Kombinuotieji ir multimodaliniai krovinių pervežimai

17 psl. / 4198 žod.

Ištrauka

                      Transportas yra gyvybiškai svarbus visuomenei. Jis formuoja erdvę ir mūsų erdvės sampratą, formuoja bei atspindi mūsų gyvenimo būdą ir mūsų kultūrą, prisideda prie ekonominio vystymosi, nes ekonomika priklauso nuo gero transporto. Visuomenės funkcionavimas, būtent pati jos prigimtis, labai priklauso nuo transporto kokybės ir planavimo. Bloga transporto sistema neigiamai veikia visuomenę. Transportas – ūkio šaka, apimanti krovinių ir keleivių gabenimą įvairiomis transporto priemonėmis. Krovinių vežimas – tai didelė seka operacijų, kurios atliekamos nuo produkcijos pagaminimo iki jos pateikimo vartotojui. Transporto įmonės darbuotojo pagrindinis uždavinys parinkti tinkamą transporto rūšį. Žmonės priimdami sprendimą turi atkreipti dėmesį į kiekvienos transporto rūšies privalumus ir trūkumus. Vadybininkas užsiimantis krovinių vežimais turi mokėti sudaryti perspektyvių planų. Šių planų tikslas garantuoti didžiausią operacijų ekonomiškumą konkrečiomis sąlygomis. Vežimų efektyvumo didėjimas mažina saugojimo išlaidas, o saugojimo sandėliuose efektyvumo didinimas užtikrina didelį krovinių išsaugojimo laipsnį, belaukiant kol jie bus išvežti. Šiame darbe analizuosiu tarptautinius kombinuotuosius ir multimodalinius krovinių vežimus, jų organizavimą.

Darbo tikslas - išanalizuoti tarptautinius kombinuotuosius ir multimodalinius krovinių vežimus.

Darbo objektas –  tarptautiniai kombinuotieji ir multimodaliniai krovinių vežimai

Darbo uždaviniai:            1. Apibūdinti tarptautinius krovinių vežimus

                                                                 2. Išanalizuoti tarptautinius kombinuotuosius krovinių vežimus

                                    3. Išanalizuoti tarptautinius multimodalinius krovinių vežimus

Darbo metodai: mokslinės literatūros analizė.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. TARPTAUTINIAI KROVINIŲ VEŽIMAI4
 • 1.1.Tarptautinių vežimų samprata 4 1.2. Tarptautinių krovinių vežimo operacijų turinys5
 • 2. TARPTAUTINIAI KOMBINUOTIEJI KROVINIŲ VEŽIMAI7
 • 2.1. Tarptautinių kombinuotųjų krovinių vežimų organizavimas6
 • 3. TARPTAUTINIAI MULTIMODALINIAI KROVINIŲ VEŽIMAI9
 • 3.1. Tarptautinių multimodalinių krovinių vežimo organizavimas9
 • 3.2. Pagrindinės multimodalinių vežimų technologijos11
 • 3.3. Galimi multimodalinių vežimų plėtros etapai12
 • 3.4. Sąlygos, garantuojančios multimodalinių vežimų konkurencingumą14
 • 3.5. Multimodalinių vežimų sistemos teisinis aprūpinimas14
 • 3.6. Valstybinis multimodalinių vežimų reguliavimas15
 • IŠVADOS16
 • INFORMACIJOS ŠALTINIŲ SĄRAŠAS17

Reziumė

Autorius
arminas
Tipas
Referatas
Dalykas
Logistika
Kaina
€2.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 30, 2019
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
17 psl.

Susiję darbai

Krovinių pervežimas kelių transportu

Logistika Kursinis darbas 2007 m. jusala
Krovinių pervežimo kelių transportu darbo tikslas - išanalizuoti krovinių gabenimo įvairiomis transporto rūšimis organizavimą, logistines šio proceso operacijas, atskleisti kroviniui pervežti vežėjo tipo...

Pasirinkto krovinio pervežimas: Vilnius - Estija

Logistika Referatas 2013 m. pifax
Šiame kursiniame darbe yra nagrinėjamos įmonės UAB „MALMEDIS“ krovinių vežimo organizavimo kelių transportu tarptautiniais maršrutais problemos, strategija ir tikslai. Taip pat aptariama imonės...

Krovinių vežimai geležinkelio transportu

Logistika Referatas 2017 m. ribera
Darbas padarytas apie Krovinių vežimą geležinkelio transportu, taip pat apžvelgta geležinkeliai Lietuvoje, importas eksportas krovinių Lietuvoje, Infrastruktūra, Perspektyvos