šeima, mokykla, bendraamžiai, darbas, religija ir kt. Tačiau svarbiausias vaidmuo tenka šeimai. Ši tema nėra labai aktuali, tad ja reiktų daugiau diskutuoti, nes nuo įvairių aplinkybių priklauso vaikų ateitis. Yra vaikų kurie auga tradicinėse šeimos, tačiau šią sąvoką papildė šiuolaikinės šeimos formos: nesusituokusiųjų, partnerystėje gyvenančiųjų, skirtingos ir tos pačios lyties šeimos, vienišų tėvų ir t.t. Taigi tokios netradicinės šeimos gali stipriai lemti vaikų socializaciją. Yra autorių,  kurie socializaciją suskirsto į dvi rūšis: antrinę ir pirminę, viena iš jų Giedrė Kvieskienė (2005). Pirminė socializacija yra patiriama vaikystėje ir tuomet tampama visuomenės nariu. Pirminę socializaciją dažniausiai sieja su ankstyvąja vaikystę. Ši socializacija galima tik tada, kai asmuo turi pilnavertę šeimą ar globėjus. Prie vaikų socializacijos tai pat prisideda ir socialiniai pedagogai, jie yra vaiko gerovės sergėtojai, jie apsaugo pačius mažiausius ir silpniausius piliečius. Jie tai pat prisideda prie vaikų ugdymo proceso. Mokykla- tai antroji bendruomenė į kurią vaikas patenka, socializuojasi, išmoksta tinkamai elgtis, bendravimo su savo amžiaus vaikais bei vyresniais žmonėmis.

Darbo tipas:
Apimtis:
2471 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • TURINYS
  • ĮVADAS4
  • 1. VAIKO SOCIALIZACIJOS SAMPRATA5
  • 2. ŠEIMOS FUNKCIJA VAIKO SOCIALIZACIJAI8
  • IŠVADOS10
  • LITERATŪRA11

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Šeimos įtaka vaikų socializacijai
Referatas Šeimos įtaka vaikų socializacijai

Temos aktualumas. Šeima- svarbiausias vaikų ugdymo aplinka, kurioje vystoma vaikų socializacija ir tai yra svarbiausias [...]

Socializacijos institutų įtaka vaiko gerovės šeimoje/bendruomenėje kūrimui
Referatas Socializacijos institutų įtaka vaiko gerovės šeimoje/bendruomenėje kūrimui

Ne vien nuo mokyklos priklauso vaikų elgesys ir panašiai, prie viso šito prisideda ir neformalus [...]

Probleminės šeimos vaiko psichosocialinės situacijos: savijautos mokykloje ypatumai
Kursinis darbas Probleminės šeimos vaiko psichosocialinės situacijos: savijautos mokykloje ypatumai

Šeimos Lietuvoje padėtis ir jos raidos tendencijos yra šiandien nepavydėtinos. Tai liudija šie duomenys ir [...]

 Šeimos pedagogika ir vaiko teisių apsauga
Referatas Šeimos pedagogika ir vaiko teisių apsauga

Nėra vieningos nuomonės, kada pradeda formuotis tapatumas. Vieni teigia, kad užuomazgas galima įžvelgti kūdikystėje, kiti [...]

,,Šeimos įtaka vaiko skaitymo kultūros ugdymui'' pristatymas
Prezentacija ,,Šeimos įtaka vaiko skaitymo kultūros ugdymui'' pristatymas

Išvados. 1. Šiandieninė skaitymo samprata labai plati. Skaitymas – procesas, kurį sudaro daug elementų: ir [...]

Šeimos įtaka vaiko skaitymo kultūros ugdymui
Kursinis darbas Šeimos įtaka vaiko skaitymo kultūros ugdymui

Temos aktualumas. Šiuolaikinėje informacinėje visuomenėje, kada informacinės technologijos sparčiai veržiasi ne tik į viešą, bet [...]

Demografiniai pokyčiai šeimos gyvenime ir jų įtaka šeimos politikai Lietuvoje
Referatas Demografiniai pokyčiai šeimos gyvenime ir jų įtaka šeimos politikai Lietuvoje

Lietuvos demografinės politikos esminės užduotys yra padėti jaunoms ir daugiavaikėms šeimoms, žmonėms su negalia, pagyvenusiems [...]

Tėvų emigracijos įtaka vaiko socialiniai raidai
Diplominis darbas Tėvų emigracijos įtaka vaiko socialiniai raidai

Temos aktualumas. Lietuvoje vis opesnė problema tampa emigracija. Užgožiamos šeimos vertybės, nes pasitaikius galimybei užsidirbti [...]

Europos Sąjungos aukštojo mokslo politika ir jos įtaka Lietuvos aukštajam mokslui
Referatas Europos Sąjungos aukštojo mokslo politika ir jos įtaka Lietuvos aukštajam mokslui

Tyrimo tikslas – išanalizuoti ES aukštojo mokslo politiką ir jos daromą įtaką Lietuvos aukštajam mokslui. Tyrimo [...]

Informacinių technologijų įtaka viešajam sektorui
Referatas Informacinių technologijų įtaka viešajam sektorui

Temos aktualumas: Šiandieną vis dažniau ir dažniau informacinės technologijos taikomos ne tik privačiame sektoriuje, bet [...]

Tėvų įtaka įveikiant ikimokyklinio amžiaus vaikų mikčiojimą
Kursinis darbas Tėvų įtaka įveikiant ikimokyklinio amžiaus vaikų mikčiojimą

Metodologinė tyrimo apibrėžtis. Kalba yra viena svarbiausių žmonių komunikavimo priemonių. Jos pagalba žmonės savo mintis [...]

Dvikalbių vaikų socializacija lietuviškajame darželyje
Diplominis darbas Dvikalbių vaikų socializacija lietuviškajame darželyje

Darbo tikslas – atskleisti dvikalbių vaikų socializacijos ypatumus lietuviškame vaikų darželyje. Darbe yra analizuojama mokslinė literatūra [...]

Vaiko teisių politika Lietuvoje
Kursinis darbas Vaiko teisių politika Lietuvoje

Temos aktualumas. Vaiko teisės – tai esminės laisvės ir prigimtinės teisės, kurios priklauso kiekvienam asmeniui [...]

ES plėtros ir Europos kaiminystės politikos įtaka demokratizacijai: Serbijos ir Gruzijos atvejai
Diplominis darbas ES plėtros ir Europos kaiminystės politikos įtaka demokratizacijai: Serbijos ir Gruzijos atvejai

Istoriniu požiūriu demokratija yra sparčiausiai plintantis valdymo modelis, kuris šiandieninėje tarptautinėje bendruomenėje – ypač Europoje [...]

Šeimos sociologinė biografija
Tyrimas Šeimos sociologinė biografija

Darbe analizuojama šeimos sociologinės perspektyvos.