Oro taršos tyrimas geležinkelio stotyje

20 psl. / 1855 žod.

Ištrauka

Šiais laikais ekologijos tema yra labai aktuali, siekiant išsaugoti gamtą ir žmonių sveikatą.  Klimato atšilimas yra rodiklis, odėl  žmonės pradėjo tuo domėtis ir rūpintis. Taip pat kaip problemas galime laikyti tam tikrų rūšių nykimą, dideles energijos sąnaudas, aplinkos blogėjimą- eutrofikaciją, augančias sveikatos problemas, genetines problemas ir kita.                       Transportas yra neatsiejama šios problemos dalis. Tyrimo tikslas išanalizuoti šalia geležinkelio esančių žmonių nuomonę dėl Vilniaus stoties geležinkelio transporto skleidžiamos taršos poveikio jų gyvenimo kokybei.

Tyrimas buvo atliktas naudojant vietinių gyventojų apklausos - anketinės išraiškos metodą. Tyrimo rezultatai analizuojami pagal daromą poveikį gyventojams.

Tyrimo uždaviniai:

1. Išnagrinėti oro taršos sąvoką, kas ją sudaro;

2. Išanalizuoti geležinkelio transporto skleidžiamos taršos problemą;

3.Atlikti tyrimą pasirinkus tyrimo metodą;

4. Išanalizuoti tyrimo metu gautus rezultatus.


Turinys

 • Įvadas ………………………………………………………………………………………………………………………3
 • 1.Oro taršos apibrėžimas……………………………………………………………………4
 • 2.Oro taršos šaltiniai…………………………………………………………………………4
 • 3.Geležinkelio transportas…………………………………………………………………….6
 • 4.Geležinkelių skleidžiama oro tarša………………………………………………………….8
 • 5.Kietųjų dalelių, angliavandenilių, sieros dioksido azoto oksidų poveikis………………….9
 • 6.Praktinis geležinkelių transporto aplinkiniams gyventojams keliamos taršos Vilniaus geležinkelio stoties tyrimas12
 • 6.1 Traukinių skleidžiamos taršos tyrimo tikslas………………………………… …12
 • 6.2 Tyrimo analizė………………………………………………………………………12
 • Išvados……………………………………………………………………….………………17
 • Šaltiniai………………………………………………………………………………………18
 • Priedai………………………………………………………………………… ……………19

Reziumė

Autorius
martis
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekologija
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 31, 2020
Publikuotas
2018 m.
Apimtis
20 psl.

Susiję darbai

Tarša: jos rūšys ir prevencija

Ekologija Prezentacija 2015 m. rasto_darbai
Prezentacija skirta vienai iš svarbiausių 12kl. temų apžvalgai - ekologijai. Pasirinkta nagrinėti taršos tema.

Aplinkos tarša žemės ūkyje

Ekologija Referatas pantera21
Žemės ūkis yra vienas svarbiausių kiekvienos šalies ekonomikos sektorių ir viso pasaulio kaimo vietovių pajamų šaltinių. Žemės ūkio veikla vykdoma 35 proc. Žemės...

Aplinkos taršos poveikis žmogaus sveikatai

Ekologija Rašinys kristinakat
Žmogaus sveikatai didelę įtaką turi aplinka. Šiandieninėje visuomenėje aplinkos tarša yra labai didelė ir tai neigiamai veikia mūsų sveikatą. Dėl aplinkos taršos žmones...