Australijos ekonominė analizė

30 psl. / 5709 žod.

Ištrauka

Tarptautinė ekonomika, tai mokslas nagrinėjantis efektyvų išteklių naudojimą tarptautiniu mastu.

Šalies ekonominė analizė, tai šalies ekonomikos ir tatptautinės ekomžnomikos įvertinimas. Ekonominė analizė šiais laikais yra labai aktuali, nes ji leidžia tinkamai paskirstyti finansines investicijas, leidžia įverinti ar verta investuoti į vieną ar kitą šalį. Tai pat ekonominė analizė gali padėti gyventojui nuspresti kurioje šalyje jam būtų geriausia gyventi (pragyvenimo lygio prasme).

Darbo tikslas – įverinti Australijos ekonominę situaciją

Darbo uždaviniai:

 • Nustatyti Australijos demografinę situaciją;
 • Išskirti ir išnagrinėti pagrindinius Australijos ekonominius rodiklius;
 • Apžvelgti Australijos prekybos balansą ir pagrindinius partnerius;
 • Įvertinti tiesiogines užsienio investicijas
 • Nustatyi ekonominį ryšį su Lietuva.

Darbą sudaro 4 skyriai, juose atliekami darbo uždaviniai. Skyriuose informacija: analizuojama, lyginama, nagrinėjama.

Pirmajame skyriuje nagrinėjama Australijos demografinė situacija ir jos kitimo priežastys, dėl geografinių ir ekonominių reiškinių. Tai pat apžvelgiama Australijos valdymo forma ir valiutos kurso pokytis metų bėgyje.

Antrajame skyriuje išskirstomi pagrindiniai ekonominiai rodikliai, kurie leidžia nustatyti šalies ekonominę situaciją. Tai pat yra nagrinėjamos pagrindinės priežastys lemenčios ekonominių rodyklių pokyti metų bėgyje.

Trečiasis skyrius skirtas nustatyti tarptautinės ekonomikos padėti, įvertinant šalies prekybos balansą. Įvertinama prekybos partnerių kaita ir struktūra metų bėgyje. Tai pat analizuojama tiesioginių užsienio investicijų pokytis metų bėgyje.

Ketvirtasis skyrius skirtas nustatyti Australijos ir Lietuvos ekonominius santykius.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. AUSTRALIJOS VALSTYBĖS GEOGRAFIJA IR DEMOGRAFIJA4
 • 1.1. AUSTRALIJOS VALSTYBĖ IR JOS GEOGRAFIJA4
 • 1.2. AUSTRALIJOS DEMOGRAFINĖ SITUACIJA IR KITIMAS5
 • 2. AUSTRALIJOS EKONOMINĖ SITUACIJA9
 • 2.1. BVP IR INFLIACIJOS KITIMAS METŲ BĖGYJE9
 • 2.2. GYVENTOJŲ UŽIMTUMAS10
 • 3. AUSTRALIJOS TARPTAUTINĖ EKONOMIKA12
 • 3.1. AUSTRALIJOS TARPTAUTINĖS PREKYBOS STRUKTŪRA IR TENDENCIJOS12
 • 3.2. PAGRINDINIAI PREKYBOS PARTNERIAI IR JŲ KITIMAS13
 • 3.3. TIESIOGINĖS UŽSIENIO INVESTICIJOS15
 • 4. AUSTRALIJOS EKONOMINIAI SANTYKIAI SU LIETUVA17
 • IŠVADOS18
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS20
 • PRIEDAI22
 • 1 priedas Australijos valstijos ir teritorijos23
 • 2 priedas AUD kurso ir palūkanų normos pokyčiai24
 • 3 priedas Gyventojų pasiskirstymas pagal: kalbas, religijas ir etnines grupes25
 • 4 Priedas Gyventojų skaičiaus horizontalioji ir vertikalioji analizės27
 • 5 priedas BVP pokytis28
 • 6 priedas Infliacijos tempo ir vartotojų kainų indeksų pokytis29
 • 7 priedas Laisvų darbo vietų skaičiaus kitimas30

Reziumė

Autorius
soisoi4
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€3.19
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 18, 2018
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
30 psl.

Susiję darbai

Ekonomikos teorijos kūrėjų analizė

Ekonomika Referatas donatak
Ekonominė teorija – tai susisteminta visuma ekonominių minčių, kategorijų, dėsnių, teiginių ar hipotezių apie ekonominę realybę ar jos dalį. Ekonomistai – teoretikai pripažįsta,...

Šešėlinės ekonomikos analizė

Ekonomika Referatas 2014 m. vodafone
Šešėlinė ekonomika Lietuvoje yra itin aktuali problema. Skaičiuojama, kad pas mus šios pilkosios ekonominės veiklos apimtis sudaro beveik trečdalį bendrojo vidaus produkto. O...